UDALOSTI

2019-05-20

Optimálny výber vodičov pre vodiace prvky

Ľuďom, ktorí nemajú každodenné skúsenosti s priemyslom, sa môže zdať, že sa vodiče montujú len nehybne, a najväčším nebezpečenstvom, ktoré ich v závode ohrozuje, sú prevládajúce pracovné podmienky. Platí to len čiastočne, nakoľko sa v mnohých závodoch využívajú vodiace systémy, čiže zariadenia, ktoré vodičmi hýbu pozdĺž vopred určených dráh. Poskytuje to nový uhol pohľadu na nebezpečenstvá, ktorým sú vodiče vystavené, ako aj na vlastnosti, ktorými by sa mali vodiče určené na takéto účely charakterizovať.

Optimálny výber vodičov pre vodiace prvky

Vplyv prevádzkových podmienok na výber vodičov

Vodiče používané na tvorbu statických inštalácií v priemyselných podmienkach musia byť účinne chránené pred vplyvom rôznych faktorov. Ide predovšetkým o extrémne teploty, vlhkosť, vplyv olejov a chemických látok, UV žiarenie, prípadne elektromagnetické rušenie. V špeciálnych prípadoch, keď sú vodiče vedené v blízkosti strojov alebo pracovísk, na ktorých pracujú pracovníci, je nevyhnutné, aby mali okrem toho aj primeranú mechanickú odolnosť umožňujúcu zabrániť prípadnému prerezaniu alebo oderu. Niekedy sa však stáva, že vodiče neležia nehybne v káblových kanáloch alebo korytách, ale sa neustále pohybujú vo vnútri vodiacich prvkov. Pri výbere optimálnych vodičov je preto potrebné zohľadniť dodatočné kritériá.

Vlastnosti vodičov pre vodiace prvky

Vodiče používané vo vodiacich prvkoch majú väčšinou všetky vlastnosti vodičov používaných v prípade stacionárnych inštalácií, dodatočne sa však vyznačujú zvýšenou odolnosťou a pružnosťou. Pri použití pohyblivého prvku je potrebné venovať zvýšenú pozornosť takým vlastnostiam, ako materiál, z ktorého je vyrobená vonkajšia izolácia vodiča a minimálny polomer jeho ohybu. Vplyvom pohybu sa vodiče oveľa rýchlejšie opotrebúvajú a nesprávny výber vodičov tak môže viesť k oderu, zlomom, prerušeniu alebo mechanickému poškodeniu žíl chránených izoláciou. Dôsledkom toho je väčšinou zastavenie celej technologickej linky a vznik dodatočných nákladov. Je preto dôležité zvoliť kabeláž určenú pre flexibilnú montáž s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu. Vonkajší plášť vodičov takéhoto typu je často vyrobený z polyuretánu (PUR), polyvinylchloridu (PVC) alebo termoplastického elastoméru (TPE), známeho aj ako termoplastická guma. Treba spomenúť, že pri výbere vodičov nesmieme zabúdať na základné kritériá výberu, ako je menovité napätie, typ žily alebo tieniacej vrstvy chrániacej signál pred elektromagnetickým rušením vyplývajúcim z blízkosti elektrických strojov a zariadení. Pre výber správnej kabeláže je tiež dôležité vedieť, akým spôsobom pracujú použité vodiace prvky, zodpovedné za pohyb jednotlivých prvkov kabeláže pozdĺž určenej dráhy. Vodiace prvky musia byť, na druhej strane, prispôsobené mechanickým vlastnostiam a vonkajšiemu priemeru použitých vodičov. Tieto prvky tak musia byť navzájom kompatibilné.

Vodiče pre vodiace prvky v ponuke spoločnosti TME

V ponuke spoločnosti TME môžete nájsť ovládacie káble prispôsobené potrebám flexibilnej montáže. Hlavnými výrobcami tohto typu výrobkov sú firmy Helukabel, Lapp Kabel či IGUS. Na výber sú rôznorodé série vodičov prispôsobené náročným priemyselným podmienkam. Okrem iného sú k dispozícii aj tienené káble, často s niekoľkonásobným tienením, samozhášavé vodiče a vodiče obmedzujúce šírenie plameňov v podmienkach požiaru.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať