Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

Pravica do odstopa od pogodbe

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik, ki je pogodbo s TME sklenil na daljavo (preko spletišča, po e-pošti, faksu, telefonu) ima pravico odstopiti od te pogodbe v roku 14 dni, ne da bi za to moral navesti kakršnekoli razloge.Rok za odstop od pogodbe poteče po 14 dneh:

a. od dne, ko je stranka prejela stvari ali ko je določena s strani stranke tretja oseba, druga kot prevoznik, prejela stvari,b. v primeru pogodbe, ki obsega dolžnost prenesti lastnino več stvari, ki se dostavijo posebej, od dne, ko je stranka prejela zadnjo od teh stvari ali ko je določena s strani stranke tretja oseba, druga kot prevoznik, prejela zadnjo od teh stvari.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe je stranka dolžna o svoji odločitvi, da odstopa od te pogodbe, z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti), obvestiti:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41,
93-350 Łódź
tel.
+42 645 55 65, faks 42 645 55 00
e-pošta:
reklamacje@tme.pl

Stranka lahko uporabi obrazec za odstop od pogodbe, priložen e-sporočilu s potrditvijo o oddaji naročila in dostopen za prenos spodaj, čeprav to ni obvezno.Rok za odstop od pogodbe je spoštovan, če potrošnik pošlje sporočilo o uveljavljanju pravico do odstopa od pogodbe, ki mu pripada, pred potekom roka za odstop od pogodbe.

Posledice odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od te pogodbe TME stranki vrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave stvari (razen dodatnih stroškov, nastalih zaradi izbire s strani stranke drugega načina dostave kot najcenejši običajni način dostave, ki ga nudi TME) takoj, najkasneje v 14 dneh od dne, ko je bila TME obveščena o strankini odločitvi o uveljavitvi pravice do odstopa od te pogodbe. TME plačila vrne z uporabo istih plačilnih sredstev, ki jih je stranka uporabila za prvotno transakcijo, razen če se je stranka izrecno strinjala z uporabo drugih sredstev; v nobenem primeru ne bo stranka nosila nobenih stroškov v zvezi s tem vračilom. TME sme z vračilom plačil počakati, dokler ne prejme vrnjenih stvari ali dokler ji stranka ne predloži dokazila, da ji je stvari poslala nazaj, odvisno od tega, kar koli nastopi prej.

Stvar je treba brez odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dne, v katerem je stranka TME obvestila o odstopu od te pogodbe, poslati ali izročiti na naslov

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

Rok je spoštovan, če stranka stvar pošlje nazaj pred potekom 14-dnevnega roka. Stranka nosi neposredne stroške vračila blaga. V primeru, da stvar zaradi njenih značilnosti ni možno poslati na običajen način po pošti, višina teh stroškov pri prodaji na Poljskem je ocenjena na znesek okoli 100 PLN.Stranka odgovarja samo za znižanje vrednosti stvari, ki je posledica njene uporabe na drug način, kot je to potrebno za ugotavljanje njenih značilnosti in funkcionalnosti.

Neobstoj pravice do odstopa od pogodbe in okoliščine, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, potrošniku ne pripada v primeru pogodb:

1) za izvajanje storitev, če je podjetje storitev v celoti opravilo ob izrecnem potrošnikovem soglasju, ki je bil pred začetkom njenega opravljanja obveščen, da po izpolnitvi obveznosti s strani podjetja izgubi pravico do odstopa od pogodbe;2) v katerih je cena ali nagrada odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katere podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo pred potekom roka za odstop od pogodbe;3) v katerih predmet obveznosti je stvar izdelana neserijsko po strankini specifikaciji ali služi zadovoljevanju njenih individualnih potreb;4) v katerih je predmet obveznosti stvar, ki se hitro pokvari ali ima kratek rok uporabnosti;5) v katerih je predmet obveznosti stvar, ki se dostavi v zapečateni embalaži in katere po odprtju embalaže ni možno vrniti zaradi varstva zdravja ali higienskih razlogov, če je bila embalaža odprta po dostavi;6) v katerih so predmet pogodbe stvari, ki se zaradi svoje narave po dostavi nerazdeljivo združijo z drugimi stvarmi;7) v katerih je stranka izrecno zahtevala, da podjetnik pride k njemu zaradi nujnega popravila ali vzdrževalnih del; če podjetje dodatno nudi druge storitve razen tistih, katerih opravo je potrošnik zahteval, ali dostavo stvari drugih kot nadomestni deli, potrebni za opravo popravila ali vzdrževalnih del, potrošniku pripada pravica do odstopa od pogodbe glede dodatnih storitev in stvari;8) v katerih so predmet obveznosti zvočni ali slikovni posnetki ali računalniški programi, ki se dostavijo v zapečateni embalaži, če je bila embalaža odprta po dostavi;9) sklenjenih na javni dražbi;

10) za dostavo digitalnih vsebin, ki niso shranjene na materialnem nosilcu, če se je izpolnitev obveznosti začela ob izrecnem potrošnikovem soglasju pred potekom roka za odstop od pogodbe in če je podjetje potrošnika obvestilo o izgubi pravice do odstopa od pogodbe.

PREDLOGA OBRAZCA ZA ODSTOP OD POGODBE

(obrazec izpolnite in pošljite samo v primeru, da želite odstopiti od pogodbe)

Naslovnik: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, faks 42 645-55-00, e-pošta: reklamacje@tme.pl

Jaz/Mi(*) s tem obveščam(o) (*), da odstopam(o) (*) od pogodbe o prodaji naslednjih stvari:

....................

Datum sklenitve pogodbe (*)/prejema(*):
....................

Ime in priimek potrošnika(-ov):
....................

Naslov potrošnika(-ov):
....................

Dodatne informacije (neobvezne, vendar zelo koristne pri obravnavi odstopa):

Številka stranke:
....................

Številka računa:
....................

POZOR: Vračilo plačila se izvede z uporabo enakih plačilnih sredstev, kakršna je stranka uporabila v transakciji, razen če se je izrecno strinjala z uporabo drugih sredstev; v nobenem primeru ne bo stranka nosila nobenih stroškov v zvezi s tem vračilom. Če je bilo plačilo izvedeno z nakazilom ali plačilno kartico in stranka ni navedla številke bančnega računa, se vračilo pravi na bančni račun ali plačilno kartico, s katere je bilo opravljeno plačilo; pri plačilu po povzetju se vračilo opravi s poštnim nakazilom, če ne podate spodnjega soglasja za uporabo bančnega nakazila):

Soglašam, da se vračilo plačila opravi na bančni račun številka

....................

....................

Podpis potrošnika(-ov)

(samo v primeru, da se obrazec pošlje v papirni obliki)

....................

Datum

(*)Nepotrebno črtati

Predloga obrazca za odstop od pogodbe v pdf obliki

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi