Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Čím sa riadiť pri výbere sťahovacích pások?

2019-05-20

Čím sa riadiť pri výbere sťahovacích pások?

Sťahovacie pásky sú známe aj ako káblové pásky (a hovorovo ako SK pásky). Dva prvé názvy poukazujú na ich hlavné použitie a spôsob ich činnosti, čo treba pri ich správnom výbere zohľadniť. Správny výber zaručí, že sťahovacia páska splní naše očakávania a pri montáži nespôsobí žiadne prekvapenia.

Najdôležitejšie vlastnosti sťahovacích pások

Prvým krokom pri výbere správnej sťahovacej pásky musí byť určenie jej účelu. Vďaka tomu budete môcť vybrať kľúčové vlastnosti, ktoré najlepším spôsobom splnia Vaše požiadavky. SK pásky, ktoré budú používané v exteriéroch, sa musia vyznačovať odolnosťou voči slnečnému žiareniu a rozsahom prevádzkových teplôt odzrkadľujúcim podmienky prevládajúce v ich budúcom pracovnom prostredí. Sťahovacie pásky používané v interiéroch, obzvlášť v prípade priemyselných objektov, vyžadujú presnejšie a podrobnejšie určenie svojho účelu a prevádzkových podmienok.

Čím sa riadiť pri výbere sťahovacích pások?

Teplotný rozsah a trieda horľavosti sťahovacích pások

Teplotný rozsah použiteľnosti súvisí s pevnosťou materiálu, z ktorého je káblová páska vyrobená. Najčastejšie ide o polyamid s teplotným rozsahom od -45°C do 85°C, ktorý je plne postačujúci pre jednoduché dielenské upevňovanie. A to je prevažne hlavným účelom týchto produktov. Príslušným spôsobom zapnutá sťahovacia páska upevňuje väčšie množstvo káblov a sťahuje ich tak, aby bol s káblami poriadok, uľahčujúc zároveň klasifikáciu a zoskupovanie vodičov. SK páska sa používa všade tam, kde sa nachádza veľmi veľa káblov, prípadne všade tam, kde vodiče nesmú byť vedené samostatne. Stojí taktiež za zmienku, že niektoré sťahovacie pásky majú dodatočný popisný povrch, ktorý umožňuje ich označenie, prípadne označenie prvkov, spolu s ktorými boli použité. Okrem teplotného rozsahu je ďalším parametrom, ktorý treba vziať do úvahy, aj trieda horenia, určujúca horľavé vlastnosti a požiarnu bezpečnosť použitého prvku. Káblové pásky prechádzajú testom na stanovenie vertikálnej rýchlosti horenia.

Iné dôležité parametre SK pások

Rôzne priemyselné odvetvia veľmi často zavádzajú dodatočné kritériá, ktoré musia byť v prípade bezpečnej montáže SK pások splnené. Môžu to byť napr. také vlastnosti ako možnosť otvorenia sťahovacej pásky po jej montáži, prípadne trvalé upevnenie, k uvoľneniu ktorého dochádza až poškodením pásky. Venujúc pozornosť vyššie uvedeným aspektom nesmieme zabúdať na funkčnosť a oveľa triviálnejšie vlastnosti, ktoré však môžu rovnakým spôsobom ovplyvniť správne použitie týchto prvkov. Ide napr. o veľkosť SK pásky. Na základe prierezu a počtu káblov tvoriacich zväzok musíme zvoliť správnu dĺžku a šírku sťahovacej pásky, čím zabránime jej samočinnému rozštiepeniu alebo roztrhnutiu.

Sťahovacie pásky v TME

V ponuke spoločnosti TME sú dostupné sťahovacie pásky v niekoľkých farbách. V niektorých prípadoch to môže byť dôležité - pásky sa montujú v závislosti od farby použitej kabeláže, vďaka čomu vodiče umiestnené na viditeľných miestach zbytočne nepriťahujú dodatočnú pozornosť. V závislosti od potreby má kupujúci k dispozícii plastové alebo nerezové prvky. Nerezová oceľ sa ako materiál používa v takých podmienkach, v prípade ktorých je použitie plastov nevhodné . Môže sa to týkať prvkov ponorených alebo používaných v kyslom alebo zásaditom prostredí. Spomedzi dodávateľov sťahovacích pások môžeme spomenúť také firmy ako napr. HellermanTyton alebo KSS Wiring, ktoré ponúkajú série výrobkov vysokej kvality určených pre rôzne aplikácie.

ČÍTAŤ VIAC