You are browsing the website for customers from Sweden. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

HUR MAN HANDLAR

FÖRSÄLJNINGSDOKUMENT

För varje utförd transaktion utfärdar TME ett försäljningsdokument. Det är alltid en VAT-faktura men beroende på typ av kund och transaktion kan det vara följande typer av VAT-fakturor:

VAT-fakturor netto, dvs. varupriser och –värden netto. Skatten beräknas som produkt av värde och sats. Denna typ av faktura utfärdas för kunder vilka driver näringsverksamhet, juridiska personer samt organisationsenheter vilka inte är juridiska personer men har rättskapacitet i enlighet med särskilda föreskrifter. För utfärdande av VAT-faktura netto får TME begära att kunden tillhandahåller handlingar vilka stryker att han driver näringsverksamhet eller är juridisk person.

VAT-fakturor brutto, dvs. fakturor innehållande varupriser och –värden med VAT. Denna typ av faktura utfärdas för alla individuella Kunder (konsumenter).

Kunder med hemvist utanför Europeiska unionen får tillsammans med varorna en VAT-faktura och EAD-tulldokument innehållande ett unikt MRN-nummer. Denna kod ska anges vid EUs gräns. Om varan inte lämnar Europeiska unionens tullgräns inom 150 dagar från utfärdandet av EAD-dokumentet eller om utförseln inte bekräftas av Tullverket vid gränsen, kommer kunden att debiteras mervärdesskatt ( VAT) enligt den gällande satsen.

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

paypal_help

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer