You are browsing the website for customers from Sweden. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

ODR-plattform

Prövning av tvister utanför domstol

Med båda avtalsparters medgivande har konsumenten möjlighet att välja att reklamationen handlägges och krav drivs inför permanenta skiljedomstolar för konsumentärenden som finns vid Handelsinspektionens länsavdelningar. Information om detta förfarande finns tillgänglig på Handelsinspektionens webbsidor eller på Konsumentverkets webbplats www.uokik.gov.pl.

ODR-plattform

From den 15 februari 2016 finns möjlighet att elektroniskt lösa tvister mellan konsumenter och företagare utanför domstol via en Europeiska unionens internetbaserade ODR-plattform.

Plattformen ger möjlighet att driva krav som framgår av avtal om försäljning eller avtal om leverans av tjänster som ingåtts över internet (enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG) mellan konsumenter bosatta i EU och företagare med säte inom EU.

Plattformen finns tillgänglig på sidan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi erinrar samtidigt att e-postadress som ni kan kontakta oss på är export@tme.eu.

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

paypal_help

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer