Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

Okoljska informacija

Spoštovani,

obveščamo vas, da mora družba Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o, kot podjetje, ki prodaja elektronsko in električno opremo ter baterije v Slovenija, izpolnjevati zahteve s področja varovanja okolja.

V zvezi z vpeljavo direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta in direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah morajo proizvajalci električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev organizirati in financirati zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in ustrezno obdelavo odpadne električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev, ki jih prodajajo v Evropski uniji po 13. avgustu 2005. Namen direktive je zmanjševanje količine odpadne električne in elektronske opreme ter spodbujanje k ponovni uporabi in predelavi odpadne opreme.

Družba Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o je z registracijo v državah, v katerih je Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o uvoznik/proizvajalec, izpolnila obveznosti iz direktiv OEEO in BAT. Družba Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o se je odločila priključiti tudi do programov skladnosti z OEEO in BAT, ki delujejo v nekaterih državah z namenom olajšanja postopka vračil odpadne električne in elektronske opreme s strani potrošnikov. Če ste na območju EU kupili električno ali elektronsko napravo, označeno z oznako Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o, in nameravate prenehati z njeno uporabo, le-te ne odstranite skupaj s komunalnimi/gospodinjskimi odpadki.

Družba Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o je svoje izdelke opremila s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti, ki opozarja stranke na to, da se izdelki s to oznako ne smejo zbirati na odlagališčih odpadkov in metati v zabojnike za smeti skupaj z gospodinjskimi/komunalnimi odpadki na območju EU. Obveščamo vas, da vam Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o omogoča zbiranje izdelkov te vrste, ne da bi vam pri tem nastali stroški za prevoz ali predelavo.

Odstranitev takih izdelkov na ustrezen način pripomore k zaščiti dragocenih naravnih virov in preprečuje morebitne negativne vplive na zdravje ljudi in okolje, ki so posledica neustreznega odstranjevanja odpadkov. Poleg tega je lahko zbiranje te vrste odpadkov v nasprotju z veljavno zakonodajo v določeni državi povezano s sankcijami.

V Slovenija je družba Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. registrirana v treh programih za prevzem in zbiranje odpadne električne in elektronske opreme:

Za zbiranje odpadkov vrste OEEO – program podjetja za zbiranje odpadkov ZEOS d.o.o. Naš pooblaščen predstavnik (PP) v Slovenija je ZEOS d.o.o.

 

Naslove zbirališč odpadkov, kjer lahko oddate odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije in akumulatorje, najdete tukaj:

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi