OM OSS

Miljö

Vi på TME värnar mycket om miljön och implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14000:1 som bekräftas med certifikat är det bästa beviset.

Våra miljöaktiviteter:

  • vi har implementerat ett avancerat avfallshanteringssystem som baseras på minimering av producerade avfallsmängder, avfallssortering, maximal återvinning av råvaror; 
  • vi följer regler avseende minimering av pappersförbrukningen;
  • vi begränsar elförbrukningen genom användning energisnåla utrustningar och ljuskällor samt medveten användning av dessa;
  • vi använder förpackningar som kan återanvändas av kunderna - kartonglådor, låsbara plastpåsar, fyllningsmaterial;
  • vi använder biologiskt nedbrytbart fyllningsmaterial som bryts helt ner på avfallsdeponi eller genom komposteringsprocess (detta innebär att de är ofarliga för miljön när de kastas tillsammans med kommunalt avfall);
  • i de fall där vi inte kan använda biologiskt nedbrytbart fyllnadsmaterial använder vi fyllnadsmaterial av makulaturpapper;
  • vi har optimerat våra kartonglådor avseende mått och former så att förpackningen i största möjliga mån är anpassad till ett konkret paket vilket bidrar till en mindre förpackningsvikt som införs på marknaden.

 

Visste du att...

  • tack vare sortering har vi minskat den avfallsmängden som hamnar på deponi med över 80%;
  • plast- och wellpappavfall som produceras hos oss används som råvara för produktion (på pappers- och plastfabriker);
  • avfall bestående av flera sammansatta material används som alternativbränsle på cementverket Górażdże.

 

 

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer