Udalosti

2019-05-16

Výber indukčného senzora – rôzne priemery a výstupy

Správne zvolený indukčný senzor predstavuje základ fungujúceho technologického sledu a zariadení využívajúcich práve takého prvky automatizácie v každodennej práci. V súčasnosti sú práve senzory zodpovedné za merania, pozícionovanie kovových objektov, vypočítavanie a trasovanie prepravnej cesty v mnohých odvetviach výrobného priemyslu. Automatické ovládanie strojov a zariadení výrobnej linky stojí na detekčných senzoroch.

Ako pracujú indukčné senzory?

Z technického hľadiska je činnosť senzorov komplikovaná, ale poznanie charakteristiky práce nie je nevyhnutné na pochopenie ich fungovania. Práca senzora je postavená na detekcii presunu kovových prvkov, ktorý prebieha v jeho blízkosti a odoslaní signálov (informácií) o polohe objektu. Výhodou práce indukčných senzorov je bezdotykový spôsob fungovania, ktorý ich odlišuje od kontaktných senzorov postavených na kontakte s objektom.

V súčasnosti zabezpečujú výrobcovia širokú paletu automatizačných súčiastok, ktoré vychádzajú zo základných parametrov výberu.

Výber puzdra senzora

Výber indukčného senzora – rôzne priemery a výstupy
Puzdro indukčného senzora má tvar prvku, ktorý sa v prípade cylindrických snímačov s oválnym tvarom vyznačuje zdvihom metrického závitu umožňujúcim jednoduchú montáž, poskytuje užívateľovi výber rozmeru závitu alebo priemeru na základe rozmerovej tabuľky (napr. cylindrický senzor M12 alebo ϕ12). Dostupné sú tiež indukčné senzory s puzdrom v tvare kvádra.

Stupeň ochrany krytom IP – dôležitý parameter bezdotykového senzora

Stupeň ochrany krytom (International Protection Rating) popisuje odolnosť puzdra zariadenia voči vonkajším podmienkam v súlade s normou IEC 60 529 (PN-EN 60 529). V tomto IP kóde (IP XX) prvá číslica definuje ochranu pred pevnými predmetmi a dotykom a druhá je zodpovedná za stupeň prieniku vody do vnútra zariadenia. V závislosti od prostredia a prevádzkových podmienok si užívateľ vyberá vhodný stupeň ochrany. Čím náročnejšie prevádzkové podmienky pre dané zariadenie pretrvávajú, tým je toto zariadenie intenzívnejšie vystavované týmto vonkajším faktorom a stupeň ochrany by mal byť zvolený tak, aby zabezpečoval optimálne podmienky práce senzora. Základným a najčastejším stupňom ochrany krytom je IP 67, ktorý umožňuje bezpečnú prevádzku zariadenia v podmienkach úplne prašného prostredia (prachotesné) a chráni zariadenie pred následkami krátkodobého, niekoľkominútového ponorenia vo vode do hĺbky nie viac ako jeden meter. Podobne, ako je to pri výbere stupňa ochrany krytom môže životnosť danej súčiastky významne predĺžiť aj výber správneho materiálu. Poznanie režimu a prevádzkových podmienok indukčného senzora umožňuje vybrať materiál s najlepšie zvolenými vlastnosťami. V súčasnosti sa najčastejšie stretávame so senzormi z nehrdzavejúcej ocele a mosadze.

Napájacie napätie senzora

Napájacie napätie determinuje hodnotu napätia nevyhnutného pre správnu prevádzku zariadenia. Indukčné senzory môžu byť napájané jednosmerným prúdom (DC) alebo striedavým prúdom (AC). Užívateľ si volí hodnotu napätia podľa projektu technologickej linky.

Kľúčový parameter – dosah indukčného senzora

Indukčný senzor, na rozdiel od kontaktného snímača, využíva dosah na stanovenie polohy monitorovaného objektu. V praxi táto výhoda predlžuje životnosť súčiastky a eliminuje faktory vyskytujúce sa pri kontakte senzora s objektom. V technologických riešeniach sú často vzdialenosti senzora od objektov v milimetroch.

Výstupná konfigurácia senzora

Výstupná konfigurácia charakterizuje typy výstupov indukčného senzora a tým aj druh výstupného signálu. Indukčné senzory môžu byť dostupné v dvoj, troj a štvorvodičovej verzii. Najčastejšie ide o verziu s tromi vodičmi. Pozostáva z dvoch vodičov zodpovedných za napájacie potenciály a binárny signál pripojený k ovládaču. Pre pochopenie výstupnej konfigurácie indukčného senzora je treba venovať pozornosť druhu bipolárneho tranzistora, ktorý zariadenie používa (tranzistor PNP – kladný potenciál na výstupe, tranzistor NPN – záporný potenciál na výstupe). V závislosti od konfigurácie tranzistora môže byť pripojený v prípade detekcie objektu (NO - normally open) alebo tiež, ak ho senzor nedetekuje. (NC - normally close). Druhy konfigurácie výstupného signálu:

  • PNP NO (senzor ťahá na výstup vysoký potenciál, keď senzor detekuje objekt)

  • PNP NC (senzor ťahá na výstup vysoký potenciál, keď senzor nedetekuje objekt)

  • NPN NO (senzor ťahá na výstup nízky potenciál, keď senzor detekuje objekt)

  • NPN NC (senzor ťahá na výstup nízky potenciál, keď senzor nedetekuje objekt)

Podľa výberu výstupného signálu má užívateľ možnosť výberu senzora – odosielajúceho analógový signál (4-20 mA, 1-9 V).

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať