Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Pamäťové karty pre moderný priemysel

2020-11-04

Pamäťové karty pre moderný priemysel

Spoločnosť GOODRAM je značkou so skoro 30-ročnou tradíciou. Špecializuje sa na výrobu nosičov číslicovej pamäte – od modulov RAM cez Flash karty až po SSD disky, ktoré sú už v počítačom priemysle štandardom. Spoločnosť GOODRAM postupne ako producent vytvorila značku GOODRAM INDUSTRIAL. Pod týmto brandom dnes nachádzame širokú ponuku pamätí pre profesionálne použitie, t. j. prispôsobených prevádzke v priemyselných aplikáciách.

Na začiatok by sme chceli zdôrazniť, že produkty GOODRAM INDUSTRIAL sú dostupné v ponuke TME a môžete ich objednať priamo z nášho skladu.

Nové symboly kariet GOODRAM INDUSTRIAL

Prvou otázkou, ktorej sa treba venovať, je nový systém označovania kariet GOODRAM. Producent zmenil symboly svojich produktov kvôli blízkej budúcnosti, keď nám technologický pokrok prinesie nosiče s väčšou kapacitou vyrobené pomocou technológií, ktoré sú zatiaľ len vo fáze prototypov. V našom katalógu môžeme nájsť karty označené rovnako starou aj novou nomenklatúrou.V súčasnosti používaný spôsob označovania je vo vzore, ktorého krátky opis nájdete nižšie. Detaily tejto nomenklatúry sú uvedené v katalógu na strane GOODRAM na strane 17.

Symbol

Prvé tri znaky označujú produktovú skupinu. Môžu to byť napríklad microSD karty (SDU) alebo SD karty (SDC). Ďalšie dve miesta označujú rýchlostnú triedu (alebo rozhranie), napr. hodnota „C1” označuje kartu so štandardom Class 10, a „V9” nosič UHS I V90, čo znamená Ultra High Speed s maximálnou rýchlosťou zápisu 90MB/s. Ďalšie tri alfanumerické znaky predstavujú nominálnu kapacitu karty. Ak máme do činenia s tromi číslami, uvádzajú sa nimi jednoducho dostupné gigabajty: „032” znamená 32GB, „256” to 256GB atď. Ďalej je uvedená technológia výroby pamäte. Predpokladá sa miesto pre všetky bežné druhy. S je SLC alebo inak single-level cell, M znamená „MLC”, multi-level cell. 3 znamená 3D TLC, teda populárnu metódu spočívajúcu vo vertikálnom vrstvení pamäťových buniek. Predposledné písmeno symbolu súvisí s rozsahom teplôt, v ktorých môže karta pracovať. V označovaní najodolnejších produktov nachádzame písmeno D, ktoré znamená, že nosič toleruje teploty od -40°C do 85°C. Posledný znak definuje spôsob balenia produktu.

V aktuálnej ponuke máme SD karty označované rovnako aktuálnym aj starým označením. Pri hľadaní alternatívy pre starú opotrebovanú pamäť môžu zákazníci využiť vyhľadávanie na našej stránke. Stačí tam zadať starý symbol produktu, ktorý GOODRAM vždy uvádza na karte.

Čím sa odlišujú priemyselné pamäťové karty?

Priemyselné pamäťové karty nevynikajú vždy veľkou kapacitou. Je to preto, že sa vyrábajú predovšetkým kvôli zabezpečeniu spoľahlivosti. Majú uchovávať údaje aj v sťažených podmienkach, ktoré sú časté v priemyselnom prostredí. Preto sa na ich výrobu využívajú rokmi overené technológie (nie vždy tie najkompaktnejšie) – a tiež celý rad metód, ktorých cieľom je zaistiť bezchybné a trvalé ukladanie dát. Preto sa v charakteristike týchto produktov stretávame s názvami rozličných metód ukladania, kompresie alebo verifikácie. Tie posledné poznáme pod skratkou ECC, teda error correction code. Implementujúc algoritmy LDPC alebo BCH v ovládačoch kariet poskytuje spoločnosť GOODRAM INDUSTRIAL zákazníkom ochranu proti nesprávnemu zápisu dát a stratou informácií zachovaných v sektoroch, ktoré boli poškodené. Úlohou takých algoritmov je detekcia a oprava potenciálnych chýb, ktoré mohli byť spôsobené rušeniami signálov, interferenciami spôsobenými prevádzkou strojov alebo porúch jednotlivých buniek pamäte.

Keďže pamäte typu NAND Flash sa postupne opotrebúvajú, spoločnosť GOODRAM INDUSTRIAL vo svojich produktoch implementovala ešte dve metódy ochrany dát. Prvou z nich sú algoritmy rovnomerne rozkladajúce dáta v pamäťových blokoch. Týmto spôsobom sú bunky každého bloku podrobené cyklu zápis/čítanie (teda opotrebovaniu) rovnako intenzívne, a vďaka tomu je možné predĺžiť životnosť celého zariadenia. Druhou metódou je nepretržitá kontrola poškodených oblastí pamäte. Bunky, ktoré už nie sú schopné trvalo uchovávať dáta z dôvodu veku alebo v dôsledku poškodenia, kontroluje interný kontrolér a nepoužijú sa pri zápise nových informácií.

SDUU1-008PDG Pamäťová karta SDUU1-008PDG

Zobraziť produkty GOODRAM INDUSTRIAL v ponuke TME

ČÍTAŤ VIAC

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu