REGLER FÖR NYHETSBREVSTJÄNSTEN (TMEs nyhetsbrev)

REGLER FÖR NYHETSBREVSTJÄNSTEN (TMEs nyhetsbrev)

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Beställning av tjänsten TMEs nyhetsbrev
 3. Behandling av prenumeranters personuppgifter
 4. Villkor för tjänsten TMEs nyhetsbrev
 5. Att avsluta tjänsten TMEs nyhetsbrev
 6. Reklamationsförfarande

1. Allmänna bestämmelser

 1. Utgivaren av nyhetsbrevet med namnet "TMEs nyhetsbrev” är Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. med säte i Łódź, (Polen) och adress: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, registrerat vid Tingsrätten i Łódź Śródmieście, 10e Näringslivsavdelningen Företagarregistret (KRS) nr 0000165815, aktiekapital: 3.300.000,00 zloty, NIP 729-010-89-84 , REGON 473171710 (hädanefter kallad TME).
 2. Tjänsten TMEs nyhetsbrev utgörs av att TME via e-post med användarens medgivande, kostnadsfritt, med jämna mellanrum, ej oftare än en gång i veckan, till av webbtjänstens användare angiven adress, skickar internetnyhetsbrev innehållande information om TMEs och dess dotterbolags offert, evenemang och all annan information i samband med TMEs och dess dotterbolags affärsverksamhet, (hädanefter kallad TMEs nyhetsbrev) på de villkor vilka fastställs i dessa regler och i enlighet med gällande lagstiftning.
 3. TMEs nyhetsbrev kan prenumereras på av varje fysisk person, juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk form (hädanefter kallad Tjänstens användare eller prenumerant).

2. Beställning av tjänsten TMEs nyhetsbrev

 1. För att beställa tjänsten TMEs nyhetsbrev ska användaren registrera sig. Registreringen går till på följande sätt:
  • Tjänstens användare ska på webbtjänstens startsida som är tillgänglig på adresserna: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro,, www.tme.hu och tme-germany.de, i sektionen TMEs nyhetsbrev, fylla i en e-postadress dit tjänsten TMEs nyhetsbrev ska skickas;
  • Markera fältet "Lägg till";
  • Klicka på fältet “OK.”
  • En aktiverinslänk kommer att skickas till den e-postadress som tjänsten TMEs bulletin skall tillhandahållas till. När du klickar på aktiveringslänken kommer du att tas upp på sändlista dit TMEs bulletin kommer att skickas. Genom att klicka på aktiveringslänken ingår du avtal med TME om att tillhandahålla tjänsten TMEs bulletin.
 2. Man kan också beställa TMEs nyhetsbrev genom att kryssa för fältet "Ja, jag vill få elektroniskt nyhetsbrev från TMEs webbtjänst" i registreringsformuläret som fylls i vid registrering som TMEs kund.  Att klicka på fältet "Skicka" - framgångsrik registrering - innebär att man ingått avtal med TME avseende tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 3. TMEs skyldigheter gällande tjänsten TMEs nyhetsbrev framgår endast av dessa regler samt den absolut gällande lagstiftningen.

3. Behandling av prenumeranters personuppgifter

 1. Registrering av webbtjänstens användare som prenumerant på TMEs nyhetsbrev innebär att användaren ger sitt medgivande till  behandling av sina personuppgifter (e-postadress) av TME i egenskap av dataadminstratör i enlighet med lagen av den 29 augusti 1997 r. om skydd av personuppgifter (dvs. Polsk författningssamling Dz. U. av 2002, Nr 101, pos. 926 med ändringar.) och garanteras alla rättigheter vilka härrör från den nämna lagen.
 2. Personuppgifter lämnade av TMEs nyhetsbrevs prenumerant (e-postadrss) kommer inte att vidarebefordras till tredje part med undantag för IT-systemets operatör som förmedlar tjänsten TMEs nyhetsbrev och inte heller användas i annat syfte än tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 3. När webbtjänstens användare återtar sitt medgivande till behandling av personuppgifter av TME är detta likvärdigt med avslutande av tjänsten TMEs nyhetsbrev som beskrivs i dessa regler. Borttagning av e-postadressen från distributionslistan sker enligt  instruktionen i punkt 5.
 4. För att värna om en hög standard på erbjudna tjänster har TME tagit fram sekretesspolicy som bl.a. innehåller villkor för behandling av personuppgifter av TME.

4. Villkor för tjänsten TMEs nyhetsbrev

 1. TME skickar meddelanden till prenumeranter på TMEs nyhetsbrev i samband med nyhetsbrevstjänsten till angivna e-postadresser för TMEs nyhetsbrev.
 2. Nyttjandet av tjänsten TMEs nyhetsbrev kräver att Användaren har en aktiv e-postadress som är rätt konfigurerad samt en dator med internetuppkoppling.
 3. Varje TMEs nyhetsbrev innehåller:
  • Information om TME som avsändare
  • Innehåll
  • Information om hur man avregistrerar tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 4. Varje användare av webbtjänsten som avser att registrera sig på prenumerantlistan för TMEs nyhetsbrev ger sitt samtycke till mottagande av elektroniskt marknadsföringsmaterial enligt art. 8 1 st. i Lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster (Polsk författningssamling Dz.U. nr 144 pos. 1204 av 2002) i form av TMEs nyhetsbrev.
 5. Innehållet i TMEs nyhetsbrev är rättsskyddat och prenumeranterna har inte rätt att nyttja innehållet i TMEs nyhetsbrev i annat syfte än att ta del av det.

5. Att avsluta tjänsten TMEs nyhetsbrev

 1. Kunden har när som helst rätt att avregistrera sig från tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 2. Upplösning av avtalet om tjänsten TMEs nyhetsbrev sker genom att:
  a) prenumeranten själv tar bort sin e-postadress från distributionslistan:
  • Prenumeranten ska på webbtjänstens startsida som är tillgänglig på adresserna: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu och tme-germany.de, i sektionen TMEs nyhetsbrev, fylla i e-postadressen dit TMEs nyhetsbrev skickas;
  • Sedan ska prenumeranten markera fältet "Ta bort"
  • Klicka på fältet “OK.”
  • En aktiverinslänk för att ta bort din e-postadress kommer att skickas till den e-postadress dit TMEs bulletin har skickats. När du klickar på aktiveringslänken kommer du att tas bort från sändlistan.
  b) prenumeranten skickar begäran om borttagning av e-postadressen dit TMEs nyhetsbrev skickas till adressen internet@tme.pl  och klickar på borttagningslänken som skickas i ett returmeddelande. (Returmeddelandet skickas inom 5 arbetsdagar).

6. Reklamationsförfarande

 1. Prenumeranten av TMEs nyhetsbrev har rätt att göra reklamationsanmälan gällande tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 2. Reklamationer ska skickas elektroniskt till e-postadressen: internet@tme.pl inom 7 dagar från den händelse som utgör grunden för reklamationen. Reklamationer vilka görs efter denna tid kommer inte att handläggas.
 3. Reklamationen ska innehålla: anmälarens e-postadress (till denna adress skickas svar på reklamationen), reklamationens text tillsammans med förklaring samt förslag för en lösning av den situation som orsakat reklamationen.
 4. Reklamationer handlägges inom 14 dagar från mottagandet. Svar på reklamation skicka till den e-postadress som användes vid reklamationsanmälan.

7. Slutliga bestämmelser

 1. Dessa regler träder i kraft fr.o.m. publiceringen på TMEs webbsida.
 2. TME kan när som helst införa ändringar i dessa regler, i synnerhet i syfte att uppdatera den efter ändringar av rutiner vilka gäller hos TME. Ändringar blir bindande varje gång efter publicering på TMEs webbsida.
 3. TME förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med prenumeranten för TMEs nyhetsbrev om tjänster enligt dessa regler med tillämpande av 7 dagars uppsägningstid.
 4. Om prenumeranten för TMEs nyhetsbrev bryter mot reglerna eller den gällande lagstiftningen äger TME rätten att avsluta tjänsten TMEs nyhetsbrev med omedelbar verkan.
 5. Den polska lagstiftningen gäller för alla rättsförhållande vilka framgår av dessa regler. Alla tvister kommer att avgöras av behöriga allmänna domstolar.
 6. Vid frågor gällande tjänsten TMEs nyhetsbrev kontakta oss på e-postadressen:  internet@tme.pl eller skicka brev till: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polen

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer