You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

PRODUKTY

2012-12-18

12-bitové osciloskopy firmy LeCroy série HDO4000

12-bitové osciloskopy firmy LeCroy série HDO4000

logo lecroy

Nové osciloskopy série HDO4000 vyhotovené v technológii vysokého rozlíšenia sú charakterizované 16-násobne vyššou rozlišovacou schopnosťou v porovnaní s inými osciloskopmi vyhotovenými v štandardnej 8-bitovej technológii. Nová 12-bitová technológia umožňuje veľmi presné zobrazovanie grafických priebehov s nízkou úrovňou šumu, čo následne dáva možnosť merania signálov s presnosťou, ktorá je v prípade štandardných osciloskopov nedosiahnuteľná.
V ponuke sú dostupné 2- a 4-kanálové modely s pamäťou do 25 Mpts/Ch, pracujúce v pásmach 200 MHz, 350 MHz, 1 GHz.

Dodatočné funkcie umožňujúce všestrannú analýzu signálov:
- WaveScan funkcia umožňujúca prehľadávanie priebehu a vyhľadávanie defektov na základe viac ako 20 rôznych parametrov.
- HistoryMode funkcia prehrávania grafických priebehov umožňujúca presúvanie priebehov smerom dozadu, za účelom izolovania anomálií a identifikácie zdrojov problému
- LabNotebook funkcia umožňujúca tvorbu dokumentácií a generovanie správ z ľubovoľných prác bez nutnosti nezávislého ukladania rôznych súborov.
- SpektrumAnalyzer funkcia umožňujúca spektrálnu analýzu signálu (voliteľná)
- PowerAnalysis program na analýzu výkonových strát (voliteľné)
- Serial Trigger and Decode funkcia umožňujúca dekódovanie signálov sériových zberníc

Symbol: Opis
LC-HDO4104 Osciloskop: digitálny, pásmo 1GHz, 4 kanály; 12,5 Mpts/ch
LC-HDO4054 Osciloskop: digitálny, pásmo 500MHz, 4 kanály; 12,5 Mpts/ch
LC-HDO4034 Osciloskop: digitálny, pásmo 350MHz, 4 kanály; 12,5 Mpts/ch
LC-HDO4032 Osciloskop: digitálny, pásmo 350MHz, 2 kanály; 12,5 Mpts/ch
LC-HDO4024 Osciloskop: digitálny, pásmo 200MHz, 4 kanály; 12,5 Mpts/ch
LC-HDO4022 Osciloskop: digitálny, pásmo 200MHz, 2 kanály; 12,5 Mpts/ch

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

epayment_home

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať