Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

UPS zdroje pre priemyselné použitie

2019-05-20

UPS zdroje pre priemyselné použitie

UPS zdroje umožňujú bezpečne vypínať zariadenia, chrániť kľúčové dáta proti náhlej strate napájania. Nečakané prerušenie dodávky elektrickej energie, poklesy a straty napätia môže spôsobiť stratu obsahu hard disku alebo poškodenie komponentov, čo môže viesť k nenávratným zmenám alebo škodám.

Používanie havarijných zdrojov

UPS zdroje našli svoje uplatnenie v napájaní citlivých prijímačov automatizácie a riadenia, pracovných staniciach, centrálach riadiacich technologické procesy a pri spracovaní dát v priemyselných podmienkach.

Klasifikácia zdrojov UPS

Tematiku UPS zdrojov, aj keď sa zdá pomerne nová, ovládli zahraniční distribútori, ktorí si pri dodávaní hotových zariadení podmanili svetový trh. Lídrami v tomto odvetví sú napríklad Eaton Power Quality, Cyber Power System alebo APC.

neznamená to však, že svetové mocnosti zablokovali poľské firmy na vnútroštátnom i zahraničnom trhu. Pri hľadaní poľských dodávateľov stoja za pozornosť takí ako: Ever alebo Qoltec a ich produkty sú neustále dostupné v ponuke TME. Široko chápaný priemysel zahŕňa odvetvia, ktoré využívajú záložné priemyselné zdroje s výkonom od niekoľkých voltampérov pod niekoľko kVA a dobou udržania napätia až niekoľko minút. Delenie dostupných produktov závisí od zvolenej typológie spracovania energie.

UPS zdroje pre priemyselné použitie

Zdroje UPS off-line

K najjednoduchšej skupine patria zariadenia typu off-line s výkonom od 400 do 1000 VA, zabezpečujúce základnú úroveň ochrany, najčastejšie monitorujúce vstupné napätie. Pokročilejšie zariadenia sú navyše vybavené odrušovacími filtrami. Napriek tomu v ich prípade je proces spúšťania napájania z akumulátora pomerne dlhý a trvá do 100 milisekúnd, čím spôsobujú vypnutie najcitlivejších prístrojov. Jednoduchá konštrukcia off-line zdrojov z nich robí najlacnejšiu produktovú skupinu.

Zdroje UPS line-interactive

Ďalšou skupinou UPS zdrojov využívajúcou technológiu line-interactive je skupina, ktorá je najrozšírenejšia medzi spotrebiteľmi. Konštrukčne vychádzajú zo súčiastok zdrojov typu off-line, avšak vďaka modifikáciám navyše kontrolujú frekvenciu a napájacie napätie a tiež uhol fázového posunu. Prepínanie nastupuje rýchlo a je synchronizované s elektrickou sieťou. Využívanie automatického regulátora napätia AVR rozširuje rozsah napätia v režime sieťovej prevádzky.

Zdroje UPS on-line

Technologicky najpokročilejšou skupinou sú záložné zdroje UPS typu on-line, ktoré v závislosti od modelu pracujú v intervale od 10 do 200 kVA. V prípade tohto typu zdrojov dvojitá konverzia napájacieho napätia úplne oslobodzuje výstupné napätie od parametrov siete. Zdroje z tejto série garantujú úplné galvanické oddelenie od napájacej siete, pričom tiež úplne eliminujú rušenie. Odlišovacím prvkom tohto typu konštrukcie je nepretržitý prevádzkový režim prevodníka a usmerňovača, ktorý pri zániku napätia prestáva dobíjať akumulátor. Moderná konštrukcia a ideálne sínusové napätie majú svoje odzrkadlenie v cene a robia z týchto prístrojov najdrahšie riešenia dostupné na trhu.

Priemyselné používanie UPS zdrojov

Parametre UPS zdrojov sú prispôsobené požiadavkám užívateľov a ich pracovný čas sa definuje v závislosti od charakteru zaťaženia. Bežné priemyselné zariadenia sa vyznačujú vysokým odberom aktívneho výkonu, preto im určené zdroje sú aj napriek jednoduchej konštrukcii odolné proti častému preťaženiu prijímačmi s ťažkým rozbehom. Transformátorová konštrukcia umožňuje galvanické oddelenie prijímačov od siete a napätia batérií akumulátorov. Vlastnosťami, ktoré si treba všímať pri výbere zdroja sú:

  • výkon prijímačov
  • čas prevádzky na batériu
  • odolnosť proti skratu, ktorá v prípade zariadení priemyselného určenia predstavuje približne 5 sekúnd
  • odolnosť proti preťaženiu prevodníka predstavujúca 200% hodnoty menovitého prúdu po dobu 30 sekúnd.

Tu treba pripomenúť, že UPS zdroje navyše vďaka možnosti spracovania napätia umožňujú prácu s rôznymi hodnotami napätia, ako aj s centrálnymi batériami 110 a 220 V.

Budúcnosť UPS je otvorená, v súčasnosti sa výrobcovia sústreďujú na predĺženie času batériového chodu a zvýšenie hornej hranice prevádzkového rozsahu. Neustále rastúce využívanie zdrojov v jednotlivých priemyselných odvetviach, ktoré doteraz nepoužívali riešenia umožňujúce prevádzku v záložnom režime ukladania dát, poskytuje možnosť rozvoja a pre ďalší vývoj pôsobí povzbudivo.

Pri plánovaní nákupu UPS zdroja je potrebné upriamiť svoju pozornosť na parametre popisujúce špecifikáciu, napríklad dĺžku nabíjania, výkon a počet akumulátorov vo vzťahu k dĺžke prevádzky. Pomocou nástrojov na filtrovanie parametrov si môžete na stránke TME veľmi ľahko vybrať vhodný zdroj.

ČÍTAŤ VIAC