Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Ako TME podporuje prevádzku a údržbu vo Vašom strojovom parku?

2020-07-22

Ako TME podporuje prevádzku a údržbu vo Vašom strojovom parku?

Funkčnosť strojového parku závisí od pravidelnej údržby a účinného odstraňovania chýb. Tie závisia od dostupnosti vymieňaných súčiastok. No nielen. S údržbou súvisí aj náradie, meracia technika a celé kontrolné systémy. Práve tie pomáhajú lokalizovať poruchové miesta, či dokonca predpokladať výskyt poruchy. Vďaka tomu môžu servisní pracovníci efektívne predlžovať opotrebenie strojov už pri údržbe.

V TME úplne chápeme, aká dôležitá je funkčná distribúcia servisných súčiastok, preto našim zákazníkom ponúkame technickú podporu a bohatú ponuku produktov dostupných skladom. Všetky produkty, ktoré potrebuje moderný strojový park, sa dajú pohodlne objednať z nášho katalógu. A naši zákazníci si môžu byť istí, že dielec, snímač alebo potrebný set budú odoslané najrýchlejšie ako sa len dá. Dokonca aj do niekoľkých hodín.

Ponuka aj objednávkový systém TME umožňujú podporu zákazníkov, ktorí v rámci údržby siahajú po manažérstve zvanom skrátene TPM (tj. Total Productive Maintenance). V rámci tejto metódy sa plynulosť produkcie zaisťuje vďaka dôkladnému monitoringu chodu všetkých prvkov a subsystémov výrobného procesu. Namiesto výmeny poškodených dielov sa servisní pracovníci snažia o skoršiu výmenu všetkých prvkov, ktoré by sa mohli poškodiť. Takýto postup sa dá sfunkčniť prepojením objednávkových systémov zákazníka a distribútora. Týmto spôsobom sa vynechá fáza „manuálneho“ objednávania požadovaných súčiastok. TME takú službu poskytuje. Naši zákazníci môžu rátať s tým, že potrebné súčiastky budú doručené do ich firmy včas a môžu tiež monitorovať skladové zásoby a dodacie lehoty uvedené na našej stránke v reálnom čase.

Ak sa chcete dozvedieť viac o plynulosti výroby, prečítajte si - Ako zabezpečiť maximálny čas prevádzky zariadení?

Prehľad produktov pre Úseky údržby a prevádzky

Automatizácia

Časť automatizácia v katalógu TME predstavuje ponuku potrebných súčiastok vysokej kvality. Obsahuje snímače a prevodníky každého druhu a obrovský výber súčiastok určených na ovládanie strojov. Okrem základných prvkov ako termostaty, fotoelektrické a indukčné snímače, prípadne súčiastky spojené s reguláciou tlaku ponúka táto časť aj súčiastky priemyselných sietí a zariadenia na ovládanie pohonov, ako napríklad: frekvenčné meniče, servoovládače, ovládače krokových motorov. Naši experti kladú dôraz na ponuku vysokokvalitných časových, monitorovacích a programovateľných relé. Je to tiež miesto, v ktorom ponúkame produkty priamo spojené s bezpečnosťou zamestnancov ako priemyselná signalizácia alebo bezpečnostné spínače. V rámci časti venovanej automatizácii môžete nájsť aj drobné súčiastky, ktoré sú úzko späté s problematikou údržby strojov, napríklad koncové spínače alebo jazýčkový kontakt.

Pozrite si produkty z časti automatizácia

Inštalačná ochrana

Bezobsluhová automatizácia vyžaduje od konštruktérov a servisných pracovníkov dôkladnú ochranu strojov a vedení. Vďaka hĺbkovej štandardizácii inštalačnej ochrany ponúka TME v tejto oblasti široký výber univerzálnych zariadení. V prvom rade ide o prúdové chrániče a ističe najlepších výrobcov. A tiež prepäťové ochrany a motorové spúšťače . Ku všetkým uvedeným produktom poskytujeme aj bohatú ponuku inštalačného príslušenstva, napríklad nástenné krabice alebo pomocné kontakty.

Zobraziť inštalačnú ochranu

Relé a stýkače

Aj v tejto časti predstavujú produkty spojené s priemyselnou automatizáciou veľkú časť ponuky. Sú to samozrejme moduly stýkačov a ich vybavenie (napr. pomocné kontakty). Udržiavame vysoké skladové zásoby priemyselných elektromagnetických relé (vrátane: interface, montovaných na DIN lištu).

Zobraziť relé a stýkače

Transformátory

Veľmi dobre si uvedomujeme, ako mnoho porúch strojov vyplýva z chýb napájania. V zariadeniach, v ktorých pohyb závisí od stabilného zdroja AC prúdu, ostáva srdcom napájania už viac ako sto rokov transformátor. Transformátory predstavujú konkrétny, no mimoriadne rôznorodý sortiment. Preto aj úsek v TME zodpovedný za indukčné súčiastky zabezpečuje zákazníkom prístup k čo najširšiemu výberu hotových súčiastok. Sú to zatavené, toroidné, ochranné transformátory, transformátory vybavené príslušnými upevňovacími prvkami, ale aj konštrukčné prvky (jadrá, kostry, vinuté drôty a iné príslušenstvo).

Zobraziť transformátory

Konektory, vodiče, prepínače a drobné súčiastky

Pri servisných prácach veľmi často platí príslovie – diabol sa skrýva v detailoch. Riadna prevádzka strojov a výrobných úsekov závisí od kvality každého kontaktu a každej žily. Preto našim zákazníkom vždy odporúčame používanie konektorov a káblov pochádzajúcich z produkcie overených značkových výrobcov. Týka sa to predovšetkým HD konektorov (teda „heavy duty”) alebo signálnych a káblov používaných na tvorbu priemyselných sietí, jednožilových vodičov, najdrobnejšieho príslušenstva ako prepínače a kontrolky. Sortiment TME má v týchto segmentoch desaťtisíce produktov. Samotná ponuka priemyselných vidlíc a zásuviek, to sú tisíce štandardných aj atypických konektorov, ktoré sa používajú v strojoch po celom svete.

Meracia technika

Neodmysliteľnou súčasťou údržby a servisných činností sú merania. Meracie prístroje používané v strojových parkoch sa musia vyznačovať precíznosťou, ale aj pohodlným používaním a odolnosťou (kvôli pracovnému prostrediu). TME ponúka široký výber laboratórnych prístrojov (o. i. meračov a osciloskopov), v ktorom nechýbajú ani meracie prístroje určené na prácu v teréne. Sú to napríklad multimetre, kliešťové merače, testery a merače elektroinštalácií. V katalógu sú aj prenosné osciloskopy, inšpekčné kamery, boroskopy a také príslušenstvo ako vysokonapäťové sondy, tašky alebo magnetické meracie koncovky. Pri kontrole v strojových parkoch sú potrebné aj iné, v TME dostupné merače, napríklad tachometre alebo zvukomery.

Pozrite si meraciu techniku

Náradie

Práca každého servisného pracovníka alebo údržbára závisí aj od kvality náradia, s ktorým pracuje. Snažíme sa, aby sa náradie zakúpené v TME vždy vyznačovalo odolnosťou a pohodlnosťou pri používaní. Týka sa to rovnako náradia, ktoré sa používa pri práci na stroji ako kombinované kliešte alebo odizolovacie kliešte, ale aj takého, ktoré sa používa v dielni alebo pri rekonštrukciách, napr. vrtáky. Súpravy kľúčov, nástavcov na skrutkovače, samotné skrutkovače, a tiež meracie prístroje a mnoho iných produktov.

Pozrite si náradie

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu