Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Distribúcia údajov a štvrtá priemyselná revolúcia

2019-03-14

Distribúcia údajov a štvrtá priemyselná revolúcia

Cieľom štvrtej priemyselnej revolúcie je vytvorenie inteligentnej fabriky, spájajúcej inteligenciu ponúkanú IT systémami s automatizáciou. V inteligentnej fabrike je strojový park vo výrobnej hale spojený s IT systémami prostredníctvom internetu alebo úložiska a zhromaždené údaje a automatizácia pomôžu strojom učiť sa.

Priemysel bol vždy zdrojom mnohých inovácií. Keďže sa však ich implementácia môže spájať s rizikom zavedenia porúch do systémov, ktoré by za normálnych okolností pracovali správne a so ziskom, musia existovať silné a opodstatnené dôvody na zmenu. Pomerne rýchla snaha o zavedenie štvrtej priemyselnej revolúcie sa môže pričiniť o konkrétny a pomerne výrazný finančný prínos ponúkaný inteligentnými závodmi, čo môže predstavovať jeden z takýchto predpokladov.

Przechwytywanie danych oraz czwarta rewolucja przemysłowa

Údaje zo záznamov rôzneho druhu potvrdzujú, že priemysel predstavuje rozsiahlu oblasť pre rozvoj Internetu vecí (IoT). Väčšina strojov, ktoré môžu byť zapojené do siete, už existujú a v súčasnosti sa nachádzame v prechodnom období, v ktorom bude chcieť priemysel modernizovať už existujúci strojový park bez ohľadu jeho vek. Keďže výrobné stroje často predstavujú jednu z najväčších kapitálových investícií v podnikoch, takéto ich prispôsobenie potrebám IoT je dôležitým strategickým rozhodnutím. Zmena strojov iba kvôli získaniu sieťovej zásuvky nie je rentabilná, preto musia podniky hľadať iné možnosti spojenia s bohatstvom informácií uväznených v týchto prístrojoch.

Diaľkové zariadenia I/O zabezpečujú cestu k zaisteniu tohto spojenia s IoT a krok vpred smerom k štvrtej priemyselnej revolúcii. Brainboxes tvorí veľa zariadení, ktoré sa môžu spojiť prakticky so všetkým a získať informácie, ktoré následne odosielajú do siete alebo na úložisko. Pochopenie, ako nás môže jednoduché prenášanie dát zaviesť od stroja k informácii, môže vysvetliť ideu štvrtej priemyselnej revolúcie a ukázať spôsoby, ako zvládať ich distribúciu.

Strojové signály

Stroje generujú signály, iba ak sú zapnuté. Jednoduchým príkladom je žiarovka, ktorá informuje, že je stroj napájaný. Vnútri stroja sa odosielajú signály pre zapnutie ventilátorov v závislosti od teploty alebo pre zmenu osvetlenia, v prípade že sa pásový dopravník zastaví. Mimo stroja sú generované signály z rozličných senzorov. Mnoho z nich je možné zmerať pomocou jednoduchého snímača s dvomi vodičmi, čo vytvára veľmi jednoduchý spôsob monitoringu stroja.

Na tejto úrovni môžu byť signály veľmi jednoduché (vysoký/nízky, zapnutý/vypnutý, 1/0.) a môžu pripomínať šum, ktorý sám osebe neznamená veľa. Ale takýto vstupný signál postačuje pre diaľkové zariadenia I/O. Môže sa prijímať zo stroja, PLC, HMI alebo z nezávislých alebo dodatočných snímačov.

Przechwytywanie danych oraz czwarta rewolucja przemysłowa

Stav stroja

Ak takým signálom pripíšeme hodnotu, začnú byť pre nás nápomocné. Napríklad, ak má signál smerujúci do ventilátora vysokú úroveň, znamená to, že je zapnutý. Ak ho spojíme so spúšťaním dopravníka, dostaneme predpripravený stroj. O tom, že je stroj v riadnom technickom stave, nás informuje zelená kontrolka. Keď je zelené svetlo rozsvietené a snímač detekuje predmet, môžeme povedať, že sme vytvorili produkt.

Štatistika stroja

Zaznamenávaním a analýzou stavu stroja môžeme začať definovať to, ako dlho stroj počas zmeny pracoval alebo ako dlho trval jeden plný pracovný cyklus a montáž produktu. To sú základné údaje potrebné pre výpočet rovnice celkovej efektivity zariadenia. Nevyhnutné je archivovať zhromaždené údaje v databáze, ktorá sa môže nachádzať na serveri, v úložisku alebo v danom zariadení, čo sa nazýva aj distribuované systémy/výpočty.

Informácie

Štatistiky strojov môžu sa môžu po určitom čase transformovať na základe vyskytujúcich sa vzorov na prínosné informácie. Napríklad prevádzková teplota stroja môže byť korelovaná s jeho poškodeniami, a tým sa môže zjednodušiť optimalizácia plánovanej údržby.

Na tomto mieste dosahujeme úroveň, na ktorej sme krok od výrobnej haly, v ktorej sa mechanické procesy spracúvajú na základe vlastností a nuansí, ktoré sú pre profil a charakter našej činnosti výnimočné.

Inteligencia

Przechwytywanie danych oraz czwarta rewolucja przemysłowa Poslednou úrovňou je využívanie inteligentného softvéru, ktorý sa naučí strojové vzory a implementácie prognózovanej údržby. Táto časť si vyžaduje určité špecializované schopnosti, ale našťastie sú už dostupné platformy, ktorých cieľom je pomoc v tejto oblasti: IBM Watson, Google Cloud Prediction API a TensorFlow, Microsoft Azure a Mindsphere Siemensa. Všetky ponúkajú spôsoby na báze úložiska, ktoré umožňujú analyzovať údaje bez ohľadu na ich objem a účel.

Tento typ softvéru je stále v prvotnej vývojovej fáze a postupne sa ukáže, ktoré platformy sa adaptujú a ktoré neprežijú. V priemysle sa môže objaviť intenzívnejšie rozširovanie softvérov známych značiek ako Siemens. Menší podiel bude mať softvér s otvoreným zdrojovým kódom a softvérové riešenia firiem spojených s IT ako napríklad Google. Firmy, ktoré už realizovali projekty reflektujúce potreby priemyslu, môžu rýchlejšie a efektívnejšie zavádzať optimalizované, inovatívne riešenia. Tie najlepšie rýchlo a bezproblémovo implementujú softvér do nášho života, zaisťujú tak prínos, zrýchlenie, zjednodušenie a integráciu. Inak to nebude ani so systémami tvorenými v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie.

Brainboxes ponúka spoľahlivé digitálne a analógové zariadenia, ktoré majú vynikajúcu kompatibilitu, rovnako hardvérovú aj softvérovú. Umožňuje zákazníkom urobiť veľký krok k štvrtej priemyselnej revolúcii bez ohľadu nato, kam povedie.

ČÍTAŤ VIAC