Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Bezpečnostné systémy od spoločnosti Panduit

2021-01-14

Panduit LOTO

Pohyblivé časti strojov alebo elektrický prúd, to sú iba dva zdroje rizík, s ktorými sa každodenne môžeme stretnúť pri práci vo výrobných závodoch. Čím väčší je strojový park, tým viac je aj potenciálnych hrozieb. Nebezpečenstvo s nimi spojené dokážeme účinne minimalizovať pomocou vhodnej ochrany a dodržiavaním jasne stanovených bezpečnostných postupov.

Spomedzi mnohých dostupných riešení pre zvýšenie bezpečnosti zamestnancov stojí za pozornosť systém LOTO, ktorý sa často používa vo výrobných podnikoch.

Systém LOTO – lockout, tagout

Predpoklad systému LOTO je jednoduchý – zvýšiť bezpečnosť servisných zamestnancov a obsluhu zariadení. Je mimoriadne prospešný pre údržbu a infraštruktúru. Skratka LOTO je vytvorená z anglických slov Lockout a Tagout.

  • Lockout – umiestnenie špeciálnej blokády zabraňujúcej zapnutiu daného stroja (ochrana v elektrických rozvádzačoch, blokády na spínače alebo ventily).
  • Tagout – umiestnenie špeciálnej tabuľky pri blokáde informujúcej o dôvode vypnutia a o zodpovednej osobe.

Samotné blokády sa delia na dve kategórie:

  • Elektrické blokády – používané predovšetkým v elektrických skrinkách a rozvádzačoch.
  • Mechanické blokády – používané na rôznych spínačoch, ventiloch a páčkach.

Systém LOTO veľmi radi používajú podniky nielen pre svoju jednoduchosť, ale aj z ekonomických dôvodov. Nákup vhodného vybavenia pre firmy už nie je veľkým výdavkom, no môže významne zlepšiť bezpečnosť zamestnancov.

Systémy LOTO od Panduit

Pri nákupe vybavenia, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť zamestnancov, treba brať do úvahy produkty spoločnosti Panduit, ktoré sú dostupné v ponuke TME. Toto vybavenie sa vyznačuje veľmi vysokou kvalitou vyhotovenia a všestrannosťou.

Blokády poistiek Panduit

PSL-MLD Blokáda poistiek: PSL-MLD.

Pri opravách elektrickej siete na danej výrobnej linke je vhodné umiestniť špeciálny zámok poistiek. Poistky sa najčastejšie umiestňujú do špeciálne uzatváraných skriniek, ku ktorým majú prístup iba niekoľkí zamestnanci, preto žiadna externá osoba nedokáže zapnúť napájanie, no ľahko si môžeme predstaviť situáciu, v ktorej napríklad náš kolega z údržby, ktorý nevie, že vykonávame opravu, zapne počas nej napájanie. V prípade, že máme inštalovanú špeciálnu blokádu poistky máme istotu, že nikto nevedome nezapne napájanie.

Pozrite si ponuku blokád poistiek

Blokády spínačov

PSL-CBL Blokáda spínača: PSL-CBL. Fotografia je vlastníctvom Panduit Corp.

Pri oprave konkrétneho stroja je potrebné na jeho vypínači umiestniť špeciálnu blokádu určenú na tento cieľ, ktorá zabráni zapnutiu napájania. Ak sa dané zariadenie nebude dlhodobo používať, tento typ blokády nám poskytne istotu, že nikto nespustí stroj, čím by mohol spôsobiť ďalšie škody a seba alebo iných zamestnancov vystaviť nebezpečenstvu.

Pozrite si ponuku blokád spínačov

Blokády ventilov

PSL-BV3 Blokáda guľového ventilu: PSL-BV3.

Pri práci s rôznymi hydraulickými inštaláciami je dobré mať k dispozícii vhodné blokády ventilov. Ich použitie znemožňuje otvoriť danú sekciu siete. Minimalizuje sa tak riziko výtoku pri vymieňanom alebo neutesnenom potrubí, čo je mimoriadne dôležité v prípade nebezpečných látok.

Pozrite si ponuku blokád ventilov

Zámky

PSL-8 Zámok: PSL-8.

Zámky (kladky) sú neoddeliteľným prvkom každého typu blokád, práve zámky nám ich umožňujú zamykať. Ich používanie v systéme LOTO je povinné. Panduit má vo svojej ponuke kladky s pevným aj pružným zapínaním, čo uľahčuje používanie týchto bezpečnostných prvkov v podmienkach obmedzeného priestoru.

Verzia MasterKey umožňuje objednať ďalší nadradený kľúč priradený ku skupine zámkov podľa špecifikácie zákazníka.

V prípade, keď na zabezpečenom obvode alebo zariadení pracuje viac osôb, treba používať madlá umožňujúce zapnutie do 6 zámkov na jednej blokáde.

Pozrite si ponuku zámkov

Blokády zástrčiek

PSL-CL110 Blokáda zástrčky: PSL-CL110. Fotografia je vlastníctvom Panduit Corp.

Stáva sa, že servisované prístroje nemajú vypínač a mi nemáme možnosť použiť žiadnu inú ochranu. V takom prípade treba použiť blokádu zástrčky nachádzajúcej sa na konci prívodného kábla, ktorú vkladáme do zásuvky. Použitie tejto blokády nám dá istotu, že nikto nepovolaný prístroj nespustí.

Pozrite si ponuku blokád zástrčiek

Bezpečnostné značenie

PSL-CBWL Bezpečnostné značenie: PSL-CBWL. Fotografia je vlastníctvom Panduit Corp.

Bezpečnostné značenie je jedným z neoddeliteľných prvkov systému LOTO. Vďaka nemu môžeme v blízkosti nasadenej blokády umiestniť náležitú informáciu o dôvode vypnutia daného stroja alebo napájacej sekcie. Tiež tam treba umiestniť informáciu, kto danú blokádu osadil a ako sa dá s touto osobou skontaktovať. Vďaka tomu môže zamestnanec neznalý pomerov napríklad zavolať a získať potrebné informácie.

Pozrite si ponuku bezpečnostného značenia

Kliešťové petlice

PSL-1 Kliešťová petlica: PSL-1.

Kliešťová petlica je jedným z univerzálnych druhov blokád. Môžeme ju osadiť na ľubovoľnom mieste vďaka kliešťovému mechanizmu. Pre dosiahnutie plnej bezpečnosti treba použiť visiaci zámok, ktorý vložíme do príslušných otvorov.

Pozrite si ponuku kliešťových petlíc

 

Pozrite si ponukové video značky Panduit:

ČÍTAŤ VIAC

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu