You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

UDALOSTI

2019-05-20

Ako správne čítať triedy ochrany krytom IP

Pri výbere elektronických prístrojov alebo produktov je dôležitým aspektom bezpečnosť používateľa. Charakteristické označenia sú viditeľné na samotnom zariadení aj na obale, umožňujú oboznámiť sa so stupňom ochrany krytom a tesnosťou daného zariadenia. Podmienkou pre ich pochopenie je to, aby sme poznali obsah, ktorý sa za nimi ukrýva.

Trieda ochrany krytom IP (International Protection Rating) – Čo to presne je?

V anglojazyčnej literatúre sa vyskytujúci pojem: International Protection Rating znamená triedu tesnosti, teda stupeň ochrany (IP codes) škatuľky zariadenia proti vonkajším faktorom. V súlade s normou IEC 60 529 (PN-EN 60 529) sa zapisuje v podobe radu znakov IP XX, v ktorom:

 • prvá číslica rozhoduje o ochrane pred vniknutím cudzích predmetov a dotykom
 • druhá o pred vniknutím vody do zariadenia.

Okrem toho sa stáva, že po týchto charakteristických čísliciach je uvedený špeciálny znak, ktorý predstavuje doplňujúcu informáciu alebo označenie stupňa ochrany pred dotykom nebezpečných častí. V súlade s prijatou hierarchiou znakov zahŕňa dané číslo aj predošlé stupne ochrany.

Prvý znak charakteristický pre triedy tesnosti IP – protiprachová ochrana

Prvý znak znamená odolnosť proti prieniku pevného predmetu do zariadenia a ochrana ľudí pred možnosťou dotyku nebezpečného prvku zariadenia.

 • Nulový stupeň ochrany (IP 0X) – bez ochrany osôb pred dotykom nebezpečných častí zariadenia ako aj absencia ochrany zariadenia pred vniknutím pevného predmetu – toto označenie sa používa pre zariadenia bez škatuľky/puzdra.
 • Prvý stupeň ochrany (IP 1X) – ochrana pred vniknutím cudzích predmetov s priemerom väčším ako 50mm, stupeň informujúci aj o ochrane osôb pred nebezpečným dotykom chrbtom ruky.
 • Druhý stupeň ochrany (IP 2X) – odolnosť pred vniknutím cudzích predmetov s priemerom väčším ako 12,5mm, ochrana osôb pred nebezpečným dotykom prstom. V súlade s hierarchiou zahŕňa druhý stupeň ochrany IP zahŕňa aj položky uvedené v nižšej, predošlej triede, predstavuje teda dodatočnú ochranu aj pre chrbát ruky.
 • Tretí stupeň ochrany (IP 3X) – zahŕňa odolnosť pred pevnými predmetmi s priemerom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5mm, no predstavuje ochranu aj pre človeka, ktorý na dotyk využije nástroj.

Ako čítať triedy ochrany krytom IP

 • Štvrtý stupeň ochrany (IP 4X) predstavuje ochranu krytom pred vniknutím cudzích predmetov s priemerom do 1mm. Znamená to ochranu aj pre osobu dotýkajúcu sa nebezpečného zariadenia drôtom.

 • Piaty stupeň ochrany (IP 5X) sa týka ochrany pred prachom. Znamená tiež bezpečnosť pre používateľa používajúceho drôt.

 • Šiesty stupeň ochrany krytom (IP 6X) je najvyšším označením stupňa ochrany. Predstavuje plnú ochranu pred prienikom prachu do zariadenia a jeho prvkov. Tento stupeň znamená plnú bezpečnosť pre ľudí a cudzie predmety, ktoré sa najčastejšie využívajú pre používanie zariadenia.

Druhý typický znak v triedach ochrany krytom IP – vodotesnosť

Druhý charakteristický znak určuje čiastočnú alebo úplnú ochranu pred vodou, pričom zariadenie označuje ako vodeodolné alebo čiastočne odolné z hľadiska určujúceho faktora. (IP X_)

 • Nulová trieda ochrany (IP X0) – bez ochrany pred vodou, producent negarantuje, že zariadenie bude funkčné po vniknutí vody do jeho vnútra.
 • Prvá trieda ochrany (IP X1) – znamená odolnosť pred zvislo padajúcimi kvapkami vody, ktorá nemá vplyv na ďalšie fungovanie zariadenia.
 • Druhá trieda ochrany znamená (IP X2) – bezpečnosť pred zvislo padajúcimi kvapkami na zariadenie v uhle maximálne 15ᵒ.
 • Tretia trieda ochrany (IP X3) sa používa na označenie zariadení odolných proti kropeniu vodou pod uhlom do 60ᵒ.
 • Štvrtá trieda ochrany (IP X4) znamená odolnosť proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch.
 • Piata trieda ochrany (IP X5) predstavuje ochranu proti tryskajúcej vode z ľubovoľného smeru v ľubovoľnom uhle.
 • Šiesta trieda ochrany znamená (IP X6) – odolnosť proti intenzívne striekajúcej vode.
 • Siedma trieda ochrany (IP X7) znamená ochranu zariadenia pred následkami dočasného ponorenia do hĺbky maximálne jeden meter.
 • Ôsma trieda ochrany (IP X8) sa vzťahuje na trvalé ponorenie zariadenia alebo jeho časti bez spôsobenia viditeľných škôd počas jeho používania.
 • Deviata trieda ochrany (IP X9) je určená pre zariadenia odolné proti trvalému ponoreniu do vody so zvýšeným tlakom.

Spôsoby zápisu tried ochrany krytom IP

v prípade absencie požiadaviek na uvedenie stupňa ochrany sa pre faktory prvej a druhej číslice v zápise používa „X” napr. IP 6X – znamená to zariadenie alebo produkt, ktorý je prachotesný, ale nevyžaduje si špecifikáciu vlastnosti určujúcich odolnosť proti vode. Okrem toho, v osobitných prípadoch sa na opis stupňa ochrany krytom používajú doplnkové, nezáväzné značky (písmená) zapisované po predošlých čísliciach. Písmená A, B, C, D určujú bezpečnosť osôb pred dotykom zariadenia:

 • Písmeno A – znamená bezpečnosť pre človeka dotýkajúceho sa zariadenia chrbtom ruky.
 • Písmeno B – týka sa ochrany osôb dotýkajúcich sa zariadenia prstom.
 • Písmeno C – ide o ochranu pred dotykom nástrojom s priemerom viac ako 2,5mm.
 • Písmeno D – znamená bezpečnosť pre človeka dotýkajúceho sa zariadenia a jeho častí drôtom alebo nástrojom s priemerom do 1mm.

Trieda ochrany krytom IP – príklady označovania

Stupeň ochrany IP 44 – znamená tesnosť pred cudzími predmetmi s priemerom do 1mm, ochranu osoby dotýkajúcej sa nebezpečného zariadenia drôtom a odolnosť proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch dopadajúcej na zariadenie.

Stupeň ochrany IP 44D – je doslovným označením stupňa ochrany krytom IP 44 s dodatočným voliteľným písmenom, ktoré zdôrazňuje bezpečnosť osoby dotýkajúcej sa zariadenia drôtom.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať