You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

howbuy.how-to-buy

OBCHODNÉ DOKLADY Z PREDAJA

TME Slovakia, s.r.o. vystavuje ku každej zrealizovanej transakcii doklad predaja. Vždy je to faktúra s DPH. Klient je povinný uhradiť nákupnú cenu tovaru uvedenú na faktúre. TME Slovakia, s.r.o. vystavuje doklad o kúpe ku každému nákupu v mene Euro.

Na vystavenej faktúre už žiaľ nie je možné vykonať akékoľvek dodatočné úpravy ako sú napr zmena fakturačných údajov, dátum vystavenia a pod.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať