Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

Prodajni dokumenti

PRODAJNI DOKUMENTI

TME za vsako izvedeno transakcijo izda prodajni dokument. Vedno se izda račun z obračunanim DDV, pri čemer glede na vrsto stranke in transakcije je to lahko:

neto račun z obračunanim DDV – beleži neto cene in vrednosti blaga. Davek je na njem obračunan kot zmnožek vrednosti blaga in davčne stopnje. To vrsto računov prejmejo stranke, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo pravno osebnost ali so organizacijske enote brez pravne osebnosti, ki na podlagi posebnih predpisov imajo pravno sposobnost. TME lahko določi, da je pogoj za izdajo računa z obračunanim DDV predložitev dokumentov, ki potrjujejo, da stranka opravlja gospodarsko dejavnost oziroma je pravna oseba.

bruto račun z obračunanim DDV – beleži cene in vrednosti blaga z vštetim DDV. Te vrste račune prejmejo vse stranke, ki so fizične osebe (potrošniki).

Stranke s sedežem izven Evropske unije skupaj z blagom dobijo račun DDV in carinski dokument EAD z enotno številko MRN. To kodo je treba predložiti na meji Evropske unije. Če blago ne zapusti carinske meje Evropske unije v 150 dnevih od izdaje dokumenta EAD ali če prehoda meje ne potrdi carinski urad na meji, bo stranka dolžna plačati davek na blago in storitve (DDV) po trenutno veljavni stopnji.

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi