Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Laserový diaľkomer - ako funguje a ktorý si vybrať?

2019-09-30

Laserový diaľkomer - ako funguje a ktorý si vybrať?

Laserový diaľkomer je neoceniteľný merací prístroj, ktorý sa hodí pri stavebných, rekonštrukčných a dokončovacích prácach, v lesníctve, armáde, športe, energetike, poľovníctve, poľnohospodárstve a všade tam, kde je potrebné presné meranie vzdialenosti, uhlov alebo klesania terénu. Ako funguje tento prístroj a ako si vybrať dobrý laserový diaľkomer?

V tomto článku sa dozviete:

Laserové diaľkomery sú v súčasnej dobe najbežnejšie meracie prístroje umožňujúce efektívne **meranie vzdialenosti a iných priestorových hodnôt. Nie bez dôvodu využívajú odborníci laserové diaľkomery v každodennej práci, ktoré prekonávakú ich optické a ultrazvukové náprotivky.

Ako funguje laserový diaľkomer?

Laserové diaľkomery fungujú na báze elektromagnetického impulzu emitovaného vo forme laserového lúča do optickej elektronickej sústavy. Laserový lúč sa odráža od meranej roviny a vracia sa do meracieho prístroja. Následne diaľkomer spracuje lúč a vyznačí meranú vzdialenosť. Zariadenie vykonáva meranie vzdialenosti prostredníctvom času, počas ktorého odmeria úsek v dvoch rovinách meraním fázového posunu odoslanej a vrátenej EM vlny. Takéto meranie vykonávajú fázové laserové diaľkomery.

Ďalšou metódou merania vzdialenosti na základe emisnej vlnovej dĺžky laserového lúča je priame meranie času, ktorý je potrebný pre impulz, aby prešiel dráhu medzi diaľkomerom a objektom a medzi objektom a diaľkomerom. Takéto meranie vykonávajú impulzné laserové diaľkomery. Na trhu existujú aj laserové diaľkomery vykonávajúce interferometrické meranie vzdialenosti. To je bezpochyby najrýchlejší a najpresnejší spôsob merania vzdialenosti, avšak interferometrické diaľkomery sú drahé a náchylné na poškodenie, čo ich v terénnych podmienkach diskvalifikuje ako preverené meracie prístroje.

Laserový diaľkomer umožňuje meranie ako vo vnútri budov i vonku, s presnosťou až do 1 mm na kilometer. Profesionálne stavebné laserové diaľkomery umožňujú meranie vzdialenosti až do cca. 150 m. Diaľkomery s dlhým dosahom umožňujú meranie vzdialenosti až do 1500m. Zariadenie tohto typu sa používa najmä v poľovníctve, poľnohospodárstve, lesníctve, rovnako ako pri výstavbe ciest.

Aké sú výhody laserových diaľkomerov?{#Jakie-sa-zalety-odleglosciomierza-laserowego

Laserové diaľkomery sú v porovnaní s optickými a ultrazvukovými najfunkcionálnejšími a technologicky najpokrokovejšími meracími zariadeniami. Ich hlavnou výhodou je – okrem mimoriadne presného merania v rozmedzí +/- 1-5mm / km - možnosť použitia jediným operátorom. Optické diaľkomery vykonávajúce presné meranie vzdialenosti na stavbách alebo v teréne si vyžadujú obsluhu najmenej dvomi ľuďmi. Z tohto dôvodu môže použitie laserového diaľkomeru znížiť personálne potreby a výrazne urýchliť meracie práce.

Laserové diaľkomery sú tiež menej náchylné na vznik chýb merania súvisiacich s nesprávnou polohou prístroja alebo iné pochybenia zo strany obsluhy. Okrem toho, väčšina profesionálnych laserových diaľkomerov je vybavených elektronickou vodováhou, autokalibračnou funkciou a schopnosťou vykonávať meranie na základe funkcie Pytagoras a funkcie „maliar". Takéto zariadenia umožňujú aj kontinuálne, omeškané merania, meranie súčtu alebo rozdielu medzi povrchmi a meranie objemu. Technologicky vyspelé procesory a čitateľné obrazovky prezentujúce výsledky meraní laserových diaľkomerov výrazne zvyšujú ich funkčnosť a použiteľnosť, a tým aj komfort každodenného používania.

Ako sa vykonáva meranie vzdialenosti?

Základné meranie vzdialenosti vykonávané laserovým zariadením je mimoriadne jednoduché a rýchle. Stačí zapnúť zariadenie a nasmerovať laserový bod na daný povrch, a potom aktivovať meranie. Väčšina laserových meračov je vybavených funkciou pre uloženie až 100 nameraných hodnôt.

Stojí za to venovať pozornosť kontinuálneho režimu merania, prostredníctvom ktorého je možné merať najvyššie a najnižšie hodnoty, a rozdiel medzi nimi v jednom cykle merania. Laserové diaľkomery takisto umožňujú presné meranie obvodu miestností. DT60M Procesory a algoritmy implementované v diaľkomeroch efektívne prepočítavajú povrch rovín alebo objem celej miestnosti. Ak chcete vykonať takéto meranie, jednoducho vyberte príslušnú voľbu z ponuky zariadenia a zmerajte dĺžku povrchu a potom vykonajte meranie kolmo k nemu. Pri meraní objemu, zmerajte dĺžku, šírku a výšku miestnosti.

Profesionálne stavebné laserové diaľkomery, napríklad model EXTECH DT60M, umožňujú meranie vzdialenosti až do cca150 m. Tieto merania sa vykonávajú na základe algoritmu Pytagorovej vety. Vďaka tejto funkcionalite diaľkomer umožní operátorovi zmerať výšku prvku pomocou dvoch meracích bodov. To je veľmi užitočná funkcia, ktorá vám umožní zistiť, okrem iného, výšku objektu, nasmerovaním laserového bodu na hornú a spodnú stranu meraného objektu.

Pri meraní priestorových objektov laserovými diaľkomermi je potrebné pamätať na skutočnosť, že laserové svetlo je nebezpečné pre zrak. Preto pred zameraním laserového lúča je potrebné uistiť sa, že laser neohrozuje iné osoby. Okrem toho, laserové diaľkomery vyžadujú pravidelnú údržbu - najmä pri použití v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Aký laserový diaľkomersi vybrať?

Na trhu existuje mnoho laserových diaľkomerov, ktoré sa líšia v mnohých ohľadoch. Avšak, ak hľadáte profesionálny merací prístroj, ktorý budete používať na odbornú prácu, je potrebné venovať pozornosť niekoľkým kľúčovým charakteristikám zariadení tohto typu.

Dizajn a špecifikácia zariadenia by mala byť prispôsobená odvetviu, druhu merania, rovnako ako aj počasiu a pôdnym podmienkam. Úplne iné zariadenie je potrebné na stavbe a pri meraní vnútri budov, a úplne iné pre meranie v poľnohospodárstve, lesníctve či energetike. Tu sú aspekty, ktorým je potrebné venovať osobitnú pozornosť: AX-DL100

Pracovný dosah

Kľúčovým parametrom každého laserového diaľkomeru je prevádzkový rozsah. Väčšina stavebných zariadení, napr. model AXIOMET AX-DL 100, zaručuje efektívny rozsah na úrovni 40-80m. Profesionálnejšie konštrukcie umožňujú vykonávať merania vo vzdialenosti až do 120m. Laserové diaľkomery s ďalekým dosahom sú schopné merať vzdialenosti v úsekoch do cca. 1500m.

Presnosť merania

Okrem pracovného rozsahu laserového diaľkomeru je nesmierne dôležité akú presnosť merania je schopný vykonať. Väčšina diaľkomerov krátkeho a stredného rozsahu vykonáva merania s odchýlkou +/- 5 mm, pričom najprofesionálnejšie laserové diaľkomery, napr. EXTECH DT40M, zaručujú presnosť merania s chybou pohybujúcou sa v rozmedzí 1-2mm.

Priemer bodu lasera

Priemer bodu lasera závisí na vzdialenosti a type meraného predmetu. Napríklad, na mokrej omietke bude laser menej viditeľný ako na starom múre alebo betónovej doske. Priemer bodu lasera diaľkomeru dosahuje zvyčajne 6-60mm. K meraniam, ktoré vyžadujú únavné pozorovanie laserového bodu sú vhodné špeciálne okuliare pre zvýšenie kontrastu.

Minimálna zobrazovaná jednotka

Tento parameter má priamy vplyv na presnosť meracieho prístroja. Čím menšia je minimálna zobrazovaná meracia jednotka, tým presnejšie bude meranie. Najpresnejšie laserové merače zobrazujú získané výsledky v rozlíšení 0,1mm.

Stupeň ochrany IP

Stálosť a konštrukčná odolnosť laserového diaľkomeru proti prieniku vody a prachu má zásadný význam pri prevádzke v teréne. K stavebným prácam je vhodné zvoliť si zariadenie s príslušne vysokou hodnotou IP. Tým sa zníži riziko poškodenia prístroja počas prepravy alebo počas vykonávania meraní v prašnom, vlhkom prostredí alebo pri zrážkach. Najkvalitnejšie laserové diaľkomery disponujú normou IP54 alebo vyššou.

Symbol Opis
AX-DL100 Laserový diaľkomer; LCD; 40m; Presnosť mer.: ±2mm; 120x50x29mm; 126g
DT40M Laserový diaľkomer; LCD; podsvetl.; 0,05÷40m; Presnosť mer.: ±2mm
DT60M Laserový diaľkomer; LCD; podsvetl.; 0,05÷60m; Presnosť mer.: ±2mm

ČÍTAŤ VIAC