Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Prevodníky napätia RECOM pre svet inteligentných riešení

2020-08-03

Prevodníky napätia RECOM pre svet inteligentných riešení

Všetky v úvode vymenované technológie predstavujú rad osobitných koncepcií, ktoré však majú spoločné črty. Tými sú: umelá inteligencia, získavanie informácií pomocou mnohých navzájom prepojených snímačov/vykonávacích prvkov a decentralizovaný systém riadenia. V praxi ich použitie znamená, že určité priestory, prostredia alebo objekty sa môžu stať „inteligentnými“ vďaka akvizícii údajov z rôznych snímačov s územne prakticky neobmedzeným dosahom.

Spôsob rozmiestňovania snímačov diktuje používanie rozličných zdrojov napájania. Nezriedka ide o zdroje voľne dostupnej energie, takej ako fotovoltické články, širokopásmové antény, piezoelektrické meniče, generátory poháňané vetrom a podobne. Opačná situácia sa vyskytuje napríklad v inteligentných budovách, kde je napájanie privedené zo el. siete – napätie v nej dostupné je rôzne a závisí od štandardu, ktorý sa uplatňuje v danej krajine.

Rôznorodé oblasti použitia kladú konkrétne požiadavky na kooperujúce prevodníky a preto nie je každý vhodný pre uvedené oblasti použitia. Parametre, ktorými sa musia vyznačovať, to sú kompaktné rozmery, zvýšená spoľahlivosť, vysoká energetická účinnosť v celom rozsahu zaťaženia, a samozrejme rozumná cena, pretože prevodníky napätia sa budú používať masovo, podobne ako nimi napájané snímače, procesory a pohony.

Ponuka RECOM uvedené požiadavky spĺňa. Zahŕňa vysoko efektívne prevodníky napätia AC/DC s veľmi malou spotrebou prúdu v režime bez zaťaženia, ktoré sú ideálne pre inteligentné kancelárie v úlohe komponentov napájajúcich senzorové uzly. V ponuke sú aj izolované prevodníky DC/DC schopné pracovať v širokom rozsahu napätia, určené pre použitie s rôznymi zdrojmi energie, vrátane samostatných článkov zinkových batérií alebo akumulátorov.

Prevodníky RECOM AC/DC zo série RACxx-G

Séria prevodníkov RACxx-G je určená pre napájanie senzorových uzlov a menších výkonových obvodov v inteligentnom objekte. V súlade s nomenklatúrou prijatou spoločnosťou RECOM znamená číslica, ktorá nasleduje po označení RAC činný výkon prevodníka, ktorý je v prípade tejto série od 1 do 4 W. Odlišovacím parametrom tejto rodiny prevodníkov napätia je veľmi malá spotreba pri otvorených výstupných svorkách, sotva 75 mW. Výstupné napätie stanovuje producent a má hodnotu 3,3, 5, 12, 15 alebo 24 V, čo stačí pre väčšinu polovodičových a elektromechanických zariadení. Rozsah vstupného napätia je veľmi široký, od 85VAC do 305VAC, v praxi zahŕňa takzvaný rozsah univerzálneho napätia. Prevodníky napätia RACxx-G môžu pracovať pri teplote okolia od -40 do +85°C bez toho, aby bolo potrebné použiť chladič alebo nútený obeh chladiaceho vzduchu.

Moduly spĺňajú požiadavky normy EN55022 Class A (RACxx-GA) alebo Class B (RACxx-GB). A nie je pri tom potrebné používať žiadne dodatočné externé súčiastky, také ako EMC filtre alebo kondenzátory. Prevodníky napätia spĺňajú požiadavky noriem EN60950 a EN62368.

RACxx-K/277 – prevodníky RECOM pre rozšírený rozsah sieťového napätia

Prevodníky zo série RAC3.5-K/277, RAC04-K/277 a RAC05-K/277 (+/W pre verziu s prepájacími káblami) môžu byť napájané menovitým napätím 277 V AC, aj keď podobne ako pri iných modelových radoch, producent deklaruje správny chod prevodníka v rozsahu napätia od 85 do 305 V AC. V ponuke je aj variant RAC05-K/480, ktorý môže pracovať so vstupným napätím do 480 V AC. Vďaka tomu sú prevodníky mimoriadne vhodné nielen pre napájanie zariadení inteligentnej budovy, ale nájdu svoje uplatnenie aj v automatizácii procesov v 3. prepäťovej kategórii (OVC III).

Číslica uvedená po písmenách označujúcich typ definuje menovitý výkon prevodníka, preto je ľahké zistiť, že dostupné moduly majú výkon od 3,5 do 5 W. Výstupné napätie určuje producent a v závislosti od typu má 3,3, 5, 12, 15 alebo 24 V DC. Modul sa môže používať pri teplote okolia od -40 do +90°C bez nutnosti použiť doplňujúce chladenie.

Štandardná ochrana obsahuje ochranu proti prehriatiu, skratu a prekročenia výstupného napätia. Moduly spĺňajú požiadavky pre štandardy UL62368-1, EN62368-1, IEC/EN60335-1, EN62233, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16, EN55032, EN55014-1(-2), vďaka čomu ich možno použiť v automatizačných zariadeniach, nielen v rámci objektovej, ale aj priemyselnej automatizácie. Dôležitá je aj skutočnosť, že splnenie EMC požiadaviek si nevyžaduje použitie žiadnych dodatočných komponentov.

Menič AC/DC typu RAC03-SER/277 v puzdre do krabičiek

Zaujímavým prevodníkom napätia je RAC03-SER/277, pretože ho výrobca umiestnil do okrúhleho, plochého a nevysokého puzdra. Jeho priemer je 50,3 mm, hrúbka 11 mm, preto sa zmestí do štandardných podomietkových aj nadomietkových krabičiek, pritom necháva dostatok miesta pre iné prvky. Je to ideálny zdroj napájania pre aplikácie inteligentnej budovy: snímače, systémy kontroly bezpečnosti a prístupu a telekomunikačné zariadenia.

Nominálny rozsah vstupného napätia sa pohybuje od 100 do 277VAC, ale RECOM deklaruje riadnu prevádzku prevodníka v rozsahu napätia od 85 do 305VAC. Výstupné napätie stanovuje výrobca a v závislosti od typu má hodnotu 3,3, 5, 12 alebo 24VDC. Účinnosť prevodníka dosahuje 76% už pri zaťažení rádovo 30% menovitého prúdu. Spotreba bez záťaže pri vstupnom napätí 230VAC predstavuje ani nie 40 mW. Producent deklaruje odolnosť voči napätiu 3kV vyskytujúcemu sa medzi vstupom a výstupom na čas minimálne 1 minútu. Štandardnou ochranou je ochrana pred skratom a prekročením výstupného napätia. Rozsah úžitkovej teploty je v intervale od -40 do +85°C. Menič napätia spĺňa požiadavky nasledovných noriem: UL60950-1, CAN/CSA-22.2 No. 60950, EN60335-1, IEC/EN60950-1, EN55032, EN55024, EN55014.

Miniatúrny prevodník napätia RECOM RACxx-K

Spoločnosť RECOM tvrdí, že v súčasnosti sú prevodníky AC/DC modelového radu RACxx-K vo svojej triede najmenšími dostupnými na trhu. Boli navrhnuté pre široký rozsah aplikácií v automatizácii budov, procesov, IoT, pre napájanie vykonávacích zariadení, senzorov a komunikačných modulov. Ako už bolo povedané, odlišovacím znakom v porovnaní s konkurenciou je ich miniatúrne telo určené na spájkovanie na dosku plošných spojov, ktoré zaberá plochu 25,4 mm×25,4 mm (1”×1”). V prípade 5-wattových prevodníkov (RAC05-K) je hustota výkonu až 7,7 W/cal kubický, no napriek tomu môže modul pracovať v tepelnom rozsahu -40 až +60°C bez núteného obehu chladiaceho vzduchu. Povolená horná teplota je až +80°C, ale v takom prípade musí byť výkon dostupného napájania na výstupe zredukovaný na približne 2/3 menovitého výkonu.

Prevodníky majú tzv. univerzálne vstupné napätie v rozsahu 85 až 264 V AC. Výstupné napätie stanovuje producent a jeho hodnoty sú 3,3, 5, 12, 15, 18 alebo 24VDC. V závislosti od vybraného výstupného napätia môže modul dodávať prúd od 0,125 do 0,9A. Moduly majú zosilnenú izoláciou triedy II. A spĺňajú emisné požiadavky pre zariadenia typu B bez použitia dodatočných externých komponentov. Ich účinnosť dosahuje 80% už pri 20% menovitého zaťaženia. Ak k tomu pridáme malú spotrebu 75mW pri otvorených výstupných svorkách, môžeme povedať, že sa tieto moduly dokonale hodia pre použitie v režimoch „stále zapnuté”. Štandardná ochrana obsahuje ochranu proti skratu, nárastu výstupného napätia a prehriatiu. Spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1-14, IEC/EN60950-1, IEC/EN62368-1, EN61204-3.

Prevodníky napätia RAC10-K/277, RAC15-K, RAC20-K s výkonom do 20W

Najväčšie v tejto sérii, rovnako z hľadiska poskytovaného výkonu aj z hľadiska rozmerov sú RAC10, RAC15 i RAC20. Na označovanie tohto typu bola použitá rovnaká nomenklatúra ako vyššie, preto je ľahké domyslieť si, že ide o moduly, ktoré dokážu napájanému zariadeniu dodávať príslušne prúd s výkonom 10, 15 a 20 W. Majú kompaktné telo určené na spájkovanie na DPS, ktoré zaberá plochu 50,8mm×25,4mm (2”×1”).

Podobne ako aj už spomínané produkty, tak aj tieto prevodníky napätie sú navrhnuté pre napájanie zariadení automatizácie procesov, budov, pre napájanie uzlov IoT a pod. Rozsah vstupného napätia pre typ RAC10-K sa pohybuje od 85 do 305VAC, pre ostatné od 85 do 264VAC. Rovnako ako v predošlých prevodníkoch je výstupné napätie konfigurované vo fáze výroby. Zaujímavosťou je skutočnosť, že v rámci tejto rodiny sú ponúkané aj napájacie moduly so symetrickým (dvojitým) výstupným napätím ±12 alebo ±15VDC, vyžadované v prípade snímačov obsahujúcich operačné zosilňovače. Podobne ako v prípade predošlých prevodníkov, aj tieto spĺňajú požiadavky nasledovných noriem: IEC/EN62368-1, UL62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEC/EN60335, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16, IEC/EN61204-3, EN55032/14 a EN55024.

RECOM R1SX – lacné, miniatúrne izolačné moduly

Konštruktérov vyrábajúcich ovládacie obvody alebo rozhrania zaiste zaujmú cenovo výhodné prevodníky z modelového radu R1SX. Ide o miniatúrne izolačné moduly s vstupným napätím 3,3 alebo 5V a neregulovaným výstupným napätím tej istej hodnoty. Nominálny výstupný výkon je 1W, súčasne nie je stanovené minimálne zaťaženie.Štandardne dostupné moduly zabezpečujú izoláciu medzi vstupom a výstupom s hodnotou 1 kV v trvaní 1 sekundy. Dostupné sú aj varianty s izolačným napätím vstup-výstup 3 kV – sú označené príponou „/H”. Rozsah pracovnej teploty je od -40 do +100°C.

Vývody modulov R1SX sú kompatibilné z hľadiska rozmiestnenia s priemyselným štandardom R1S, ale moduly sú polovičné v porovnaní so štandardnými. Pritom spĺňajú požiadavky na týchto štandardov: IEC/EN/UL62368 a IEC/EN/UL60950. Producent deklaruje aj zhodu 10/10 so smernicou RoHS. Pre splnenie požiadaviek EMC triedy A je potrebné použiť iba jeden vstupný kondenzátor, pre triedu B – lacný LC filter.

Prevodníky zvyšujúce napätie R-78S

Rodina prevodníkov R-78S je odpoveďou spoločnosti RECOM na miniatúrne napájacie moduly zvyšujúce napätie, umožňujúce vytváranie napájacích obvodov pozostávajúcich zo samostatných článkov akumulátorov NiCd, NiMH, Li-Ion, alkalických batérií a iných. Modul napájaný z takéhoto chemického zdroja vytvára stabilizované napätie určené pre napájanie procesora, bezdrôtového komunikačného modulu a iných.

Rozsah vstupného napätia sa pohybuje od 0,65 do 3,3V. Takto napájaný modul môže dávať na výstupe stabilné napätie s hodnotou stanovenou producentom, ktorá predstavuje 1,8, 3,3 alebo 3,6V. Napájací výkon je 1W, čo uspokojí požiadavky väčšiny procesorov určených pre embedded zariadenia alebo moduly pre bezdrôtovú komunikáciu. Veľmi vysoká energetická účinnosť a malá spotreba v režime bez záťaže umožňujú maximálne využitie energie zo zdroja. Rozsah pracovnej teploty je od -40 do +100°C. Integrovaná ochrana zahŕňa ochranu proti skratu výstupu, ochranu proti prehriatiu a prepätiu.

Zhrnutie

Spoločnosť RECOM už mnoho rokov dodáva vysokokvalitné produkty určené pre napájanie zariadení v rámci automatizácie, telekomunikácie, spotrebiteľských produktov a iných. Za zmienku stojí skutočnosť, že jej sídlo je na Starom kontinente, teda ako firma s európskymi štandardmi dbá na certifikáciu a plnenie noriem, čo ju približuje k požiadavkám kladeným na náš trh.

Bez ohľadu na to, aké zariadenie tvoríme a aký procesor alebo komunikačný modul použijeme, jeho srdcom bude vždy napájací obvod. Od jeho fungovania a spoľahlivosti a od spoľahlivosti napájacieho prevodníka, stabilizátora napätia alebo iného zdroja bude závisieť to, nakoľko spoľahlivo bude fungovať celé zariadenie. Preto je potrebné staviť na overené produkty uznávaného producenta.

rightColumnPicture

ČÍTAŤ VIAC

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu