Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Vakuumgripdon av fabrikatet Schmalz

2020-06-24

Vakuumgripdon av fabrikatet Schmalz

Vakuumgripdon är en perfekt lösning för tillverkningsprocesser som kräver en exakt förflyttning eller fixering av föremål. Detta gäller särskilt komponenter utsatta för mekaniska skador eller skador till följd av elektromagnetisk strålning. Av denna anledning används en enklare och mera fördelaktig metod i flera processer - föremålet sugs fast med hjälp av undertryck. En viktig del av lösningen utgörs avskalbarhet och enkel användning. Den kan lika väl användas för förflyttning av mikrokomponenter såsom kugghjul till armbandsur eller IC-kretsar inom elektronikindustrinsamt stora föremål såsomfordonsdelar eller plåtark på en bilfabrik, brädor eller möbelkomponenter.

Hur fungerar ett vakuumgripdon?

Ett typiskt vakuumgripsdonssystem består av en rad komponenter – vakuumsugkoppar (eller ett huvud med ett antal sugkoppar), monteringskomponenter, vakuumgenerator samt ventiler, omkopplare, sensorer och ledningar. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Vid vakuumanordningar för automation utfögs den svagaste länken av vakuumsugkoppar. Inte bara effektivt arbete utan även personalens säkerhet är beroende av hela vakuuminstallationens täthet och funktionsduglighet. Av denna anledning när vi fattade beslutet att utöka TMEs katalog med vakuumgripdon valde vi det beprövade varumärket med världsrenommé, dvs. företaget SCHMALZ som erbjuder heltäckande lösningar för automation.

Vakuumteknik från SCHMALZ i TMEs sortiment

Den internationella koncernen SCHMALZ har sina rötter i Tyskland. I dess breda produktutbud ingår komponenter som är nödvändiga för att bygga upp en hel vakuumtranportör. Dess utförande som till principen verkar vara enkel kan medföra vissa svårigheter. Därför anställer SCHMALZ flera erfarna ingenjörer och konsulter som gärna hjälper att välja komponenter som passar till de aktuella behoven. TME som varumärkets distributör säkerställer en kontinuerlig tillgänglighet av komponenterna i vårt lager – vilket gör att vi inom kortaste möjliga tid kan leverera vår kunder de komponenter som de behöver. I första hand är det vakuumsugkoppar.

Vakuumsugkoppar och ejektorer

Kvaliteten av använda sugkoppar är en nyckelfaktor vid uppbyggnad av ett vakuumgripdon. Som en komponent som har direkt kontakt med det föremål som förflyttas är sugkoppen alltid utsatt för mekaniska skador. Föremålsytor har ofta vassa kanter, förhöjd temperatur eller är täckta med smörjmedel, oljor och andra kemikalier. Vakuumsugkoppar av fabrikatet SCHMALZ är tack vare använda material och speciella former alltid tillförlitliga och täta vilket garanterar ett säkert arbete.

SMZ.10.01.01.00101

Vakuumsugkoppens material ska vara anpassat till materialet och egenskaperna (ex. värme) av det föremål som grips. Små elektroniska komponenter kräver en mjuk ”beröring” och en helt annan infästning krävs i kontakt med trä eller ex. karossdelar. Därför, i vår katalog, erbjuder vi sugkoppar av elastodur, silikon samt temperaturbeständigt HT1-plastmaterial. En annan stor grupp utgörs av produkter tillverkade av akrylnitril-/butadiengummi (som förkortas NBR). Ämnet används för olika ändamål i de mest krävande områden som ex. kraft- eller bilindustri.

Beroende på behovet kan våra kunder köpa sugkoppar till vakuumgripdon med diameter från några millimeter till 21cm. Sortimentet är lika stort vad gäller kurvradie av de tillgängliga produkterna.

Se sugkoppar och ejektorer av fabrikatet SCHMALZ katalogen »Ejektorer från Schmalz har olika mått. De är effektiva, har en bra prestanda och en integrerad dämpare. De lämpar sig för centraliserade och spridda system. Vissa modeller kan seriekopplas: monteras direkt på ledning/rör.. En extra option utgörs av sparfunktionen för tryckluft samt styrning av matningen och förloppet av gripprocessen.

Vakuumpumpar och tillbehör

Elektriska vakuumgeneratorer som erbjuds av SCHMALZ kräver ingen tryckluftsmatning. Inbyggda, smarta styrfunktioner underlättar en lämplig och ekonomisk användning av generatorn i applikationen. Höljesformen lämpar de särskilt för applikationer som byggs upp med användande av robotarmar eller en stationär förflyttning av material med användande av cobotar, dvs. samarbetande robotar. De kan strömförsörjas med 24VDC, 120VAC eller 240VAC spänning. De skapar nödvändigt vakuum vid en relativ tyst drift på ca 60dB.

I TMEs sortiment, förutom en rad nödvändiga komponenter såsom sugkoppsinfästning eller kopplingar, finns också fjäderkolvar. Dessa är komponenter för extra dämpning av vakuumgripdonets arbete. Det är en av de mekaniska komponenterna som särskilt är utsatt för otätheter till följd av långvarig drift. Därför rekommenderar vi användning av originalkomponenter av fabrikatet SCHMALZ – som gör det möjligt attmaximera produktionseffektiviteten vid en minimerad haverifrekvens.

Se pumpar och andra komponenter i katalogen »

SMZ.10.01.01.00081
SMZ.10.01.01.00082
SMZ.10.01.01.00083
SMZ.10.01.01.00084
SMZ.10.01.01.00085
SMZ.10.01.01.00086
SMZ.10.01.01.00087
SMZ.10.01.01.00088
SMZ.10.01.01.00089
SMZ.10.01.01.00090
SMZ.10.01.01.00091
SMZ.10.01.01.00092
SMZ.10.01.01.00093
SMZ.10.01.01.00094
SMZ.10.01.01.00095
SMZ.10.01.01.00096
SMZ.10.01.01.00097
SMZ.10.01.01.00098
SMZ.10.01.01.00099
SMZ.10.01.01.00100
SMZ.10.01.01.00101
SMZ.10.01.01.00102
SMZ.10.01.01.00103
SMZ.10.01.01.00104
SMZ.10.01.01.00105
SMZ.10.01.01.00106
SMZ.10.01.01.00107
SMZ.10.01.01.00108
SMZ.10.01.01.00137
SMZ.10.01.01.00138
SMZ.10.01.01.00139
SMZ.10.01.01.00140
SMZ.10.01.01.00141
SMZ.10.01.01.00142
SMZ.10.01.01.00143
SMZ.10.01.01.00144
SMZ.10.01.01.00145
SMZ.10.01.01.00146
SMZ.10.01.01.00147
SMZ.10.01.01.00148
SMZ.10.01.01.00149
SMZ.10.01.01.00150
SMZ.10.01.01.00151
SMZ.10.01.01.00152
SMZ.10.01.01.00153
SMZ.10.01.01.00154
SMZ.10.01.01.00155
SMZ.10.01.01.00156
SMZ.10.01.01.00157
SMZ.10.01.01.00158
SMZ.10.01.01.00159
SMZ.10.01.01.00160
SMZ.10.01.01.00161
SMZ.10.01.01.00162
SMZ.10.01.01.00163
SMZ.10.01.01.00164
SMZ.10.01.01.00255
SMZ.10.01.01.00261
SMZ.10.01.01.00279
SMZ.10.01.01.00285
SMZ.10.01.01.01092
SMZ.10.01.01.01102
SMZ.10.01.01.01107
SMZ.10.01.01.01116
SMZ.10.01.01.11130
SMZ.10.01.01.11131
SMZ.10.01.01.11132
SMZ.10.01.01.11133
SMZ.10.01.01.11134
SMZ.10.01.01.11135
SMZ.10.01.01.11136
SMZ.10.01.01.11137
SMZ.10.01.01.11138
SMZ.10.01.01.11139
SMZ.10.01.01.11140
SMZ.10.01.01.11141
SMZ.10.01.01.11142
SMZ.10.01.01.11143
SMZ.10.01.01.11144
SMZ.10.01.01.11145
SMZ.10.01.01.11146
SMZ.10.01.01.11147
SMZ.10.01.01.11148
SMZ.10.01.01.11149
SMZ.10.01.01.11150
SMZ.10.01.01.11151
SMZ.10.01.01.11152
SMZ.10.01.01.11153
SMZ.10.01.01.11154
SMZ.10.01.01.11155
SMZ.10.01.01.11156
SMZ.10.01.01.11157
SMZ.10.01.01.13237
SMZ.10.01.01.13238
SMZ.10.01.01.13239
SMZ.10.01.01.13240
SMZ.10.01.01.13241
SMZ.10.01.01.13242
SMZ.10.01.01.13243
SMZ.10.01.01.13244
SMZ.10.01.01.13245
SMZ.10.01.01.13246
SMZ.10.01.01.13247
SMZ.10.01.01.13248
SMZ.10.01.01.13249
SMZ.10.01.01.13250
SMZ.10.01.01.13251
SMZ.10.01.01.13254
SMZ.10.01.02.00567
SMZ.10.01.02.00568
SMZ.10.01.02.00569
SMZ.10.01.02.00570
SMZ.10.01.02.00571
SMZ.10.01.02.00574
SMZ.10.01.02.00575
SMZ.10.01.02.00576
SMZ.10.01.02.00602
SMZ.10.01.02.00603
SMZ.10.01.02.00604
SMZ.10.01.02.00605
SMZ.10.01.02.00606
SMZ.10.01.02.00607
SMZ.10.01.02.00608
SMZ.10.01.02.00609
SMZ.10.01.02.00610
SMZ.10.01.02.00611
SMZ.10.01.02.00612
SMZ.10.01.02.00613
SMZ.10.01.02.00614
SMZ.10.01.02.01474
SMZ.10.01.02.01477
SMZ.10.01.02.01482
SMZ.10.01.02.01483
SMZ.10.01.02.01487
SMZ.10.01.02.01488
SMZ.10.01.03.00152
SMZ.10.01.03.00153
SMZ.10.01.03.00175
SMZ.10.01.03.00178
SMZ.10.01.03.00206
SMZ.10.01.03.00207
SMZ.10.01.06.00001
SMZ.10.01.06.00002
SMZ.10.01.06.00003
SMZ.10.01.06.00004
SMZ.10.01.06.00005
SMZ.10.01.06.00006
SMZ.10.01.06.00007
SMZ.10.01.06.00008
SMZ.10.01.06.00010
SMZ.10.01.06.00011
SMZ.10.01.06.00012
SMZ.10.01.06.00013
SMZ.10.01.06.00014
SMZ.10.01.06.00015
SMZ.10.01.06.00016
SMZ.10.01.06.00017
SMZ.10.01.06.00020
SMZ.10.01.06.00021
SMZ.10.01.06.00022
SMZ.10.01.06.00023
SMZ.10.01.06.00024
SMZ.10.01.06.00025
SMZ.10.01.06.00026
SMZ.10.01.06.00027
SMZ.10.01.06.00028
SMZ.10.01.06.00029
SMZ.10.01.06.00030
SMZ.10.01.06.00031
SMZ.10.01.06.00032
SMZ.10.01.06.00034
SMZ.10.01.06.00035
SMZ.10.01.06.00036
SMZ.10.01.06.00037
SMZ.10.01.06.00038
SMZ.10.01.06.00039
SMZ.10.01.06.00040
SMZ.10.01.06.00041
SMZ.10.01.06.00042
SMZ.10.01.06.00043
SMZ.10.01.06.00044
SMZ.10.01.06.00045
SMZ.10.01.06.00046
SMZ.10.01.06.00061
SMZ.10.01.06.00062
SMZ.10.01.06.00063
SMZ.10.01.06.00064
SMZ.10.01.06.00065
SMZ.10.01.06.00066
SMZ.10.01.06.00068
SMZ.10.01.06.00069
SMZ.10.01.06.00070
SMZ.10.01.06.00071
SMZ.10.01.06.00072
SMZ.10.01.06.00073
SMZ.10.01.06.00075
SMZ.10.01.06.00076
SMZ.10.01.06.00077
SMZ.10.01.06.00078
SMZ.10.01.06.00079
SMZ.10.01.06.00080
SMZ.10.01.06.00081
SMZ.10.01.06.00082
SMZ.10.01.06.00083
SMZ.10.01.06.00085
SMZ.10.01.06.00086
SMZ.10.01.06.00087
SMZ.10.01.06.00088
SMZ.10.01.06.00089
SMZ.10.01.06.00090
SMZ.10.01.06.00091
SMZ.10.01.06.00092
SMZ.10.01.06.00093
SMZ.10.01.06.00333
SMZ.10.01.06.00334
SMZ.10.01.06.00336
SMZ.10.01.06.00337
SMZ.10.01.06.00379
SMZ.10.01.06.00380
SMZ.10.01.06.00381
SMZ.10.01.06.00382
SMZ.10.01.06.00383
SMZ.10.01.06.00384
SMZ.10.01.06.00388
SMZ.10.01.06.00389
SMZ.10.01.06.00390
SMZ.10.01.06.00391
SMZ.10.01.06.00392
SMZ.10.01.06.00393
SMZ.10.01.06.00398
SMZ.10.01.06.00399
SMZ.10.01.06.00401
SMZ.10.01.06.00402
SMZ.10.01.06.00559
SMZ.10.01.06.00560
SMZ.10.01.06.00562
SMZ.10.01.06.00563
SMZ.10.01.06.00565
SMZ.10.01.06.00566
SMZ.10.01.06.00582
SMZ.10.01.06.00584
SMZ.10.01.06.00586
SMZ.10.01.06.00587
SMZ.10.01.06.00662
SMZ.10.01.06.00663
SMZ.10.01.06.00664
SMZ.10.01.06.00665
SMZ.10.01.06.00670
SMZ.10.01.06.00672
SMZ.10.01.06.00674
SMZ.10.01.06.00676
SMZ.10.01.06.00678
SMZ.10.01.06.00680
SMZ.10.01.06.00685
SMZ.10.01.06.00686
SMZ.10.01.06.00691
SMZ.10.01.06.00692
SMZ.10.01.06.00803
SMZ.10.01.06.00804
SMZ.10.01.06.00805
SMZ.10.01.06.00806
SMZ.10.01.06.00807
SMZ.10.01.06.00825
SMZ.10.01.06.00850
SMZ.10.01.06.00851
SMZ.10.01.06.00852
SMZ.10.01.06.00853
SMZ.10.01.06.00854
SMZ.10.01.06.00924
SMZ.10.01.06.00932
SMZ.10.01.06.00933
SMZ.10.01.06.00936
SMZ.10.01.06.00937
SMZ.10.01.06.00940
SMZ.10.01.06.00941
SMZ.10.01.06.00942
SMZ.10.01.06.00943
SMZ.10.01.06.00948
SMZ.10.01.06.00952
SMZ.10.01.06.00956
SMZ.10.01.06.00957
SMZ.10.01.06.00958
SMZ.10.01.06.00962
SMZ.10.01.06.00963
SMZ.10.01.06.00966
SMZ.10.01.06.00967
SMZ.10.01.06.00968
SMZ.10.01.06.00969
SMZ.10.01.06.00972
SMZ.10.01.06.00974
SMZ.10.01.06.00977
SMZ.10.01.06.00978
SMZ.10.01.06.00982
SMZ.10.01.06.00984
SMZ.10.01.06.00988
SMZ.10.01.06.00990
SMZ.10.01.06.01196
SMZ.10.01.06.01197
SMZ.10.01.06.01198
SMZ.10.01.06.01226
SMZ.10.01.06.01227
SMZ.10.01.06.01228
SMZ.10.01.06.01229
SMZ.10.01.06.01230
SMZ.10.01.06.01231
SMZ.10.01.06.01232
SMZ.10.01.06.01233
SMZ.10.01.06.01234
SMZ.10.01.06.01235
SMZ.10.01.06.01236
SMZ.10.01.06.01237
SMZ.10.01.06.01238
SMZ.10.01.06.01239
SMZ.10.01.06.01240
SMZ.10.01.06.01241
SMZ.10.01.06.01242
SMZ.10.01.06.01243
SMZ.10.01.06.01244
SMZ.10.01.06.01245
SMZ.10.01.06.01246
SMZ.10.01.06.01255
SMZ.10.01.06.01533
SMZ.10.01.06.01650
SMZ.10.01.06.01653
SMZ.10.01.06.02387
SMZ.10.01.06.02388
SMZ.10.01.06.02476
SMZ.10.01.06.02477
SMZ.10.01.06.02480
SMZ.10.01.06.02481
SMZ.10.01.06.02722
SMZ.10.01.06.02725
SMZ.10.01.06.02726
SMZ.10.01.06.02727
SMZ.10.01.06.02728
SMZ.10.01.06.02729
SMZ.10.01.06.02753
SMZ.10.01.06.02760
SMZ.10.01.06.02778
SMZ.10.01.06.02779
SMZ.10.01.06.02927
SMZ.10.01.06.02964
SMZ.10.01.06.02965
SMZ.10.01.06.02966
SMZ.10.01.06.02967
SMZ.10.01.06.02968
SMZ.10.01.06.02969
SMZ.10.01.06.02994
SMZ.10.01.06.02995
SMZ.10.01.06.02996
SMZ.10.01.06.02998
SMZ.10.01.06.02999
SMZ.10.01.06.03000
SMZ.10.01.06.03489
SMZ.10.01.06.03490
SMZ.10.01.06.03491
SMZ.10.01.06.03492
SMZ.10.01.06.03493
SMZ.10.01.06.03494
SMZ.10.01.06.03495
SMZ.10.01.06.03496
SMZ.10.01.06.03497
SMZ.10.01.06.03498
SMZ.10.01.06.03499
SMZ.10.01.06.03500
SMZ.10.01.06.03501
SMZ.10.01.06.03502
SMZ.10.01.06.03503
SMZ.10.01.06.03504
SMZ.10.01.06.03505
SMZ.10.01.06.03568
SMZ.10.01.06.03716
SMZ.10.01.06.03717
SMZ.10.01.06.03718
SMZ.10.01.12.00053
SMZ.10.01.12.00055
SMZ.10.01.12.00056
SMZ.10.01.12.00126
SMZ.10.01.12.00210
SMZ.10.01.12.00211
SMZ.10.01.12.00230
SMZ.10.01.12.00379
SMZ.10.01.12.00445
SMZ.10.01.12.00447
SMZ.10.01.12.00506
SMZ.10.01.12.00626
SMZ.10.01.12.00628
SMZ.10.01.12.00644
SMZ.10.01.12.00769
SMZ.10.01.12.00770
SMZ.10.01.12.00771
SMZ.10.01.12.00772
SMZ.10.01.12.00853
SMZ.10.01.12.02317
SMZ.10.01.12.02318
SMZ.10.01.12.02319
SMZ.10.01.12.02321
SMZ.10.01.12.02322
SMZ.10.01.12.02323
SMZ.10.01.12.02363
SMZ.10.01.12.02364
SMZ.10.01.12.02370
SMZ.10.01.12.02371
SMZ.10.01.12.02372
SMZ.10.01.12.02670
SMZ.10.01.12.02672
SMZ.10.01.12.03042
SMZ.10.01.12.03060
SMZ.10.01.12.03165
SMZ.10.01.12.03166
SMZ.10.01.12.03167
SMZ.10.01.12.03168
SMZ.10.01.12.03169
SMZ.10.01.12.03170
SMZ.10.01.12.03171
SMZ.10.01.12.03172
SMZ.10.01.12.03173
SMZ.10.01.12.03174
SMZ.10.01.12.03175
SMZ.10.01.12.03176
SMZ.10.01.12.03201
SMZ.10.01.12.03204
SMZ.10.01.12.03648
SMZ.10.01.12.03653
SMZ.10.01.12.03766
SMZ.10.01.12.03776
SMZ.10.01.12.03881
SMZ.10.01.12.03882
SMZ.10.01.17.00162
SMZ.10.01.17.00163
SMZ.10.01.17.00164
SMZ.10.01.17.00165
SMZ.10.01.18.00233
SMZ.10.01.18.00587
SMZ.10.01.18.01031
SMZ.10.01.18.01033
SMZ.10.01.18.01037
SMZ.10.01.18.01090
SMZ.10.01.18.01091
SMZ.10.01.19.00141
SMZ.10.01.19.00146
SMZ.10.01.19.00148
SMZ.10.01.19.00150
SMZ.10.01.19.00152
SMZ.10.01.19.00154
SMZ.10.01.19.00156
SMZ.10.01.19.00179
SMZ.10.01.19.00180
SMZ.10.01.19.00181
SMZ.10.01.19.00182
SMZ.10.01.19.00183
SMZ.10.01.19.00184
SMZ.10.01.19.00185
SMZ.10.01.19.00195
SMZ.10.01.19.00196
SMZ.10.01.19.00197
SMZ.10.01.19.00198
SMZ.10.01.19.00199
SMZ.10.01.19.00200
SMZ.10.01.19.00201
SMZ.10.01.19.00213
SMZ.10.01.19.00214
SMZ.10.01.19.00215
SMZ.10.01.19.00216
SMZ.10.01.19.00217
SMZ.10.01.19.00218
SMZ.10.02.01.00563
SMZ.10.02.01.00565
SMZ.10.02.01.00566
SMZ.10.02.01.00567
SMZ.10.02.01.00568
SMZ.10.02.01.00599
SMZ.10.02.01.00601
SMZ.10.02.01.00602
SMZ.10.02.01.00603
SMZ.10.02.01.00604
SMZ.10.02.01.01586
SMZ.10.02.01.01590
SMZ.10.02.01.01591
SMZ.10.02.01.01592
SMZ.10.02.01.01596
SMZ.10.02.01.01597
SMZ.10.02.01.01598
SMZ.10.02.01.01599
SMZ.10.02.01.01649
SMZ.10.02.01.01650
SMZ.10.02.01.01651
SMZ.10.02.01.01652
SMZ.10.02.02.03336
SMZ.10.02.02.03337
SMZ.10.02.02.03338
SMZ.10.02.02.03339
SMZ.10.02.02.03340
SMZ.10.02.02.03341
SMZ.10.02.02.03342
SMZ.10.02.02.03343
SMZ.10.02.02.03344
SMZ.10.02.02.03345
SMZ.10.02.02.03346
SMZ.10.02.02.03347
SMZ.10.02.02.03348
SMZ.10.02.02.03349
SMZ.10.02.02.03350
SMZ.10.02.02.03351
SMZ.10.02.02.03352
SMZ.10.02.02.03353
SMZ.10.02.02.03354
SMZ.10.02.02.03355
SMZ.10.02.02.03356
SMZ.10.02.02.03357
SMZ.10.02.02.03358
SMZ.10.02.02.03359
SMZ.10.02.02.03360
SMZ.10.02.02.03361
SMZ.10.02.02.03362
SMZ.10.02.02.03363
SMZ.10.02.02.03364
SMZ.10.02.02.03365
SMZ.10.02.02.03366
SMZ.10.02.02.03367
SMZ.10.02.02.03368
SMZ.10.02.02.03369
SMZ.10.02.02.03370
SMZ.10.02.02.03371
SMZ.10.02.02.04111
SMZ.10.02.02.04112
SMZ.10.02.02.04113
SMZ.10.02.02.04114
SMZ.10.02.02.04115
SMZ.10.02.02.04116
SMZ.10.02.02.04120
SMZ.10.02.02.04121
SMZ.10.02.02.04122
SMZ.10.02.02.04123
SMZ.10.02.02.04124
SMZ.10.02.02.04125
SMZ.10.02.02.04130
SMZ.10.02.02.04131
SMZ.10.02.02.04132
SMZ.10.03.01.00111
SMZ.10.03.01.00112
SMZ.10.03.01.00120
SMZ.10.03.01.00121
SMZ.10.03.01.00288
SMZ.10.08.02.00200
SMZ.10.08.02.00201
SMZ.10.08.02.00202
SMZ.10.08.02.00203
SMZ.10.08.02.00204
SMZ.10.08.02.00205
SMZ.10.08.02.00206
SMZ.10.08.02.00207
SMZ.10.08.02.00208
SMZ.10.08.02.00209
SMZ.10.08.02.00210
SMZ.10.08.02.00237

LÄS ÄVEN

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta