You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

howbuy.how-to-buy

CENY

Pred zalogovaním sa do časti „on-line objednávky“ je možné prezerať ceny v nasledujúcich menách: PLN, USD, EUR, HUF, CZK, RON, BGN, GBP, SEK, DKK, HRK.

Po zalogovaní sa sú ceny automaticky uvádzané v mene, ktorá bola zvolená pri vyplňovaní registračného formulára.

Záväznou cenou pri predaji tovaru je cena opublikovaná firmou TME na internetovej strane www.tme.eu v dni odoslania zásielky s tovarom, prípadne cena dohodnutá písomne s oprávneným pracovníkom firmy TME. Cena opublikovaná firmou TME na internetovej strane sa týka výlučne množstva daného tovaru, ktoré je v momente zostavenia objednávky dostupné na sklade firmy. Cena tovaru, ktorý v momente zostavenia objednávky nie je dostupný na sklade v dostatočnom množstve alebo ktorého stav na sklade je nulový, sa môže zmeniť. Ceny tovarov, za ktoré bola zaplatená záloha, nepodliehajú zmenám.

Nezabudnite, že ceny sú závislé od množstva objednávaného tovaru! V prípade veľkých objednávok máte možnosť negociácie cien.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať