Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Panel „Symboly zákazníka“

V tomto paneli sa nachádza zoznam vami zavedených vlastných označení pre výrobky dostupné v systéme TME.

Vlastné symboly zákazníka je možné priebežne pridávať počas objednávania. V tom prípade je potrebné ich zaviesť v rámčeku objavujúcom sa počas uvádzania množstva pri objednávaní daného výrobku.

Individuálne označenie je možné tiež prevziať zo súboru. Prijateľné formáty súborov sú: txt, xls (zhodný s Excel 97/2000/XP) a tiež csv.

Každý pár symbolov (symbol TME, symbol zákazníka) sa musí nachádzať v samostatnom riadku. Symbol TME musí byť od symbolu zákazníka oddelený jedným z nasledujúcich znakov: tabulátor, medzera, čiarka, bodkočiarka.

Je potrebné mať na pamäti, že k jednému symbolu TME je možné priradiť iba jeden vlastný symbol. Ďalší pokus o pridanie nového symbolu pre rovnaký výrobok zapríčiní zmenu skôr uvedených údajov. Nie je tiež možné priradenie identických symbolov rôznym výrobkom.

Pokiaľ chcete vyhľadať daný symbol na zozname, zadajte požadovaný rad znakov do vyhľadávača nachádzajúceho sa nad zoznamom.

Symboly je možné ľubovoľne editovať, v prípade potreby i mazať.

Po zavedení vašich symbolov do systému ich môžete využívať počas vyhľadávania výrobkov v katalógu.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu