You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

nápoveda

Quick Buy - Základné funkcie

Pridávanie nového riadka

Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, stlačte tlačidlo "pridať nový riadok" alebo ikonu "listu papiera". Na obrazovke sa opäť objavia možnosti umožňujúce zadávanie produktov. 

Ak sa nové produkty pridávané do služby QuickBuy opakujú, rozhodnite, či chcete danú položku: 

  • pridať ako nový riadok, 
  • spojiť s položkou, ktorá už v službe QuickBuy existuje,
  • preskočiť pri importe produktov do služby QuickBuy.

Tlač

Táto možnosť umožňuje vytlačiť zoznam produktov zavedených do služby QuickBuy. 

POZOR!
Do tlače sa dostanú len správne zadané produkty, t.j. také, pri ktorých nebola zobrazená žiadna chyba.

Odstraňovanie produktov

Ak chcete niektoré položky zo zoznamu QuickBuy odstrániť, označte zaškrtávacie políčko umiestnené pri každej z nich, a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť" alebo ikonu "X" na konci každého riadka s produktom.

Kopírovanie na parkovisko

Ak chcete skopírovať vybrané položky na parkovisko, označte zaškrtávacie políčko umiestené pri týchto položkách a následne kliknite tlačidlo "Kopírovať na parkovisko".

Teraz budete musieť určiť, do ktorého priečinka na parkovisku chcete tieto položky skopírovať. 

Parkovanie produktov

Funkcia "Zaparkovať produkty" umožňuje preniesť produkty zo zoznamu QuickBuy na parkovisko. Ak chcete túto funkciu použiť, označte zaškrtávacie políčka pri vybraných položkách a kliknite tlačidlo "Zaparkovať produkty".  

Optimalizátor objednávky

Táto funkcia bola vytvorená na účely optimalizácie Vašich objednávok. 

Ak ju chcete použiť, musíte objednať tovar pomocou funkcie QuickBuy. 
Ak chcete optimalizovať celú objednávku, označte všetky položky a následne kliknite tlačidlo "Optimalizovať", ktoré sa nachádza nad/pod tabuľkou s produktmi. 
Optimalizáciu riadka je možne uskutočniť kliknutím tlačidla "Optimalizovať", umiestneného na konci riadka s daným produktom.
Tlačidlo a odkazy " Optimalizovať " sa zobrazujú len vtedy, ak sa uvedené množstvá produktov dajú zoptimalizovať.

Pri riadkoch, v ktorých uvedené množstvo nie je optimálne, sa po použití optimalizátora zobrazí navrhované množstvo z vyššej cenovej kategórie, ktoré sa však môže pre Vás ukázať ako výhodnejšie. 

V zátvorke sa zobrazí číslo, informujúce o tom, o koľko kusov daného produktu bude Vaša objednávka navýšená.
Pri navrhovanom množstve sa zobrazí aj cena bez DPH alebo s DPH (v závislosti od druhu klienta). 

Za účelom optimalizácie celej objednávky označte zaškrtávacie políčka pri vybraných riadkoch a následne stlačte tlačidlo "Optimalizovať vybrané produkty", umiestnené nad/pod tabuľkou s produktmi. Tým sa uložia zmeny všetkých produktov. 
Ak kliknete na odkaz "Optimalizovať vybranú položku" na konci riadka s daným produktom, aktualizácia sa bude týkať len daného konkrétneho produktu.
V takej situácii sa len zmení klientom uvedené množstvo na optimálne množstvo.

V závislosti od toho, či klient je právnickou alebo fyzickou osobou sa zobrazí cena bez DPH alebo s DPH.

Export do súboru CSV

Pomocou tejto funkcie môžete exportovať vybrané produkty do súboru CSV.  Stačí len pri vybraných položkách označiť príslušné zaškrtávacie políčka a stlačiť tlačidlo "Export do súboru CSV". 

POZOR!
Do súboru sa exportujú len správne zadané produkty, t.j. také, pri ktorých sa nezobrazuje žiadna chyba.

Pridávanie položky do objednávky

Riadok po jeho zadaní do služby QuickBuy pridajte do objednávky stlačením tlačidla "Pridať do objednávky". Všetky správne zadané položky, spolu s príslušnými množstvami, sa automaticky prenesú do objednávky, a produkty, ktoré boli zadané nesprávne, zostanú v službe QuickBuy.

Za účelom dokončenia objednávky musíte prejsť do košíka.

Filtrovanie produktov

Táto možnosť umožňuje rýchle vyhľadanie daného produktu pri použití symbolu TME alebo symbolu klienta.

Produkty z ponuky

Ak chcete využiť ponuku, kliknite na odkaz "Existuje ponuka", vyberte ponuku, ktorú chcete použiť a následne rozhodnite, či chcete riadok z ponuky pridať do QuickBuy ako novú položku, alebo ním chcete nahradiť položku, ktorá sa už v službe QuickBuy nachádza.

Podobné produkty

Ak k danému produktu existujú nejaké podobné produkty, pod danou položkou sa zobrazí príslušná informácia.

Ak chcete pridať do služby QuickBuy podobný produkt, zvoľte jednu z dvoch možností:

  • nahradiť položku, ktorú ste do QuickBuy práve pridali, podobným produktom,
  • pridať podobný produkt ako novú položku v QuickBuy.

Systém oznámení o dostupnosti

Systém oznámení o dostupnosti je funkciou, ktorá umožňuje kontrolovať meniaci sa stav daného produktu na sklade TME.

Môžete nastaviť dva druhy oznámení:

  • jednorazové oznámenie v momente, keď stav produktu na sklade dosiahne úroveň Vášho celkového dopytu,
  • viacnásobné oznámenie vždy, keď sa stav produktu na sklade zvýši, aj keď nedosiahne úroveň Vášho celkového dopytu. Odosielané až kým stav produktu na sklade nedosiahne úroveň, ktorá pokrýva celý Váš dopyt.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať