Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Keysight – nové systémy zberu dát v ponuke TME

2020-11-10

Keysight – nové systémy zberu dát v ponuke TME

Ponuka TME sa rozšírila o nové prístroje pre zber dát od americkej spoločnosti Keysight Technologies. Systémy DAQ970A a DAQ973A prezentujú nový a komplexnejší prístup k zberu dát.

Zber dát – krátke pripomenutie základov

Zber dát znamená zhromažďovanie údajov (všetkých signálov) z prostredia, ich spracovanie a odosielanie do počítača na ďalšiu analýzu a spracovanie. Zbieranými signálmi môžu byť zmeny teploty, tlaku alebo objemu v čase, ale aj vlnové javy. Bez ohľadu na to, aké signály to sú, vždy ide o zaznamenanie danej veličiny senzorom, jej spracovanie na elektrický signál a prenos do záznamového zariadenia (napríklad počítača s vhodným softvérom).

Moderné systémy zberu dát mávajú rôzne podoby – niektoré modely sú lacné USB moduly, iné predstavujú pokročilé multikanálové systémy. Pracujú na báze rôznych softvérov, často ponúkajú možnosť vizualizácie meraní na LCD displejoch (externých alebo integrovaných v samotnom merači). Neraz plnia tieto pokročilé systémy zberu dát aj ďalšiu funkciu: na základe nameraných a predbežne analyzovaných parametrov volia konkrétny postup, napríklad spustenie alarmu, zapojenie ventilácie alebo osvetlenia.

Ústredne Keysight Technologies DAQ970A a DAQ973A na zber dát – najdôležitejšie vlastnosti

DAQ970A Systém zberu dát: DAQ970A

DAQ973A Systém zberu dát: DAQ973A

Keysight Technologies DAQ970A a Keysight Technologies DAQ973A predstavujú automatizované testovacie systémy s vysokou meracou kapacitou, ktoré nahrádzajú staršie zariadenia – Keysight Technologies 34970A a Keysight Technologies 34972A. vyznačujú sa vysokou presnosťou, rozlíšením a rýchlosťou práce. Konfigurované s 20-kanálovým solid state multiplexerom DAQM900A (DAQM901A) sa stávajú efektívnymi ústredňami zberu dát pre bežné priemyselné a laboratórne využitie. Okrem toho, vďaka rozhraniam LAN, USB alebo GPIB predstavujú ideálne vybavenie pre ľahkú konfiguráciu a kontrolu procesov zberu dát vo vzdialených lokalizáciách: prístup k nim sa získava sieťovým pripojením alebo prostredníctvom USB portu kopírovaním konfigurácie zariadenia a výsledkov meraní na USB kľúč. Oba prístroje slúžia na monitoring mnohých signálov, na detekciu nezrovnalostí a hlásenia o nich. Tieto zariadenia sa môžu používať na monitoring testovacej komory, laboratórne testy, riešenia problémov spojených s rôznymi procesmi alebo na profilovanie teploty. Flexibilná a modulová konštrukcia DAQ970A a DAQ973A umožňuje škálovanie od 4 do 120 kanálov, oba prístroje majú číslicové vstupy/výstupy a analógové výstupné kanály.

Kľúčové atribúty opisovaných systémov zberu dát je možné zhrnúť do troch bodov:

  • umožňujú meranie mnohých druhov vstupných signálov s vysokou rýchlosťou a veľkou presnosťou;
  • Ponúkajú zapojenie ľubovoľného signálu do ľubovoľného kanála vďaka univerzálnym vstupom;
  • Zabezpečujú ľahkú konfiguráciu merania a tvorbu automatických textov pomocou čelného panelu bez programovania alebo pomocou využitia intuitívneho softvéru BenchVue, ktorý je súčasťou.

Ústredne DAQ970A a DAQ973A – možnosti a charakteristika

V meracích ústredniach DAQ970A a DAQ973A bolo presné vzorkovanie veľkého množstva signálov dosiahnuté okrem iného vďaka rýchlosti prepínania 450 kanálov za sekundu v pomere k 250 kanálom za sekundu v starších modeloch. Integrovaný 6,5 číslicový multimeter a funkcia kondicionovania signálu, 22-bitové rozlíšenie, ultranízka úroveň šumov a presnosť na úrovni 0,003% DCV predstavujú ďalšie výhody. Spolu so zariadeniami pustila spoločnosťKeysight Technologies na trh deväť meracích kariet (modulov), a medzi nimi aj nový 4-kanálový prevodník umožňujúci záznam 50kSa/s. Dôležitou vlastnosťou oboch modelov je integrovaný interný autokalibračný modul, ktorý umožňuje obmedziť chyby spojené s kolísaním napätia alebo teplotnými zmenami. Oba prístroje merajú a konvertujú 12 rôznych vstupných signálov, takých ako teplota s termočlánkom (RTD a termistorom), AC a DC napätie, odpor 2- a 4-vodičov, frekvenciu a periódu, prúd a kapacitu jednosmerného a striedavého prúdu. Ďalším atribútom sú doplňujúce rozsahu 1 μA DC, 100 μA ,1mA AC a 1000 MΩ. Za zmienku stoja pri oboch modeloch aj také vlastnosti ako už spomínané rozhrania LAN a USB, integrované grafické sieťové rozhranie umožňujúce jednoduchý prístup ku každému operačnému systému (s obsluhou www prehliadača), dva 16-bitové analógové vstupy a dva 8-bitové číslicové porty vstupy / výstupy. Ďalšími výhodami je rýchlosť prepínania až 450 kanálov za sekundu v pomere k 250 kanálom za sekundu v starších modeloch a veľký farebný displej s uhlopriečkou 4,3 palca, vďaka ktorému je konfigurácia alebo prehliadanie údajov oveľa jednoduchšie.

Na konci treba zhrnúť rozmerové parametre prístrojov:

  • hmotnosť netto: 4.2 kg,
  • hmotnosť brutto 6.0 kg,
  • vonkajšie rozmery: 104 x 261 x 378 mm

a bohatú výbavu oboch typov:

  • 10 kusov termočlánkov (typ J), 5 kusov termistorov 10kΩ, softvér, taška na príslušenstvo, kufrík, po 10 káblov SMB-BNC 50Ω a SMB-BNC 75Ω a súprava Kelvinovych svoriek.

Porovnanie noviniek Keysight s predchodcami

Ako už bolo spomenuté, ústredne zberu dát DAQ970A a DAQ973A Keysight predstavujú modely nahradzujúce staršie zariadenia s označením 34970A a 34972A, pričom druhý spomenutý model už bol skutočne stiahnutý z výroby, prvý ostane v distribúcii maximálne do mája 2021. Ak keď sú na prvý pohľad staršie a nové verzie podobné, pozorné porovnanie ich jednotlivých parametrov rýchlo ukáže prevahu nových modelov nad staršími.


DAQ973A

DAQ973A


Opis:

prenosný systém zberu dát

22-bitové rozlíšenie (integrovaný 6.5-miestny multimeter)

obsluha 9 Plug-In modulov

meranie teploty (sonda)

autokalibrácia


Sloty: 3


Meracie moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

Prevodník


Rozlíšenie: 22-bit


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 meracích bodov matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 450 / s.


Max. kmitočet: 2 GHz


Konektivita:

USB 2.0

Integrovaný LAN

BenchVue / TestFlow

LXI zhodnosť

USB flash pamäť

USB datalogging a data mirroring

Rozhranie obsluhy cez WEB

DAQ970A

DAQ970A


Opis:

prenosný systém zberu dát

22-bitové rozlíšenie (integrovaný 6.5-miestny multimeter)

obsluha 9 Plug-In modulov

meranie teploty (sonda)

autokalibrácia


Sloty: 3


Meracie moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

Prevodník


Rozlíšenie: 22-bit


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 meracích bodov matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 450 / s.


Max. kmitočet: 2 GHz


Konektivita:

USB 2.0

Integrovaný LAN

BenchVue / TestFlow

LXI zhodnosť

USB flash pamäť

USB datalogging a data mirroring

Rozhranie obsluhy cez WEB

34970A

34970A


Opis:

prenosný systém zberu dát

22-bitové rozlíšenie (integrovaný 6.5-miestny multimeter)

obsluha 8 modulov Plug-In

meranie teploty (sonda)

autokalibrácia


Sloty: 3


Meracie moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

 


Rozlíšenie: 22-bit


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 meracích bodov matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 250 / s.


Max. kmitočet: 2 GHz


Konektivita:

GPIB

RS 232

Program IntuiLink

BenchLink

BenchVue / TestFlow

34972A

34972A


Opis:

prenosný systém zberu dát

22-bitové rozlíšenie (integrovaný 6.5-miestny multimeter)

obsluha 8 modulov Plug-In

meranie teploty (sonda)

autokalibrácia


Sloty: 3


Meracie moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

 


Rozlíšenie: 22-bit


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 meracích bodov matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 250 / s.


Max. kmitočet: 2 GHz


Konektivita:

USB 2.0

integrovaný LAN

Program IntuiLink

BenchLink

LXI zhodnosť

USB flash pamäť

Rozhranie obsluhované cez WEB


Meracie ústredne DAQ970A i DAQ973A ako priami nástupcovia modelov 34970A a 34972A ponúkajú vylepšenia v porovnaní so svojimi predchodcami, a to najmä v oblasti rýchlosti a presnosti merania rôznych signálov. Sú vybavené čitateľným LCD displejom a programovými tlačidlami, aby mohli užívatelia jednoducho nastavovať testy a zobrazovať merania vo forme, ktorú si vyberú. V porovnaní so svojimi predchodcami ponúkajú aj meranie nízkeho AC a DC a vysokého odporu. Softvér BenchVue DAQ pre oba prístroje sa teraz dodáva s aplikáciou Test Flow, ktorá umožňuje automatizovať testy bez nutnosti opätovného programovania. Softvér ponúka aj funkciu analýzy v rozsahu času s frekvencie. Čo sa týka rozdielov vo fungovaní, treba spomenúť skutočnosť, že vybratie meracieho modulu z DAQ970A a DAQ973A v momente, keď sú v napájaní, okamžite zresetuje ich riadiace jednotky a okrem toho, ani všetky meracie moduly (karty) ponúkané pre tieto modely, sa nemôžu používať spolu s predošlými modelmi 34970A a 34972A. Medzi novými a starými modelmi existujú aj softvérové rozdiely. Napríklad, spúšťanie alarmu v DAQ970A a DAQ973A vykonáva opätovné hodnotenie pri každom prechode – alarm sa spúšťa tak dlho, ako dlho sa udržiava skutočný alarmový stav. Starší model 34970A si vyžadoval zrušenie alarmu, aby bol možný návrat k činnosti a okamžite generoval novú udalosť, keď skutočný alarmový stav pretrvával.

Nové meracie moduly pre ústredne DAQ970A a DAQ973A

Systémy zberu dát Keysight sú podporené novými meracími modulmi, ktoré sú tiež v ponuke TME a ktoré obsahujú multipexery nízkej frekvencie a RF, spínacie moduly, všeobecný prepínač, multifunkčný modul a prevodník obsahujúci digitálny vstup/výstup, analógový výstup a počítadlo. Užívatelia samozrejme môžu slobodne konfigurovať a prispôsobovať moduly tak, aby získali iba tie funkcie, ktoré v danej chvíli potrebujú, neskôr môžu meniť alebo pridávať viac kanálov, v rámci rozvíjania aplikácie.

Systémy zberu dát značky Keysight Technologies

Komplexnú ponuku nových meracích modulov predstavujú nasledujúce položky:

Symbol: Opis:
DAQM900A multiplexer, pásmo ≤10MHz, 20 kanálov, 450k/s, 120V, 20mA
DAQM901A multiplexer, pásmo ≤10MHz, 20 kanálov, 80k/s, 300V, 1A
DAQM902A multiplexer, pásmo ≤10MHz, 16 kanálov, 250k/s, 300V, 50mA
DAQM903A relé, pásmo ≤10MHz, 20 kanálov, 120k/s, 300V, 1A
DAQM904A matrica, pásmo ≤10MHz, 120k/s, 300V, 1A
DAQM905A multiplexer, pásmo 2GHz, 4 Kanály, 60k/s, 42V, 0.7A
DAQM907A multifunkčný modul, 42V, 400mA
DAQM908A multiplexer, pásmo ≤10MHz, 40 kanálov, 80k/s, 300V, 1A
DAQM909A prevodník (konvertor), 4 kanály, 800k/s

ČÍTAŤ VIAC

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu