Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Automatická identifikácia s použitím RFID čítačiek spoločnosti ELATEC

2019-07-03

Automatická identifikácia s použitím RFID čítačiek spoločnosti ELATEC

 Automatická identifikácia s použitím RFID čítačiek spoločnosti ELATEC

Zariadenia využívajúce technológiu RFID pre identifikáciu, nachádzajú široké uplatnenie v skladovej logistike, špedícií a správe. Veľký počet dostupných riešení a častá potreba ich integrácie do jednotného, celistvého systém, býva problematická a časovo náročná. Riešenia ponúkané spoločnosťou Elatec umožňujú obmedziť náklady a čas potrebný na integráciu nových riešení v už existujúcich systémoch.

Riešenia Auto ID s RFID čítačkami spoločnosti Elatec

Dynamicky sa rozvíjajúci trh systémov RFID a bezdrôtovej komunikácie kladie na výrobcov vybavenia a integrátorov riešení, ktorí ponúkajú produkty Auto ID, nové výzvy. Bez ohľadu na oblasť použitia je kľúčovým prvkom výber vhodnej RFID technológie používanej na bezkontaktnú identifikáciu. Je to o to dôležitejšie, že paralelne funguje viacero rôznych RFID štandardov. Preto aj pomerne hojne využívané RFID technológie sa odlišujú štandardom od novo zavádzaného riešenia. Príkladom takéhoto problému môže byť administratívna budova, v ktorej sa využívajú RFID technológie na kontrolu vstupu zamestnancov. V určitom momente sa prejavuje potreba systémového integrovaného prístupu zamestnancov ku tlačiarňam v objekte, ktoré sú vybavené RFID čítačkami. Predpokladajme, že čítačky použité v tlačiarňach pracujú s iným štandardom ako je štandard použitý pre kontrolu vstupu. Táto situácia vyžaduje od zamestnancov používať dve karty – jednu, ktorá umožňuje prístup na pracovisko a druhú, ktorá je potrebná pre identifikáciu v tlačiarni. Univerzálne čítačky a moduly RFID spoločnosti Elatec tieto nedostatky odstraňujú, pretože ponúkajú podporu pre drvivú väčšinu RFID technológií, ktoré sa v súčasnosti využívajú vo svete. Týka sa to rovnako komunikácie s využitím nízkych frekvencií (LF) - 125/134,2 kHz, ale aj tých vysokých (HF) - 13,56 MHz.

Smartfón namiesto bezkontaktnej karty

Okrem podpory pre väčšinu RFID technológií obsluhuje najnovšia bezkontaktná čítačka Elatec, TWN4 MultiTech 2 BLE technológiu NFC a Bluetooth Low Energy (BLE). Vďaka tomu možno pri identifikácii obísť RFID karty a použiť namiesto nich smartfón. Čítačka obsluhuje najpopulárnejšie modely, také ako zariadenia iPhone a smartfóny s operačnými systémami Android a Windows. Ak teda zostaneme pri spomínanom príklade kancelárskej budovy, využívanie čítačiek Elatec umožňuje vyhýbať sa problémom s identifikáciou v prípade zamestnancov, ktorí si zabudli vziať kartu z domu.

Rýchla konfigurácia

Ďalšou veľkou výhodou zariadení TWN4 MultiTech RFID je to, že ich funkcionalita môže byť automatizovaná pomocou skriptov, ktoré sa spúšťajú priamo v čítačke. Okrem toho sa skript môže zmeniť, aby mohla čítačka používať iný štandard RFID. Modifikácia môže prebehnúť prostredníctvom bezdrôtového rozhrania alebo môže byť zrealizovaná pomocou konfiguračnej karty TWN4. Je to veľká pomoc pre servis a technikov, ktorí v prípade potreby nestrácajú čas na demontáž integrovaných zariadení a môžu rýchlo a neinvazívne vykonať rekonfiguráciu.

Identifikácia technológie RFID

V scenároch migrácie od jedného riešenia k inému, ako to uvedené vyššie, je identifikácia predtým používanej RFID technológie nevyhnutná pre navrhnutie nového optimálneho riešenia. Štandardne by bolo potrebné za týmto účelom odoslať dodávateľovi alebo integrátorovi v existujúcej aplikácii kartu RFID. Tento dlhodobý proces už však nie je potrebný vďaka nástrojom ponúkaným spoločnosťou Elatec, ktoré sú určené na analýzu technológie RFID, konkrétne TechTracer Lite. Ten môže na mieste identifikovať RFID technológiu použitú v existujúcom riešení. Vďaka tomu rovnako dodávateľ riešenia aj zákazník šetria čas, výdavky a vyhnú sa riziku prípadných omylov.

  Pozrieť RFID čítačky spoločnosti Elatec »

HHRM-NB2B00
HHRM-NB2B00-1
T3DT-MB2BEL
T3DT-MB2WEL
T3MR-FC1
T3NM-M
T3NM-U
T43O-F2C0
T43O-F2C0-I
T43O-F7C0
T4BT-FB2BEL2
T4BT-FB2BEL2-LCCID
T4BT-FB2BEL4
T4BT-FB2BEL6-PI
T4BT-FB2BEL7
T4BT-FB2BEL7-PI
T4BT-FB2WEL7
T4BT-FB2WEL7-M
T4BT-FR2BEL2
T4BT-FR2BEL4
T4CM-FC1
T4CM-FC2-PI
T4DO-F-P
T4DT-BB2BEL
T4DT-BR2BEL
T4DT-FB2BEL
T4DT-FB2BEL-P
T4DT-FB2BEL-PI
T4DT-FR2BELP
T4FK-FBFRLM7
T4FK-FBFRLM7-P
T4MR-F
T4NM-B5C1
T4NM-FDC1
T4SD-FB2BE1-CCID
T4SO-F
T4W2-B01C7-1
T4W2-B01C7P
T4W2-F01C7-1
T4W2-F01C7P
T4W2-F01C7PI
T4W2-F02B6-1
T4W2-F02B6P
T4W2-F02B6PI
T4WK-F01EU7-1
T4WK-F02EU6-1

ČÍTAŤ VIAC