You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

UDALOSTI

2019-05-20

Správny výber vodičov a striedačov

Znalosť mechanizmu činnosti striedačov, ich základných vlastností a parametrov môže výber správneho zariadenia značne uľahčiť. Stabilita systému tak závisí od zariadenia, ako aj od jemu určenej kabeláže.

 

Čo je to striedač a na čo slúži?

Striedače sú často nazývané regulátormi napájania elektromotorov, a to vďaka ich schopnosti regulovať frekvenciu prúdu, čo v konečnom dôsledku vedie k regulácii otáčok. Ako je známe, časté zmeny napájacieho napätia majú negatívny vplyv na prevádzku motora - s poklesom napätia klesajú jeho otáčky. Možnosť účinnej regulácie frekvencie a napätia je preto dôležitou výhodou týchto zariadení.

Správny výber vodičov a striedačov

Typy striedačov

Striedače je možné rozdeliť podľa druhu napájania alebo podľa použitej metódy riadenia. Rozlišujeme tak:

  • Jednofázové striedače, v prípade ktorých je združené výstupné napätie medzi dvoma fázami rovné 230 V. Vyplýva to z toho, akým spôsobom je tento typ zariadení napájaný, a teda z napájania jednofázovým napätím 230 V.

  • Trojfázové striedače, v prípade ktorých je združené výstupné napätie medzi dvoma fázami rovné 230 – 500 V. Súvisí to s napájaním zariadení trojfázovým napätím v rozpätí od 230 do 500 V.

  • Skalárne striedače, ktorých názov pochádza od typu implementovaného skalárneho riadenia. Toto riadenie môže mať lineárnu charakteristiku s konštantným pomerom výstupného napätia a výstupnej frekvencie (U/f = konšt.) alebo parabolickú charakteristiku (U/f²=konšt.), pri ktorej nárast napätia závisí od štvorca nárastu frekvencie.

  • Vektorové striedače, v ktorých sa často využívajú pokročilé riadiace algoritmy. Môžeme tu spomenúť dva typy vektorového riadenia: riadenie Field Oriented Control (poľovo-orientované riadenie) a Direct Torque Control (priame riadenie točivého momentu). Striedače sa podobne ako všetky elektrické zariadenia vyznačujú parametrami, ktoré umožňujú ich klasifikáciu. Medzi najdôležitejšie parametre patria:

  • Maximálny výkon motora, na základe ktorého sa daný striedač priradí ku konkrétnemu motoru, ktorého výkon nesmie túto hodnotu prekročiť. Na základe tohto výkonu treba vybrať aj napájací kábel. Len správne skompletizovaná sada je zárukou dlhodobej a spoľahlivej činnosti zariadení.

  • Napájacie napätie, ktoré môže mať, v závislosti od počtu fáz, rôzne hodnoty. Rozsah napájacieho napätia striedačov sa väčšinou pohybuje v rozmedzí od 230 do 500 V AC.

  • Výstupné napätie – združené napätie závisí od napájacieho napätia a môže mať hodnoty v rozmedzí od 230 do 500 V AC. Pri navrhovaní technologickej linky treba venovať pozornosť tomu, koľko má daný striedač výstupov, aká je jeho prevádzková teplota a aký je jeho stupeň ochrany krytím. Okrem toho treba mať na pamäti, že striedače je možné programovať rôznymi metódami, napr. prostredníctvom počítača, potenciometra alebo klávesnice zariadenia.

Mechanizmus výberu napájacích káblov pre striedače

Výber správnej kabeláže pre motorové zariadenia je o to dôležitejší, že zaručuje stabilitu a spoľahlivosť systému. Od vodičov spájajúcich frekvenčné meniče s motorom sa vyžaduje elektromagnetická kompatibilita a odolnosť voči výslednému zaťaženiu, ktorému môžu byť vodiče počas každodennej prevádzky vystavené.

Vybrať správne vodiče pre striedače nie je pre každého jednoduchou záležitosťou. Oplatí sa preto využiť výrobcom poskytnuté údaje. V tabuľke sú zostavené výkony striedačov (kW), ku ktorým je priradený najvýhodnejší rozsah prierezov žíl vodičov (mm).

Výkon striedača (kW) Prierez žily (mm2)
Do 1,5 1,5
1,5-3 2,5
3-7,5 4
7,5-11 6
11-18,5 10
18,5-22 16
22-30 25
30-37 35
37-45 50
45-75 70
75-90 95
90-110 120

Striedače v ponuke TME

Ponuka TME zahŕňa striedače Schneider Electric, Siemens, Eaton Electric či Invertek Drives ako aj dedikované napájacie vodiče určené pre motory a frekvenčné meniče firmy Helukabel. Zákazníkom, ktorí si už striedač vybrali, systém automaticky navrhne vhodný napájací kábel. Ide o vodiče série TOPFLEX, vybrané na základe výkonu zariadenia.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať