You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

O FIRME

POLITIKA KVALITY

Łódź, 16.06.2011

Najdôležitejšími kritériami pôsobnosti TME je dosiahnutie vedúcej pozície na trhoch strednej, východnej a severnej Európy v oblasti distribúcie elektronických a elektromechanických súčiastok a vybavenia dielní, a neustále posilňovanie tejto pozície. Firma sa snaží dosiahnuť pozíciu "firmy prvej voľby", ponúkajúc čím ďalej tým širší sortiment výrobkov a služieb, kvality vyhovujúcej potrebám našich súčasných i budúcich zákazníkov.

TME realizuje politiku vyrovnaného rozvoja, ktorej predpokladom sú vedomé a vhodne utvárané relácie medzi hospodárskym rastom, starostlivosťou o životné prostredie a zdravie človeka.

Zaistenie kvality a jej neustále zvyšovanie je dôležitým prvkom procesov prebiehajúcich vo všetkých organizačných zložkách TME Sp. z o.o

Našu politiku realizujeme prostredníctvom:

  • rozvíjania systému akosti, s dôrazom na jeho efektivitu, účinnosť, analýzu a neustále zdokonaľovanie;
  • dodržiavanie právnych a ostatných požiadaviek a realizace proekologických aktivít, ktoré sa dajú použiť na nami prevádzkovanou podnikateľskú činnosť;
  • zavedeni a uvedenie do praxe politiky managementu a dohľad pri zaobchádzani schemickými látkami;
  • naviazania stálych, partnerských obchodných kontaktov so zákazníkmi a tiež s dodávateľmi, ktoré dovoľujú splnenie požiadaviek zákazníkov;
  • zvýšenie priamych kontaktov so zákazníkmi prostredníctvom obchodnej cesty zameranej na marketing, prostredníctvom konferencií a veľtrhov s cieľom poznania potrieb súčasných aj budúcich zákazníkov, sprihliadnutím na špecifické vlastnosti trhov;
  • prispôsobenie a špecializovanie ponuky tovaru TME kpotrebám súčasných a budúcich trhov;
  • zdokonaľovania organizácie firmy s ohľadom na včasnosť realizácie objednávok;
  • udržovania na dosiahnutej úrovni schopnosti realizácie zo skladu TME;
  • analýz reklamácií za účelom odstránenia príčin vzniku chýb, ktoré sú dôvodom týchto reklamácií;
  • motivovanie a neustále zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov TME, aby ich pôsobenie, ktoré má vplyv na kvalitu, bolo vedomé azodpovedné, a informácie o ochrane životného prostredia ich nabádali kproekologickému správaniu.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

epayment_home

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať