Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Spoločné opatrenia v záujme bezpečnosti

2020-03-19

Spoločné opatrenia v záujme bezpečnosti

Spoločnosť TME, čeliac hrozbe, ktorú predstavuje epidémia koronavírusa COVID-19, vynakladá maximálne úsilie, aby našim klientom poskytla konzistentnú kvalitu služieb. Predaj prebieha obvyklým spôsobom, hoci v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov a zákazníkov zaviedlo TME osobitné postupy v súlade s usmerneniami a nariadeniami WHO a vlády Poľskej republiky, ktoré majú minimalizovať riziko ďalšieho rozvoja epidémie.

Kľúčové otázky:

  • Obchodné oddelenie pracuje na diaľku, ale v nezmenených hodinách. Všetky existujúce formy kontaktu (e-mailové schránky a telefónne čísla) zostávajú nezmenené a komunikácia prebieha priebežne.
  • Všetky zahraničné pobočky pracujú nepretržite (v režime home office) a naďalej poskytujú svoje služby. Kontaktné údaje zostávajú nezmenené.
  • Všetky služobné cesty a stretnutia s dodávateľmi boli pozastavené až do odvolania.
  • Účasť TME na všetkých veľtrhoch bola pozastavená až do odvolania.
  • Vzhľadom na neustále sa meniacu sa situáciu v medzinárodnej doprave a zavedené hraničné kontroly existuje riziko predĺženia dodacích lehôt.
  • TME zaviedla špeciálne pracovné podmienky pre distribučné centrum, ktoré majú minimalizovať epidemiologické riziko a zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov.
  • V záujme zachovania bezpečnosti a kontinuity služieb zamestnanci TME neustále monitorujú situáciu súvisiacu s vývojom epidémie.

Kontinuita práce

Ako zodpovedný distribútor vieme o hrozbe epidémie, ako aj o potrebe neustáleho zásobovania potrebnými komponentmi. Preto sme podnikli kroky, ktoré nám umožnili zaručiť kontinuitu procesu objednávok. Celý predajný tím je našim zákazníkom nestále k dispozícii. Súčasné formy kontaktu a pracovný čas zostávajú nezmenené. Emailové schránky sú obsluhované a telefónne čísla sú aktívne.

Vzdialená práca

V záujme bezpečnosti našich zamestnancov sme obmedzili ich prítomnosť v pobočkách a distribučných centrách na nevyhnutné minimum. Zabezpečili sme tiež prístup k osobným ochranným prostriedkom a dezinfekčným prostriedkom. Zamestnanci v Poľsku aj v zahraničných pobočkách sú im stále k dispozícii, hoci v súčasnosti pracujú z domu. Kontaktné údaje zostávajú nezmenené.

Z toho istého dôvodu bolo prijaté rozhodnutie o pozastavení všetkých služobných ciest. To platí aj pre účasť našich zástupcov na veľtržných podujatiach a konferenciách. Tieto obmedzenia zostávajú v platnosti až do odvolania.

Riziko oneskoreného doručenia

Neustále monitorujeme globálnu situáciu a rozhodnutia jednotlivých vlád v boji proti epidémii. Obmedzenia týkajúce sa medzinárodnej dopravy, prepravy v jednotlivých regiónoch a hraničných kontrol môžu ovplyvniť dodací čas alebo dokonca zabrániť doručeniu. Odporúčame vám sledovať správy, ktoré sa objavujú na našej webovej stránke, aby ste na túto tému získali najnovšie informácie. Prosíme o pochopenie a akceptovanie možných oneskorení.

Silnou stránkou TME bola vždy dostupnosť širokého sortimentu produktov. Napriek zložitým podmienkam a obmedzeniam našich dodávateľov sa snažíme udržiavať čo najvyšší možný stav skladových zásob a dostupnosť ponúkaných produktov.

Distribučné centrum

Distribučné centrum je srdcom TME a pilierom činnosti našej spoločnosti. V záujme bezpečnosti všetkých zamestnancov sa zaviedol nový systém práce, ktorý zohľadňuje osobitné prestávky na dezinfekciu priestoru. Zamestanci majú k dispozícii aj osobné ochranné prostriedky a prípravok na dezinfekciu rúk.

Veríme, že spoločné kroky nám umožnia prekonať túto hrozbu, ktorej rozsah je dosiaľ nevídaný.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu