Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Obchodné doklady z predaja

OBCHODNÉ DOKLADY Z PREDAJA

TME Slovakia, s.r.o. vystavuje ku každej zrealizovanej transakcii doklad predaja. Vždy je to faktúra s DPH. Klient je povinný uhradiť nákupnú cenu tovaru uvedenú na faktúre. TME Slovakia, s.r.o. vystavuje doklad o kúpe ku každému nákupu v mene Euro.

Na vystavenej faktúre už žiaľ nie je možné vykonať akékoľvek dodatočné úpravy ako sú napr zmena fakturačných údajov, dátum vystavenia a pod.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu