Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Široký výver modulov ESP32

2019-07-01

Široký výver modulov ESP32

ESP32 je neveľký integrovaný obvod typu SoC (System on Chip) v puzdre QFN48. Predstavuje príklad produktu charakteristického pre 21. storočie. Všestranný a pomerne lacný modul IoT ponúkajúci užívateľom obrovské možnosti. Jeho výrobcom je šanghajský Espressif Systems – v roku 2008 založená spoločnosť typu fabless (projektovanie mikrokontrolérov produkovaných v externých fabrikách). Modul je vytvorený s použitím mikroprocesora s jadrom Xtensa, pôvodne vytvoreného americkou spoločnosťou Tensilica.

Vývojári z Espressif Systems už predtým revoltovali na trhu, keď uviedli obvod ESP8266 – lacné riešenie spájajúce silný mikrokontróler s modulom Wi-Fi. ESP32, o ktorom je tento článok, predstavuje rozvinutie, doplnenie a obohatenie prelomového ESP8266. Treba však podotknúť, že ESP32 nie je pokračovaním línie postavenej na predošlom mikrokontroléri výrobcu. Je to významný posun vpred, o ktorý sa môžu zaujímať tí, ktorí už poznajú ESP8266, ale aj všetci tí, ktorí tieto moduly ešte nepoužívali. Hlavnými rozdielmi v porovnaní s ESP8266 sú rýchlejší, silnejší mikroprocesor, Bluetooth, bohatšie možnosti WiFi, dvakrát viac vývodov vstupy/výstupy a oveľa väčšie interné kapacity. Nepredpokladá sa však práca ESP32 v režime modemu realizujúceho príkazy AT.

Jadrom ESP32 je rýchly a produktívny 32-bitový mikrokontrolér Xtensa (80...160MHz, dvojjadrový, do 600 DMIPS v závislosti od verzie), s 520kB integrovanej pamäte SRAM a vstavanými mechanizmami na ochranu dát. Najdôležitejšími vlastnosťami je prítomnosť vysielacích-prijímacích obvodov 2,4GHz, realizujúcich komunikáciu rovnako v štandarde Wi-Fi (s rýchlosťou dokonca až 150Mbps), ako aj v štandarde Bluetooth (BT), rovnako v „klasickej” verzii, ako aj v energeticky úspornej BLE, s doplnkovými možnosťami ako Piconet a Scatternet. ESP32 má 34 univerzálnych digitálnych vstupov/výstupov (GPIO), ktoré môžu plniť funkcie spojené s integrovanými blokmi ako: 12-bitový, 18-vstupový prevodník ADC, dva 8-bitové prevodníky DAC, 10 dotykových snímačov. Obvod ponúka obsluhu populárnych rozhraní (4xSPI, 2xI2C, 2xI2S, 3xUART, IrDA), ale aj tých náročnejších ako SD/SDIO, tiež EthernetMAC, CAN2.0, ovládače motorov, LED diód, k tomu integrovaný teplotný senzor a Hallov snímač. Dostupné sú aj rôzne spôsoby taktovania, mnohé timery a PWM modulátory. Všetko v rámci technológie ultra-low-power umožňujúcej prácu pri zaskakujúco nízkej spotrebe energie.

Rozsah uplatnenia modulov ESP32 je veľmi široký. Mimoriadne vhodné sú pre zariadenia domácej automatizácie, nosenej elektroniky a Internetu vecí (IoT). Výkonný procesor a početné periférie umožňujú realizovať skutočne náročné a sofistikované projekty. Pre začiatočníkov to však môže predstavovať problém vzhľadom na množstvo funkcií, dostupných možností, pričom samotná základná dokumentácia (ESP32 Technical Reference Manual) obsahuje skoro 700 strán a to môže trochu znechutiť.

Úspešné využitie ESP32 sa ukazuje ako mimoriadne jednoduché vďaka mnohým hotovým riešeniam. Celý potrebný softvér je dostupný bezplatne, a čo je najdôležitejšie, na internete si môžete vyhľadať mnoho knižníc a množstvo hotových, kompletných projektov, ktoré môžu byť inšpiráciou alebo základom pre vlastné projekty.

Moduly a vývojové sady ESP32

Treba zdôrazniť, že iba jedna verzia integrovaného obvodu (ESP32-D2WD) obsahuje 2MB pamäte programu Flash, ale nie je dostupná vo forme modulu. Preto populárne moduly, nazývané aj ESP32, obsahujú dodatočnú, externú Flash pamäť (4MB … 16MB).

V súčasnosti je na trhu dostupný rad modulov ESP32 (dostupné v našej ponuke). Také moduly, s hranatými vývodmi s rozstupom 1,27mm (50 mils), možno s troškou šikovnosti ručne napájkovať na dosku plošných spojov.

Okrem ESP32-SOLO a ESP32-PICO sa odlišujú verziou použitého obvodu ESP32 a počtom pamätí. Delia sa na dve hlavné skupiny: ESP32-WROOM (18 x 25,3 x 3mm) obsahujúce externú Flash pamäť a trochu väčšie ESP32-WROVER (18 x 31,4 x 3,3mm), obsahujúce nielen externú Flash pamäť, ale aj 8 megabajtov externej pamäte SPI SRAM pre náročné aplikácie a výpočty. Okrem toho sa moduly líšia typom antény WiFi/BT: tie s koncovým označením 32D majú anténu vstavanú na doske modulu, tie s koncovým označením 32U majú konektor pre externú anténu. Chýba tu stabilizácia napätia a modul musí byť napájaný v rozsahu 2,3V...3,6V (bežne 3,3V).

Kvôli pohodliu, rovnako profesionálnych konštruktérov, ako aj hobby amatérov, boli vyvinuté aj vývojové dosky, z ktorých sa tiež časť nazýva moduly ESP32. Napríklad, WROOM 32D obsahuje stabilizátor 3,3V (AMS1117) a obvod CP2102, ktorý je konvertorom USB-UART. Také dosky sa môžu vybaviť zásuvkami alebo zástrčkami goldpin podobne ako pri Arduino. Niektoré z vývojových dosiek ESP32 sú dostupné v prekvapivo nízkych cenách.

Programovanie

Espressif Systems na svojej internetovej stránke ponúka celý rad nápomocných programovacích nástrojov, vrátane bezplatných nástrojov na programovanie modulov. Napríklad ako programovacie prostredie MSYS2 s príslušnými „doplnkami”, možno využiť Eclipse. Dostupná je aj sada ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). Tieto producentom odporúčané, sprístupňované (a neustále zdokonaľované) nástroje sú určené skôr pre tých pokročilejších.

Menej skúsení programátori, vrátane celého zástupu hobby amatérov, využíva na tvorenie programov ohromne populárny balík Arduino IDE. Pre tento balík bolo vytvorené doplnenie, vďaka ktorému sa tvoria programy spôsobom charakteristickým pre prostredie Arduino, využívajúc bezplatný kompilátor GCC. Tento nástroj umožňuje skompilovať taký škic, a získaný strojový kód zadať do ESP32. Donedávna bolo treba tento nástroj sťahovať a manuálne inštalovať. V súčasnosti ho možno doinštalovať do Arduino IDE vpisujúc v konfiguračnom paneli link – adresu webového sídla výrobcu, Espressif Systems. Je to príklad neustáleho vývoja systému ESP32 i vstupovania na doteraz neprebádané územie.

Tvorenie programov pomocou Arduino IDE s „rozšírením ESP32” je mimoriadne ľahké. Fungujú prakticky všetky základné postupy a riešenia známe z klasických škicov Arduino.

Začiatočníci a menej pokročilí užívatelia môžu analyzovať a modifikovať už existujúce príklady sprístupnené ako open source, ktorých je v internete stále viac. Pre pokročilých a tých, ktorí už mali kontakt s ESP8266 je to mimoriadna príležitosť spoznávať a využívať detaily, pre plné využitie obrovského potenciálu ESP32.

 

Pozrite si plnú ponuku značky ESPRESSIF »

 

ESP-WROOM-02D
ESP-WROOM-02U
ESP32-D0WD
ESP32-MESHKITLIGHT
ESP32-MESHKITSENSE
ESP32-PICO-D4
ESP32-PROG
ESP32-S0WD
ESP32-SOLO-1
ESP32-WROOM-32D
ESP32-WROOM-32U
ESP32-WROVER
ESP8266
ESP-EYE
ESP-LAUNCHER
ESP-WROOM-02
ESP-WROOM-02-4
ESP-WROOM-02D-4
ESP-WROOM-02U-4
ESP-WROOM-S2
ESP-WROVER-KIT
ESP-WROVER-KIT-VB
ESP32
ESP32-D2WD
ESP32-DEVKITC-32D
ESP32-DEVKITC-32DF
ESP32-DEVKITC-32U
ESP32-DEVKITC-S1
ESP32-DEVKITC-VB
ESP32-DEVKITC-VIB
ESP32-LCDKIT
ESP32-LYRAT
ESP32-LYRATD-MSC
ESP32-MESHKIT
1331
ESP32-PICO-KIT
ESP32-SENSEKIT
ESP32-SENSEKITPROG
ESP32-WROOM-32
ESP32-WROOM-32-16
ESP32-WROOM-32-8
ESP32-WROOM-32D-16
ESP32-WROOM-32D-8
ESP32-WROOM-32U-16
ESP32-WROOM-32U-8
ESP32-WROVER-16
ESP32-WROVER-8
ESP32-WROVER-B-16
ESP32-WROVER-B-4
ESP32-WROVER-B-8
ESP32-WROVER-I
ESP32-WROVER-I-16
ESP-WROOM-02D
ESP-WROOM-02U
ESP32-D0WD
ESP32-MESHKITLIGHT
ESP32-MESHKITSENSE
ESP32-PICO-D4
ESP32-PROG
ESP32-S0WD
ESP32-SOLO-1
ESP32-WROOM-32D
ESP32-WROOM-32U
ESP32-WROVER
ESP8266
ESP32-WROVER-I-8
ESP32-WROVER-IB-16
ESP32-WROVER-IB-4
ESP32-WROVER-IB-8
ESP8266-DKC-02D-F
ESP8266-DKC-02U-F
ESP8285

ČÍTAŤ VIAC