Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Ponuka TME zhodná s požiadavkami smernice ATEX

2020-12-17

Ponuka TME zhodná s požiadavkami ATEX

Napriek všetkému nie je prostredie, v ktorom existuje riziko výbuchu, niečím veľmi zriedkavým. Práve preto sa tak veľa elektrických a mechanických zariadení, systémov a všetkých inštalácií vyrába aj pre prácu v takomto prostredí. Musia spĺňať konkrétne špecifické podmienky stanovené v európskej smernici 2014/34/EC hovorovo nazvanej ATEX (z prvých slabík spojenia „atmosphere explosible”).

V ponuke TME je dostupných veľa výrobkov určených pre tento typ prostredia, ktoré spĺňajú požiadavky uvedenej smernice a dokumentu, ktorý je jej doplnením (ATEX 137). Nájsť ich môžete v rôznych kategóriách a produktových skupinách. Najprv však treba spresniť, čím obe smernice sú a čoho sa týkajú.

Smernica ATEX a jej požiadavky na konkrétne zariadenia, systémy a inštalácie

V rámci tematiky smernice ATEX sa najčastejšie zohľadňujú dva právne predpisy, ktoré sa navzájom dopĺňajú a používajú v troche odlišných oblastiach. V odbornej literatúre sa môžeme často stretnúť s pomenovaniami ATEX 114 a ATEX 137 – za každým z nich sa skrýva príslušný právny akt, pričom oba približujeme v nasledujúcej tabuľke.

Právny predpis Smernica 2014/34/EU Smernica 1999/92/EC
Bežný názov ATEX 114 ATEX 137
Dátum schválenia 26.02.2014 16.12.1999
Regulovaná oblasť 1. Ochranné zariadenia a systémy určené na prevádzku v potenciálne výbušnom prostredí; 1. Minimálne požiadavky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov;
2. Bezpečnostné, riadiace, regulačné vybavenie pre používanie mimo výbušného prostredia, ktoré podmieňuje bezpečné fungovanie zariadení a systémov; 2. Delenie oblastí na zóny, v ktorých sa môže vyskytovať riziko výbuchu;
3. Súčiastky, ktoré majú byť časťou zariadení a systémov uvedených v 1. bode 3. Výstražné označovanie priestorov, v ktorých ohrozených rizikom výbuchu.

Smernica 2014/34/EU sa týka predovšetkým zariadení, systémov a súčiastok, smernica 1999/92/EC sa týka ich užívateľov, preto sa môžete stretnúť aj s pojmami: ATEX DEVICES a ATEX USERS, ktoré tieto súvislosti v istom zmysle odzrkadľujú.

Smernica ATEX 114 sa týka priamo producentov všetkých výrobkov určených na používanie vo výbušnom prostredí a oni sú zodpovední za splnenie požiadaviek smernice. V súlade s jej ustanoveniami musia používané zariadenia a systémy byť v prvom rade označené značkou CE a mať vyhlásenie o zhode ES – bez splnenia týchto požiadaviek nemôžu systémy ani vybavenie získať potvrdenie zhody s ATEX 114. Okrem toho, článok 95 tejto smernice definuje unifikované požiadavky a postupy slúžiace na preukázanie skutočnosti, že vybavenie a systémy splňujú jej požiadavky. Podrobné ustanovenia jednotlivých článkov smernice by zabrali príliš veľa miesta v tomto článku, no dajú sa veľmi jednoducho zhrnúť do nasledujúcich požiadaviek, ktoré sú kladené na výrobcov:

 • Definovanie oblasti použitia zariadenia a špecifikácia skupiny a kategórie zariadenia (kat. 1 / 2 / 3);
 • Zabezpečenie zhodnosti s dôležitými požiadavkami bezpečnosti a zdravia alebo s významnými štandardmi;
 • Analýza rizika vzniku zážihu;
 • Vyhotovenie vyhlásenia o zhode;
 • Zabezpečenie kvality.

Prehľad produktov zhodných so smernicou ATEX

Priemyselná automatizácia zhodná s ATEX

Zdroje Traco Power zo série TIB EX predstavujú sériu spínaných zdrojov upevňovaných na DIN lištu, ideálnych pre automatizáciu. Tieto moderné prístroje poskytujú napätie s parametrami podobnými lineárnym zdrojom, pričom si zachovávajú oveľa menšie rozmery. Zdroje Traco zo série TIB EX sú navrhnuté pre používanie v priemyselnom prostredí v elektrických riadiacich skrinkách. Vyznačujú sa úzkym montážnym profilom na DIN lištu a alternatívnym bočným uchytením na ploché panely. Ich vysoký účinník sa dosahuje vďaka aktívnej korekcii výkonu.

Pozornosť treba upriamiť na ich schopnosť kompenzácie jalového výkonu a odolnosť až 150% peakovej hodnoty prúdu po dobu 4 sekundy. Dôležité je tiež, že zvýšenie výkonu zjednodušuje aktiváciu krokových motorov, elektromagnetov a pohonov. Zdroje z tejto série majú samozrejme ochranu proti skratu a preťaženiu, a sú vybavené signalizáciou správnosti jednosmerného prúdu (DC-OK). V kontexte dopadov na životné prostredie treba spomenúť zhodnosť s požiadavkami smernice RoHS. Ponuka TME zahŕňa napájacie zdroje Traco Power zo série TIB EX v rozsahu 80W / 120W / 240W / 480W s výstupným napätím na úrovni 12 / 24 / 48 V (DC) pre prúd 1.7 – 20.0A.

Snímače SELS zo série PCIN sú skupinou indukčných snímačov s certifikátmi ATEX a IECEx, ktoré slúžia okrem iného na bezkontaktnú detekciu kovových súčiastok a častí strojov a na meranie alebo kontrolu hrúbky plechu, rýchlosti alebo zrýchlenia v pohonoch. V neiskrivej verzii si vyžadujú inštaláciu vo výbušnom prostredí v súlade s pokynmi všeobecných požiadaviek na iskrovú bezpečnosť. Snímače SELS garantujú správne fungovanie v podmienkach vysokej vlhkosti a prašnosti vďaka IP67. Ponuka TME predstavuje päť modelov v puzdrách M30, M18, M12 s konfiguráciou výstupu NAMUR, s dosahom 2, 4, 5, 8 a 15 mm – všetky napájané prúdom DC 7-18V.

Pozrite si ponuku snímačov SELS

Termostat STEGO 01185.0-00 s teplotnou triedou T6 (250VAC a 10A max.), vybavený bimetalovým senzorom je kompaktný mechanický termostat s vysokou presnosťou (+/-3°C) a tesnosťou na úrovni IP66. Vyznačuje sa malým rozdielom teplôt prepínania a vysokou životnosťou – približne 100 tisíc spínacích cyklov. Vďaka vyhotoveniu v teplotnej triede T6 (prevádzka v rozsahu od -60°C do +85°C) môže kontrolovať vykurovacie telesá inštalované vo výbušnom prostredí. Veľký spínací prúd umožňuje ovládať priamo veľké vykurovacie telesá vysokého výkonu. Teplota otvorenia termostatu STEGO je 15°C, jeho pripojenie prebieha prostredníctvom vodiča 3 x 1mm2, montáž je možná pomocou skrutiek M5 alebo držiakom na DIN lištu.

