Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Ceny

CENY

Pred zalogovaním sa do časti „on-line objednávky“ je možné prezerať ceny v nasledujúcich menách: PLN, USD, EUR, HUF, CZK, RON, BGN, GBP, SEK, DKK, HRK.

Po zalogovaní sa sú ceny automaticky uvádzané v mene, ktorá bola zvolená pri vyplňovaní registračného formulára.

Záväznou cenou pri predaji tovaru je cena opublikovaná firmou TME na internetovej strane www.tme.eu v dni odoslania zásielky s tovarom, prípadne cena dohodnutá písomne s oprávneným pracovníkom firmy TME. Cena opublikovaná firmou TME na internetovej strane sa týka výlučne množstva daného tovaru, ktoré je v momente zostavenia objednávky dostupné na sklade firmy. Cena tovaru, ktorý v momente zostavenia objednávky nie je dostupný na sklade v dostatočnom množstve alebo ktorého stav na sklade je nulový, sa môže zmeniť. Ceny tovarov, za ktoré bola zaplatená záloha, nepodliehajú zmenám.

Nezabudnite, že ceny sú závislé od množstva objednávaného tovaru! V prípade veľkých objednávok máte možnosť negociácie cien.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu