Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Ako zabezpečiť maximálny čas prevádzky zariadení?

2020-07-22

Ako zabezpečiť maximálny čas prevádzky zariadení?

Ako zabezpečiť maximálny čas prevádzky zariadení

Automatizácia manuálnych riešení, ktorá je určená na zvýšenie produktivity a efektívnosti, je už úplne bežná. Ak sa však stroj neočakávane pokazí, úžitok z automatizácie sa môže rýchlo stratiť kvôli nákladom na prestoje. V nižšie uvedenom článku TME poskytuje cenné tipy, ktoré vám pomôžu zabezpečiť maximálny čas prevádzky zariadení.

Stratégie údržby

Jedným z najdôležitejších aspektov maximalizácie času prevádzky linky je vytvorenie vhodných stratégií údržby. Inžinieri zvyčajne používajú dva prístupy — reaktívne a preventívne. Oba majú svoje výhody a obmedzenia, ktoré by sa mali brať do úvahy pri rozhodovaní o tom, akú stratégiu treba prijať.

V rámci reaktívnej údržby sa stroje opravujú len vtedy, keď dôjde k poruche a výmena jednotlivých komponentov nastáva len vtedy, keď prestanú pracovať. Tento typ údržby sa zdá byť najlacnejší, ale inžinier nevie, kedy k poruche dôjde. Vo veľkom závode je pravdepodobnosť, že nejaký kus zariadenia bude vyžadovať nejakú údržbu v danom čase, veľmi veľká. V dôsledku neplánovaných prestojov spojených s takouto prevádzkou sa produktivita a kapacita linky môžu výrazne znížiť, čo môže stáť nemalé prostriedky. Situácia sa ešte zhoršuje, ak nie je daný náhradný diel k dispozícii okamžite. V takom prípade sa môžu prestoje predĺžiť, spôsobiť väčšie náklady a pri domino efekte spôsobiť oneskorenie v ďalších fázach výroby.

Preventívna údržba, na rozdiel od reaktívnej údržby, je plánovaným prístupom. Zahŕňa pravidelné kontroly vybavenia, počas ktorých je možné zachytiť hroziace opotrebovanie dielov skôr, ako vzniknú nákladné škody. Takáto stratégia umožňuje inžinierom plánovať údržbu v dostatočnom predstihu a starať sa o dostupnosť náhradných dielov. Vykonávanie plánovanej, rutinnej údržby založenej na priemerných životných cykloch stroja tiež znižuje náklady na núdzové opravy a predlžuje životnosť zariadení kritických pre zariadenie. Na rozdiel od reaktívnej údržby, preventívny prístup zlepšuje výkon, ale za to vytvára náklady spojené s včasnou výmenou dielov.

Údržba zariadenia

Obr. 1 - Riešenia v oblasti Industry 4.0 poskytujú inžinierom viac vedomostí, aby mohli zaviesť inteligentné prognostické systémy údržby s cieľom minimalizovať prestoje.

Moderné automatizačné technológie využívajúce priemyselný internet vecí (IIoT) a postupy Industry 4.0 umožňujú prognostickú údržbu — známu aj ako inteligentná údržba (obr. 1). Tento prístup sa opiera o snímače umiestnené na kritických komponentoch a systémoch, ktoré nepretržite monitorujú stav zariadení. Realizáciou prognostickej stratégie v celom závode môžu inžinieri v reálnom čase sledovať výkon každého stroja a predpovedať, kedy a kde bude potrebná údržba. To tiež predlžuje životný cyklus a prevádzku strojov, čo umožňuje inžinierom efektívnejšie riadiť servisné tímy, náhradné diely a súvisiace úspory nákladov.

Náhradné zdroje energie

Náhradné zdroje energie vo forme neprerušiteľných zdrojov napájania (UPS) sú nepostrádateľné v priemyselných závodoch, najmä ak sú podmienky napájania neisté. Náhle prerušenia dodávky prúdu, výpadky alebo pokles sieťového napätia môžu viesť k neplánovaným prestojom. Napríklad UPS vyrábané spoločnosťou Eaton pomáhajú chrániť systémy používané pre kritické aplikácie pred prestojom, stratou alebo poškodením dát. Bežne sa používajú na energeticky citlivé komponenty automatizácie a riadenia, pracovné stanice, centrá riadenia technologických procesov alebo na priemyselné spracovanie dát. Umožňujú bezpečne vypnúť linky a zariadenia a zároveň chrániť kľúčové údaje pred náhlymi výpadkami napájania tým, že zaručia čas potrebný na ich zálohovanie online.

Výber spoľahlivého vybavenia

Nie je žiadnym prekvapením, že celková spoľahlivosť zariadenia je rozhodujúca pre maximalizáciu prevádzkového času. Výber komerčného vybavenia, ktoré nie je vhodné pre daný účel alebo pracovné prostredie, je nepraktický. Pri čoraz bežnejšom používaní IIoT sa odporúča vybrať robustný počítač, ktorý dokáže spracovávať veľké množstvá údajov a je odolný voči nepriaznivým podmienkam prostredia.

Napríkladpriemyselný počítač HARTING (obr. 2) sa vyznačuje triedou tesnosti IP67, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu pred prachom a vlhkosťou. Vybavený ethernetovým portom a 32 GB flash pamäťou, je dodávaný s predinštalovanými rôznymi operačnými systémami a ďalšími užitočnými aplikáciami.

HAIIC-MICA-BASIC Obr. 2 - Priemyselný počítač HARTING dokáže spracovávať veľké množstvo dát a je odolný voči nepriaznivým poveternostným podmienkam

Vhodné nástroje

Okrem správnej údržby sú potrebné aj vhodné nástroje na minimalizáciu prestojov. Vezmime si aj bežný skrutkovač — namiesto neho si môžete zaobstarať elektrické náradie, ktoré inžinierom umožní rýchlejšie a efektívnejšie vykonávať svoju prácu. So všetkými nástrojmi, meracími prístrojmi a ďalšími potrebnými položkami obsiahnutými v súprave na údržbu ušetrite drahocenný čas (obr. 3).

Prevádzková doba zariadení Obr. 3 — V zostave by mali byť základné nástroje na údržbu, aby sa minimalizovali prestoje

Náhradné diely

Prístup k vhodným náhradným dielom je rozhodujúci na zabezpečenie rýchlej a efektívnej výmeny komponentov. Okrem iného sa na tento účel používa Application Programming Interface (API), využívaný TME. Je to jednoducho použiteľný a navigovateľný objednávací systém, ktorý umožňuje inžinierom optimalizovať celý proces. Užívateľsky prívetivý nástroj znamená, že inžinieri trávia menej času výberom správnej časti na opravu stroja, aby mohli rýchlo obnoviť funkčnosť automatizovanej výrobnej linky. TME je oficiálnym distribútorom mnohých popredných značiek — medzi inými Eaton, Panasonic, HARTING a Omron. API je digitálny adresár obsahujúci údaje tisícov elektronických častí, je k dispozícii v mnohých jazykoch. Ceny výrobkov sú vyjadrené v mnohých menách. Skladové zásoby sú aktualizované v reálnom čase, takže inžinieri presne vedia, koľko dielov je v súčasnosti k dispozícii, a ceny za každý produkt môžu zahŕňať aj individuálne zľavy.

Zhrnutie

Zachovanie prevádzky je rozhodujúce pre zachovanie konkurencieschopnosti moderných automatizovaných výrobných liniek a zabezpečenie toho, aby fungovali čo najefektívnejšie a vytvárali pre podnik primeraný zisk. Predajcovia s bezproblémovo fungujúcou dodávateľskou sieťou, ako je TME, zabezpečujú vysokú dostupnosť a rýchle dodanie potrebných komponentov a spotrebného materiálu. Umožnenie priameho usporiadania kľúčových komponentov pomocou rozhrania Application Programming Interface (API) umožňuje ďalej zvyšovať výkon a skrátiť prestoje. Tieto výhody môžu byť ešte väčšie, ak sa zavedie prognostická údržba. Efektívny proces minimalizovania prestojov urýchli návratnosť nákladných investícií.

Ďalšie informácie o TME a nástroje API nájdete na stránke: developers.tme.eu

ČÍTAŤ VIAC