01185.0-00 Termostat: 01185.0-00

Prevodníky tlaku BAUMER predstavujú ďalšiu skupinu produktov splňujúcich požiadavky ATEX. Prevodníky zo série Y910 sú určené na prácu na miestach, v ktorých je okrem rizika výbuchu prítomné aj riziko kontaktu s agresívnymi médiami, takými ako napríklad morská voda (atest Bureau Veritas). Rozsah pracovnej teploty je od -25°C do +70°C. Fungovanie senzorov BAUMER je postavené na technológii TransBar, čo im umožňuje merať relatívny aj absolútny tlak a podtlak v rozmedzí do 10 bar pri krátkodobom maxime 20 bar – s presnosťou 0,3%. Vďaka posilnenej zváranej konštrukcii (kyselinovzdorná oceľ) a modulovanému systému procesorových a elektrických pripojení (zhodné s IP65) sú vhodné pre prevádzku v náročných podmienkach a zvládajú veľa cyklov zmien tlaku. Napájané prúdom 14-28VDC (napäťový výstup 0-10V), majú konektorové prípojky DIN 43650 a vážia do 300 gramov.

Senzory hladiny kvapaliny BAUMER zo série LBFS sú určené na signalizáciu úrovne kvapaliny v nádržiach, na separáciu médií alebo detegovanie ich prítomnosti v potrubiach, na ochranu čerpadiel proti chodu nasucho. Ich prevádzka je programovateľná vďaka konfigurátoru FlexProgrammer 9701. Navlhčované časti sú vyrobené z kyselinovzdornej ocele a PEEK plastu. Senzory z tejto série sa vyznačujú schopnosťou pracovať s médiom teploty od -40°C do +115°C, možnosťou prevádzky od precízne nastaveného bodu, bez nutnosti kalibrácie a schopnosťou práce s médiami s vodivosťou DK>1.5. Malá dióda LED signalizuje aktiváciu kontaktu, čo je veľkým uľahčením. Ostatné parametre vyzerajú nasledovne: konfigurácia výstupu – PNP, pripojenie – samec M12, napájacie napätie – 12-30V (DC), montáž – závit ½”, ochrana krytom – IP67.

Priemyselné moduly BECKHOFF BK9050 a EL1004 sú moduly napájané napätím 24VDC. Prvý je analógovým výstupom, druhý je digitálny vstup. Modul BK9050 je kompaktné spojenie zbernice (konektor RJ45) prepájajúci Ethernet s rozširujúcimi elektronickými svorkami. Sprostredkúva dátovú výmenu medzi terminálmi vstupu / výstupu pripojenými k jeho lište K-Bus a riadiacou jednotkou. Komunikácia prebieha rozhraním Ethernet. Vyznačuje sa pracovnou teplotou v rozsahu 0° - 55°C. Modul EL1004 pracuje v teplotách -25°C do +60°C, vyznačuje sa tesnosťou na úrovni IP20 a využíva protokol EtherCAT. Predstavuje kartu binárnych vstupov prijímajúcu riadiace signály na procesnej úrovni a odosielajúcu ju v elektricky izolovanej podobe jednotkám na nadradenej úrovni. Podobne ako predchodca má diódový indikátor stavu.

BK9050_EL1004 Moduly: BK9050 a EL1004

Elektromechanické súčiastky ATEX

EC motory do ventilátorov značky Olmo Motors reprezentujú dva príbuzné pohony, ktorých menovitý výkon je 30W a 20W pri identickej rýchlosti otáčok 1300 ot./min. Tieto motory utesnené na úrovni IP64 a fungujúce na guľôčkových ložiskách pracujú v teplotnom rozsahu od -30°C do +50°C a vyžadujú si napájanie napätím 230VAC vodičmi 0.5m. Odber prúdu je 220mA pri silnejšom pohone a 150mA pri slabšom.

Tavné poistky zo série Littelfuse Safe-T-Plus sú iskrovo bezpečné poistky používané napríklad v plynárňach, petrochemickom a spracovateľskom priemysle. Poistky Littelfuse sú malé (cca 8 x 13 mm), zhodné s RoHS a spolupracujú so zariadeniami do napätia 125VAC (190V vrchol). Ponuka TME zahŕňa poistky pre prúd v intervale 0.062A – 3A.

0259.250T Poistka: 0259.250T

EC ventilátory značky SUNON sú sériou štyroch produktov s rozmermi 120 x 120 x 38mm, napájaných napätím 230VAC. S príkonom oscilujúcim medzi hodnotami 2- 5W (prúd 37 - 81mA) dosahujú kapacitu v rozmedzí 109 m3/h až 185 m3/h pri rýchlosti otáčok 2000-3500/min. Rotor a korpus sú vyrobené z termoplastického materiálu, ložiská použité vo ventilátoroch sú guľôčkové. Hlučnosť pri prevádzke sa pohybuje od 31 do 45dBA a hmotnosť ventilátorov je približne 330 gramov.

CF4113LBL-ABD Ventilátor: CF4113LBL-ABD

Axiálny ventilátor ACI 4420 MLU-011 EBM-PAPST značky EBM-PAPST napájaný napätím 230VAC je produkt s rozmermi 119 x 119 x 38mm a kapacitou 100m3/h. Pri príkone 1.7W dosahuje 1850 otáčok za minútu, pod podmienkou, že pracuje v teplotnom rozsahu od -20°C do +75°C. Rotor a korpus sú vyrobené z plastu (tesnosť IP65). Ďalšími funkciami ventilátora značky EBM-PAPST sú autoreštart a snímač rýchlosti.

ACI4420MLU-011 Ventilátor: ACI4420MLU-011

Osvetlenie ATEX

LED svietidláEnergizer pre používanie v prostredí s rizikom výbuchu sú modely, z ktorých dva sú príbuzné verzie ručného svietidlá a dva modely predstavujú čelovky. Všetky sú certifikované beziskrové svietidlá v triede jeden (kat. 1). Čelovka s číslom 632026 je odolná proti prieniku vody a prachu (IP64), proti pádu z 2 metrov a má šošovku odolnú proti nárazom. Je napájaná tromi AA batériami, vďaka ktorým dosahuje svietivosť na úrovni 23-75 lúmenov (min.-max.), pričom jej čas nepretržitej prevádzky je od 20 až do 66 hodín. Čelovka ponúka 4 prevádzkové režimy (intenzívny, slabý, červený a zelený), dosah do 45 metrov a reguláciu svetelného lúča (sústredené alebo rozptýlené svetlo). Samozrejmosťou je regulácia uhla dopadu svetla, no celkom zaujímavým bonusom je demontáž horného držiaceho pásu.

HED-ATEX-2AAA Čelovka: HED-ATEX-2AAA

Ručné LED svietidlá Energizer zhodné s požiadavkami ATEX sú príbuzné modely s dosahom do 175 metrov a svetelným výkonom na úrovni 150 lúmenov. Hlavné rozdiely vplývajú z rôznych batérií: tie s typom 2D sa vyznačujú prevádzkovým časom do 65 hodín, druhý typ svietidlá, napájaný batériami AA, do 12 hodín. Oba modely pracujú pri teplotách od -20°C do +40°C a sú utesnené na úrovni IP67, čo zaručuje ich prevádzku dokonca po 30-minútovom ponorení do vody v hĺbke 1 m. Telo svietidiel je spevnené tak, aby vydržalo pád z výšky 1 m na betónový povrch a je profilované tak, aby poskytovalo pevné držanie.

ISHH21 Svietidlo: ISHH21

Pozrite si ručné svietidlá zhodné so smernicou ATEX

Káblové vývodky a príslušenstvo ATEX

Káblové vývodkyLAPP z polyamidu a mosadze tvoria veľkú skupinu produktov splňujúcich požiadavky ATEX. Patria k nim série: KM-M ATEX (modrý polyamid), MS-M ATEX (mosadz) a LP-M ATEX (mosadz, čierny polyamid, modrý polyamid). Prvá z nich predstavuje vývodky s tesnosťou IP68 a stúpaním závitu 1.5 mm, dostupné vo veľkostiach od M12 do M32. Druhou je v skutočnosti jedna položka, ktorou je vývodka s predĺženým závitom M16, so stúpaním 1.5 mm (IP68). Tretia séria predstavuje niekoľko typov vývodiek vyrobených nasledovne: mosadzné M12-M63, čierne polyamidové M20, modré polyamidové M12-M63, mosadzné poniklované M12-M63 v štandardných verziách aj vo verziách s predĺženým závitom.

Prezrite si ponuku spoločnosti LAPP zhodnú s požiadavkami ATEX

Vývodky, redukcie k vývodkám a záslepky značky Hummel sú obrovskou rodinou káblového príslušenstva, ktorá má viac ako tisíc položiek v TME katalógu. Všetky sú zhodné s požiadavkami ATEX. Najväčšiu skupinu predstavujú vývodky z hliníka, z mosadze, nehrdzavejúcej ocele a polyamidu – všetky na úrovni IP66-68. Ich závity sa pohybujú v rozsahoch M12-M75, NPT 3/8”-3” a PG7-48, veľkosť kľúča pre uvedené vývodky sa pohybuje v rozsahu 6-227 mm. Redukcie závitu pre vývodky predstavujú približne 180 produktov s tesnosťou na úrovni IP68, vyrobených z mosadze alebo nehrdzavejúcej ocele. Rozsah ich vonkajších závitov je od M16 do M63 a od P9 do P48. Rozsah povolených pracovných teplôt predstavuje od -60°C do maximálne +180°C. Záslepky pre vývodky s certifikátom ATEX predstavujú skupinu skoro 200 výrobkov vyrobených z mosadze, nehrdzavejúcej ocele, niekoľkých verzií polyamidu alebo elastomérov (tie sú upevnené nalisovaním). Prispôsobené pre vývodky so závitmi M12-M63, NPT 3/8” a PG7-48. Rozsah pracovnej teploty je rovnaký ako pri predošlej produktovej skupine. V závislosti od série sa ich upevnenie realizuje plochým skrutkovačom, Hex kľúčom alebo nástrčným kľúčom.

Pozrite si ponuku spoločnosti Hummel zhodnú s požiadavkami ATEX

Polovodiče s ATEX

V tejto kategórii produktov ponúka TME 1-kanálový optočlen značky VISHAY s číslom CNY65EXI. Skladá sa z fototranzistora opticky spojeného s diódou emitujúcou infračervené svetlo v 4-pinovom plastovom puzdre. Komponenty boli namontované oproti sebe vo vzdialenosti trochu viac ako 3.0 mm medzi vstupom a výstupom. Základné parametre optočlena: THT montáž, Základné parametre optočlena: THT montáž, čas príťahu a odpadu 5µs, izolačné napätie 11.6 kV, napätie kolektor-emitor 32V.

CNY65EXI Transoptor: CNY65EXI

Merače FLUKE a TESTO zhodné s ATEX

Fluke 718 Ex - kalibrátor tlaku

Tento certifikovaný kalibrátor (ATEX II 1G EEx ia IIC T4) je vybavený integrovanou tlakovou/podtlakovou pumpou s presnou reguláciou a výpustným ventilom. Rozsahy tlaku dostupné pre operátora sú 30, 100 a 300 PSI (2, 7 a 20 bar) pri presnosti 0,05%, za ktorú zodpovedá integrovaný senzor. Možné je aj meranie tlaku do 200 barov, pod podmienkou použitia jedného z tlakových modulov Fluke-700Pxx. Kalibrátor Fluke 718 Ex poskytuje okrem toho široký výber jednotiek merania tlaku na výber, umožňuje testovanie tlakových spínačov a merať intenzitu prúdu s presnosťou 0,02% a rozlíšením 0,001 mA. Jeho rozhranie je jednoduché (1-jednotlačidlový), Merač má funkciu merania hodnoty min a max a má funkciu HOLD.

Fluke 718 Ex Kalibrátor tlaku: FLK-718EX

Fluke 28 II EX - bezpečný číslicový multimeter True RMS

Tento model zvládne pád z výšky 3 metrov (v kryte) a spĺňa požiadavky normy pre napäťovú ochranu s označením 61010-1:2001

 • Kategória merania III, 1000V, Stupeň znečistenia 2
 • Kategória merania IV, 600V, Stupeň znečistenia 2

Multimeter umožňuje realizovať rôzne testy a riešiť problémy s napájaním v zónach ATEX 1, 2, 21 alebo 22 a mimo nich. Merač má certifikát umožňujúci prácu v zóne: I 2G Ex ia IIC T4 Gb a I M1 Ex ia I Ma. Jeho displej 4-1/2 umožňuje presné merania (20000 kombinácií). Základné funkcie tohto multimetra Fluke 28 II EX to:

Fluke 28 II EX Číslicový multimeter: FLK-28-2-EX

 • precízne meranie napätia, striedavého prúdu (true-rms) pre nelineárne priebehy,
 • merania do 1000V a 10A pre AC a DC,
 • dolnopriepustný filter zabezpečujúci presné merania napätia a frekvencie VSD ovládačov,
 • frekvenčný rozsah 200kHz a meranie súčiniteľa plnenia umožňuje diagnostiku VSD ovládačov,
 • meranie odporu, spojitosti obvodu a test diódy,
 • meranie kapacity do 10000μF - zodpovedný za elektronické obvody a motory,
 • merania vodivosti pre vysokú rezistenciu.
 • meranie minimálnej a maximálnej hodnoty s možnosťou vypočítania priemernej a vrcholovej hodnoty pre automatické zaznamenávanie prechodných stavov a kolísania,
 • meranie odporu v relatívnom móde pre elimináciu vplyvu vodičov,
 • automatická alebo manuálna zmena rozsahu,
 • zvukový signál (a blikajúca dióda „Lead) v situácii zapojenia vodičov do nesprávnych vstupov.

Fluke 568 Ex - infračervený pyrometer

Odolnýpyrometer Fluke 568 je vyrobený v súlade s požiadavkami certifikátov konštrukčnej bezpečnosti Class I Div 1 a Div 2 alebo Zone 1 a 2 pre nebezpečné prostredie, stanovené uznávanými svetovými bezpečnostnými agentúrami. Umožňuje merania v rozsahu od -40°C do 800°C (od -40°F do 1472°F). Jeho funkčné klávesy a grafický displej umožňujú jednoduchý prístup k pokročilým funkciám a rozhranie ponúka na výber päť jazykových verzií. Prístroj umožňuje merať teplotu malých objektov (pomer vzdialenosti k bodu = 50:1). Pyrometer má slot na zapojenie teplotnej sondy s konektorom typu K. Dokáže merať teplotu rôznych druhov povrchov pomocou nastaviteľnej funkcie emisivity, s integrovanou materiálovou tabuľkou. Zaznamenáva až 99 dátových bodov a je nápomocný pri precíznej diagnostike prístrojov (presnosť merania do 1%).

Fluke 568 Ex Pyrometer: FLK-568EX

Fluke 707 Ex – iskrovo bezpečný kalibrátor slučky

Kalibrátor Fluke 707 Ex sa charakterizuje veľkým displejom a otočným prepínačom pre ovládanie jednou rukou. Jeho základné vlastnosti a funkcie sú nasledovné:

 • súčasné zobrazenie v mA a % (umožňuje rýchlu a jednoduchú interpretáciu výsledkov),
 • vysoká presnosť (0.015% v intervale mA),
 • rozlíšenie 1 µA v intervale mA pri práci ako zdroj simulácie a merania,
 • krokovanie o 25% pri stlačení tlačidla s cieľom rýchlo a ľahko skontrolovať linearitu,
 • funkcia “Span Check” (rýchle potvrdenie nuly a rozpätia),
 • možnosť výbery pomalého a rýchleho pílového priebehu alebo funkcie krokovej zmeny,
 • vnútorné napájanie slučky umožňujúce napájanie a meranie prevodníka v súbežne, bez použitia číslicového multimetra,
 • meranie napätia DC do 28V,
 • napájanie jednou 9V batériou (jednoduchá výmena),
 • predvolený režim pri spustení 0-20 mA lub 4-20 mA,
 • režim HART™, v ktorom je rezistor sériovo prepojený so slučkou (zhoda s vybavením HART).

Fluke 707 Ex Kalibrátor slučky: FLK-707EX

FL-120 EX i FL-150 EX — štandardné 2-stupňové svietidlá

Oba modely svietidiel sú trvácnymi svetelnými zdrojmi. Majú bezpečnostné certifikáty (UL — trieda I, oddiel 1 a 2, skupiny ABCD; a trieda II, oddiely 1 a 2, skupiny EFG) a stupeň ochrany krytom na úrovni IP6X (model 120) a IP67 (model 150). Sila ich svetelného lúča – emitovaná LED diódou Cree XP-E (model 120) a LED Cree XP-G2 (model 150) - je príslušne 120 a 150 lúmenov, dosah príslušne 110 a 200 metrov. Napájané sú 4 batériami AAA, ktoré umožňujú pracovať v slabšom režime nepretržite 69 alebo 30 hodín.

Pozrite si ponuku ručných svietidiel Fluke zhodných s ATEX

FL-45 EX — malé iskrovo bezpečné svietidlo

Tento model je malé vreckové svietidlo s rovnakou certifikáciou ako predošlé. Svietidlo je utesnené proti prieniku vody a prachu (IP67). Intenzita svetelného lúča FL-45 EX – vyžarovaného diódou LED Cree XP-G2 - je 45lm, dosah 40 metrov. Napájané je 2 batériami AAA, ktoré mu zabezpečujú nepretržitú 20 hodinovú prevádzku.

FL-45 EX Svietidlo LED: FLK-FL-45EX

HL-200 EX — 2-stupňová čelovka

Tento model má rovnakú certifikáciu ako predošlé aj rovnaký stupeň ochrany krytom na úrovni IP67. Dióda LED Cree XP-G2 emituje svetlo so silou 100 / 200 lúmenov, a jeho dosah je 75 alebo 100 metrov. Čelovka HL-200 EX je napájaná 3 batériami AAA, ktoré jej dokážu poskytnúť nepretržitú prevádzku na úrovni 12 hodín.

HL-200 EX LED svietidlo: FLK-HL-200EX

Detektor úniku plynu TESTO 316 EX

Testo 316-EX je detektor plynu (metánu/propánu/vodíka), ktorý vďaka ohybnej meracej sonde umožňuje realizovať detekciu na ťažko dostupných miestach. O prekročení povolených hodnôt užívateľa informuje zvukový a optický alarm. Obrazovka zobrazuje maximálny únik sledovanej látky. Prístroj má tesnosť IP54 a je dostupný v puzdre s imbusovým kľúčom a batériami. Základné parametre detektora: vlhkosť pracovného prostredia od 20 do 80 %RH, reakčný čas približne 14 sekúnd (čas zohrievania 1 min.), rozsah pracovnej teploty od -5 do +50°C. Detektor je napájaný 2 batériami AA, ktoré je možné používať v podmienkach rizika výbuchu.

TESTO 316 EX Detektor plynu: TESTO316-EX

Priemyselné konektory ATEX

Okrúhle konektory EXP značky BULGIN predstavujú skupinu približne 70 produktov vyrobených z polyestru, vybavených 2-10 pinmi. Materiál kontaktu je mosadz a jeho povrch je poniklovaný. Elektrická montáž týchto konektorov prebieha pomocou skrutkovej svorky. Menovité napätie sa pohybuje na hodnotách 250V / 430V / 600V a prúd v hodnotách 10-18A. Stupeň ochrany krytom je pri konektoroch BULGIN EXP predstavuje IP68. Dostupné sú s konektormi samec aj samica.

EXP-0911/04/P Konektor: EXP-0911/04/P

ČÍTAŤ VIAC

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu