Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Ochranné odevy a iné prostriedky BOZP

2020-12-09

BHP

BOZP je široký pojem zahŕňajúci celý rad otázok. Sú to nielen predpisy a súbor pravidiel stanovujúci zodpovednosť zamestnávateľa a zamestnancov, nie sú to iba návody ako správne postupovať s potenciálne nebezpečnými zariadeniami. Pravidlá BOZP, teda bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ale reflektujú všetky situácie, v ktorých je potrebné dodržiavať mimoriadnu opatrnosť počas vykonávaných činností. Môže pri tom ísť o výškové práce alebo údržbu elektroinštalácie, ale napríklad aj o vŕtanie malého otvoru do steny v domácnosti. Aj takáto vec je úzko prepojená s niekoľkými bezpečnostnými pravidlami. Navyše: je potrebné použiť niekoľko naoko bezvýznamných vecí: rukavice, ochranné okuliare a slúchadlá.

TME je známe predovšetkým ako medzinárodný distribútor elektronických súčiastok. No náš katalóg sa už dlhodobo rozširuje a zahŕňa rozličné produkty bežne používané v podnikoch, továrňach, skladoch a strojových parkoch. K nim patria aj osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) od známych producentov ako 3M, Yato, Delta Plus alebo Panduit.

Ako chráni zdravie zamestnancov ochranný odev?

Ochranný odev patrí k základnému vybaveniu v oblasti BOZP. Najsamozrejmejším príkladom je odev vo výstražných farbách. V závislosti od potrieb to môžu byť napríklad vesty alebo bundy. V prípade prác pri nízkych teplotách je možné mať namiesto vetrovky s reflexnou vestou teplú bundu s fluorescenčnými farbami a reflexnými pásikmi. Vďaka gumičkám na manžetách a dobrému strihu tento odev dobre prilieha k telu, čo tiež zvyšuje bezpečnosť.

Ochranný odev

Ďalšou základnou súčasťou pracovného oblečenia je obuv. Dokonca aj naoko bežné poltopánky značky Delta Plus sa vyznačujú dôležitými výhodami: podrážka je navrhnutá tak, aby nedochádzalo k akumulácii elektrostatických výbojov, aby poskytovala dobrú priľnavosť k podkladu. Samotný materiál, z ktorého je obuv ušitá, je spevnený, aby sťažil jej prípadné prepichnutie. V iných variantoch sú zosilnené špičky topánok hrubým gumovým spevnením. TME ponúka aj iné produkty určené na ochranu nôh, napríklad vysoké gumáky pre prácu vonku (aj pri nízkych teplotách). Príbuzným produktom sú aj chrániče na kolená značky Yato (v súlade s normou EN 14404, ktorá upravuje pracovné podmienky pri kľačaní).

Ochrana nôh

Špeciálne prilby môžeme vidieť nielen na stavenisku. Už desaťročia sú súčasťou vybavenia elektrikárov a elektromechanikov. Najčastejšie sa stretávame minimálne s jednou z dvoch noriem: EN 397 alebo EN 50365. Prvá sa vzťahuje na prilby, ktoré poskytujú zvislú amortizáciu nárazov, odolnosť proti prerazeniu a ohňu. Tieto prilby musia byť vybavené aj podbradným opaskom. Certifikácia EN 50365 sa týka pokrývok hlavy chrániacich pri práci s vedením nízkeho napätia (t.j. do 1000V AC alebo 1500V DC). Napríklad, prilby 3M v našej ponuke predstavujú klasický prvok ochranného odevu pre stavebné práce, v skladoch alebo v továrňach (chránia tiež pred čiastočkami roztaveného kovu). Prilby Delta Plus série DIAMOND V UP (svojim tvarom pripomínajúce čiapku „bejsbolku”) sú tiež odolné proti bočnej deformácii a poskytujú izoláciu pred napätím 1kV.

DEL-ONYXBJ

Prilba značky Delta Plus s ochranným štítom – určená na prácu s vedením nízkeho napätia.

Chrániče hlavy a tváre

Ochrana dlaní a rúk vhodnými rukavicami sa zdá úplne samozrejmým pokynom BOZP. Aj tu máme do činenia s väčšou diferenciáciou noriem a produktov. napríklad BHP. Máme tu do činenia s väčšími rozdielmi v normách a produktoch. Napríklad, elektroizolačné rukavice môžu byť prispôsobené na prácu s inštaláciami do 500V AC, ale aj do 17kV AC. Najviac špecializované sú ochranné rukavice. V závislosti od potrieb sa môžu vyznačovať rozličnou odolnosťou proti oderu, prerezaniu, pretrhnutiu alebo prepichnutiu – či proti iným faktorom, napríklad chemikáliám alebo zvýšenej teplote. V katalógu TME nájdeme aj rukavice pre konkrétne použitie, napríklad pre rekonštrukčné práce alebo do záhrady. Z pochopiteľných dôvodov ochranu dlane presne regulujú predpisy BOZP. Celoeurópske štandardy a miestne orgány definujú, aké rukavice sú určené pre konkrétny druh činnosti. Pre pohodlie našich zákazníkov je v katalógu TME presne označené, aké normy spĺňa každý z dostupných produktov.

Ochrana rúk

Ako chrániť pri práci zrak a sluch?

Jednou zo zanedbávaných ochrán je ochrana sluchu. Bohužiaľ to so sebou prináša celý rad zdravotných následkov. Nedoslýchavosť je vážne ochorenie a choroba z povolania. Ochrana sluchu je nevyhnutnou pomôckou pri práci so strojmi na stavbe či vo fabrike, ale aj pri triviálnych činnostiach, napríklad: pri rezaní dreva, kosení trávy či pri strojovej tlači (napr. v kopírovacích službách). Najčastejšie sa stretávame s dvomi druhmi protihlukovej ochrany: mušľové chrániče sluchu alebo zátkové chrániče do uší (tzv. „štuple”). Tie sú často dostupné v špeciálnej verzii, pri ktorej sú spojené pružnou spojkou alebo šnúrkou, čo uľahčuje ich nasadzovanie a snímanie, zároveň zabraňuje strate. Výber zátkových chráničov závisí vo veľkej miere od individuálnych preferencií – no vždy treba brať do úvahy stupeň tlmenia, ktorý je uvedený v špecifikácii každého produktu. Dostupné sú aj mušľové chrániče sluchu montované na ochranné prilby.

Za zmienku stoja aj slúchadlá 3M-PELTOR-X4. Tie zaručujú nielen ochranu sluchu proti hluku. Vďaka modulu Bluetooth dostupnému v našej ponuke Bluetooth 3M-PELTOR-WCA predstavujú nástroj podporujúci komunikáciu v náročných akustických podmienkach, napr. vo výrobných závodoch alebo halách.

Ochrana sluchu

Na záver treba spomenúť aj ochranu, ktorej úlohu v každom prípade netreba banalizovať – ide o ochranu zraku. Rohovka oka je jedným z najjemnejších a najlepšie nervami prepojených tkanív v ľudskom organizme, bolestivo ju môže poškodiť dokonca aj maličký cudzí predmet. Tu netreba spomínať také odvetvia priemyslu ako baníctvo alebo metalurgický priemysel; stačí spomenúť niekoľko „bežných“ činností, pri ktorých treba zvážiť ochranu očí: záhradnícke práce, rúbanie dreva, rekonštrukcie, oprava automobilu napr. Najjednoduchšou ochranou budú špeciálne okuliare. Zvyčajne sa vyznačujú zosilnenou konštrukciou a odolnosťou proti nárazom, ale aj UV filtrom. Môžu byť stmavené, čo ocenia predovšetkým tí, ktorí pracujú na slnku. Lepšiu ochranu zraku (nie vždy nevyhnutnou) poskytujú uzatvorené okuliare. Lepšie priliehajú k tvári a zadržiavajú úlomky a piliny aj z bočnej strany. V určitej miere predstavujú aj prekážku pre dráždivý prach (napr. počas brúsenia).

Ochrana očí

BOZP a kontrola prístupu

Inšpekcia BOZP si plne uvedomuje výzvu, ktorou je ochrana všetkých sietí pred nepovolaným prístupom. Aj preto je v katalógu TME celý rad overených a univerzálnych riešení od značky Panduit. Sú to rôzne typy blokád, prevažne spúšťaných pomocou visiacich zámkov. Jedného alebo viacerých, t.j. podľa použitia na miestach, v ktorých je prístup podmienený skupinovou autorizáciou. Alebo tam, kde môže oprávnený technik operovať výhradne pod dohľadom nadriadeného. V našom katalógu sú blokády spínačov, ventilov, posúvačov, kľučkové blokády (napr. na dvere rozvodnej skrine). Môžu slúžiť rovnako v podniku aj v domácnosti ako ochrana proti uvoľneniu ventilu alebo zapojením napájania v prípade dieťaťa.

PSL-BV1

Polypropylénový zámok guľového ventilu. Značka Panduit.

Kontrola prístupu od Panduit

Najlepšia ochrana BOZP stojí drobné!

Na záver treba pripomenúť, že najlacnejšou, a možno aj najefektívnejšou ochranou zdravia a života v zamestnaní je informácia. Správne označenie pracoviska umožňuje vyhnúť sa mnohým potenciálne smrteľným situáciám. V ponuke TME je celý rad základných označení potrebných v každej spoločnosti a v mnohých domácnostiach. Sú to zákazové, príkazové a informačné tabuľky (často samolepiace). Ponúkame aj špeciálne výstražné a označovacie pásky. Sú vyrobené z materiálov odolných proti pošliapaniu, pretože sa najčastejšie lepia na podlahu. Používajú sa na vyznačenie rizikových zón v strojových parkoch, ale aj na označenie komunikačných trás.

Značky, tabuľky a pásky

ČÍTAŤ VIAC

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu