Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

TME členom obchodnej komory SHENZHEN ELECTRONIC CHAMBER OF COMMERCE

2019-09-06

TME členom obchodnej komory SHENZHEN ELECTRONIC CHAMBER OF COMMERCE

SHENZHEN ELECTRONIC CHAMBER OF COMMERCE (SECC) je nezisková organizácia založená v roku 2003. Pôsobí v oblasti podpory rozvoja malých a stredných podnikov pôsobiacich v Shenzen v elektronike a v priemysle, napríklad prostredníctvom vytvárania širokej škály služieb, ktoré uľahčujú spoločnostiam fungovanie na medzinárodného trhu. V SECC je združených viac ako 1600 spoločností, medzi ktorými sú výrobcovia, distribútori, výskumné centrá a spoločností poskytujúce služby pre obchodnú sféru. Za svoju činnosť bola v roku 2018 komore udelená cena „Shenzhen Small and Medium-sized Enterprises Public Service Demonstration Platform".

Dcérska spoločnosť TME, TME Electronic Shenzhen Trading Company Ltd, pôsobí už rok na miestnom trhu. Členstvo v SECC umožní posilniť spoluprácu s ostatnými členmi a zakladateľmi organizácie a umožní ďalší rozvoj v tejto oblasti.

TME_czlonkiem_SECC_2
TME_czlonkiem_SECC_1