You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

UDALOSTI

2019-05-16

Transformátor ako súčasť domácich zdrojov

Pri výbere vhodného napájania stojí spotrebiteľ často pred voľbou medzi zdrojom a transformátorom. Správny výber však nezáleží od intuície kupujúceho, ale poznania zariadenia a metódy jeho napájania. Pre zjednodušenie Vám predstavíme charakteristiku zdrojov a základné rozdiely medzi nimi a transformátormi.

 

Ako fungujú každodenne používané elektrické zariadenia?

Väčšina elektrických zariadení využívaných v každodennom živote, ale aj v široko chápanom priemysle, vyžaduje napájanie jednosmerným prúdom, ktorý elektrická sieť nedodáva. Táto skutočnosť vyžaduje používanie zariadenia, ktoré zmení striedavý prúd zo zásuvky na jednosmerný prúd s požadovanou hodnotou napätia. Zariadením tohto typu je zdroj.

Pri analýze tejto témy vyvstáva otázka, akým spôsobom je možné zmeniť striedavý prúd zo siete na jednosmerný prúd a v ktorej fáze dochádza ku zníženiu napätia. V krátkosti, odpoveďou na túto otázku je spôsob fungovania transformátora, ktorý je jedným zo základných prvkov zdroja. Transformátor sa skladá z kovového jadra a dvoch vinutí – primárneho a sekundárneho. Do primárneho vinutia sa dodáva vstupné napätie, ktoré je v podobe magnetického lúča nasmerované po jadre na sekundárne vinutie, pričom dochádza k indukcii. Rozdiel v počte závitov medzi sekundárnym a primárnym vinutím rozhoduje o hodnote výstupného napätia. Možno teda konštatovať, že práve transformátor rozhoduje o hodnote výstupného napätia a slúži na jeho reguláciu. Nemení sa frekvencia prúdu ani jeho druh. Kým je však nemennosť frekvencie požadovaným javom, druh prúdu je potrebné transformovať. Pre vyhladenie striedavého prúdu v zdrojoch sa používajú usmerňovače s filtrom a v závislosti od potrieb aj vhodný stabilizátor napätia. Takže podobne ako v prípade transformátora, je úlohou zdroja zníženie hodnoty vstupného napätia a okrem toho aj jeho stabilizácia. Transformátor ako súčasť domácich zdrojov

Typy zdrojov

Zdroje môžeme z hľadiska špecifikácie prevádzky rozdeliť na dve hlavné skupiny:

  • Lineárne zdroje - ich konštrukcia vychádza z práce transformátora a jemu vďačia aj za svoje druhé pomenovanie – transformátorové zdroje. V ich prípade jednoduchosť konštrukcie nejde ruka v ruke s ľahkosťou. Okrem toho sú pomerne rozmerné. Tieto zdroje sa používajú pre nízke hodnoty výstupných napätí v rozsahu 5-25 V.
  • Spínané zdroje - ich činnosť riadi menič napätia. Použitie tohto riešenia umožňuje využívať transformátory s oveľa menšími rozmermi, čím sa znižuje aj hmotnosť a rozmery zdroja. V súčasnosti sa toto riešenie najčastejšie využíva pre napájanie elektroniky využívajúcej sieťové napätie.
    • Počítačové zdroje sú príkladom produktov s konkrétnym využitím. Aj keď patria do skupiny spínaných zdrojov, ich konštrukcia sa prispôsobila charakteristike prevádzky počítačových zariadení. Prostredníctvom internetovej stránky TME má užívateľ možnosť odfiltrovať produkty splňujúce individuálne očakávania. V ponuke sa okrem iného nachádzajú spínané, počítačové, lineárne zdroje a množstvo priemyselných zdrojov rôznych výrobcov, spomedzi ktorých dominujú zdroje MEAN WELL.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať