Udalosti

2019-07-11

Optické káble

Pre odvetvia priemyslu, ktoré sú vychádzajú z rýchlosti a kvality prenosu dát, boli vytvorené vodiče, ktorých nosičom nie je elektrický signál. Tradičné žily boli nahradené vláknami a prenos informácií bol zverený optickému signálu.

V závislosti od druhu použitého si užívateľ vyberá:

 • polymérové optické vlákno (POF) s jadrom z organického materiálu;
 • sklenené optické vlákno (GOF) s jadrom, ktorého materiálom je často kremenné sklo;
 • polymérovo-sklenené optické vlákno (PCF) so skleneným jadrom a plastovým plášťom.

Optické káble

Prenos dát je možný jednosmerne alebo obojsmerne. Káble, v ktorých ku prenosu dochádza v jednom smere, nazývame SIMPLEX, tie, ktorých odosielanie a príjem signálu je možný v oboch smeroch DUPLEX. V závislosti od počtu odosielaných vidov (módov) delíme tieto vlákna na jednovidové alebo mnohovidové. Jednovidové vlákna sú určené na odosielanie jednej svetelnej vlny na ďaleké vzdialenosti, dosahujúce až 150 km. V prípade mnohovidových vláken znemožňuje odosielanie dát na veľké vzdialenosti jav zvaný disperzia. Tento typ káblov našiel uplatnenie u spotrebiteľov vyžadujúcich veľký dátový tok, napríklad v lokálnych sieťach na krátke vzdialenosti. Pri výbere optických káblov často narážame na nejasné, mnohokrát komplikované označenia, ktorých správne prečítanie môže byť problémom pre ľudí, ktorí do kontaktu s káblami neprichádzajú. Jedným z nich je rozmer optického kábla 980/1000, ktorý označuje priemer jadra (980 mikrónov) a priemer plášťa (1000 mikrónov).

V ponuke TME sa nachádzajú polymérové optické káble HITRONIC® POF od spoločnosti Lapp, umožňujúce odosielanie dát v jednom alebo dvoch smeroch. Do tejto prvej skupiny patria káble SIMPLEX s optickými vláknami:

 • SIMPLEX-PE - čierny kábel s optickým polymérovým vláknom umožňujúci odosielanie dát v jednom smere, ktorého vlákno s rozmerom P980/1000 je vyrobené z PMMA a fluoropolymérovej vnútornej izolácie.
 • SIMPLEX-PE-PUR - oranžový, bezhalogénový kábel s polymérovým vláknom. Vodič umožňuje odosielanie dát v jednom smere. Vlákno s priemerom P980/1000 vyrobené z PMMA a fluoropolymérovej vnútornej izolácie. Vďaka vonkajšiemu plášťu PUR je odolný voči olejom a vysokým teplotám.
 • SIMPLEX-FD-PE-PUR - oranžový bezhalogénový kábel určený do lišty a pohyblivých zapojení. Použité polymérové optické vlákno s priemerom P980/1000 umožňuje odosielanie dát v jednom smere. Kábel je určené pre použitie pri vyššom mechanickom zaťažení vďaka svojej veľkej flexibilite. V ponuke sú tiež káble vo verzii DUPLEX s dvojitým optickým vláknom:
 • DUPLEX-PE - čierny bezhalogénový kábel s polymérovým optickým vláknom umožňuje prenos a prijímanie dát v oboch smeroch (DUPLEX). Vlákno s priemerom P980/1000 obsahuje jadro z PMMA a vnútornú fluoropolymérovú izoláciu. Plášť žily vyrobený z polyetylénu (PE).
 • DUPLEX-PE-PUR - oranžový bezhalogénový kábel s polymérovým optickým vláknom, vo verzii umožňujúcej obojsmerný prenos dát (DUPLEX). Polyuretánový plášť (PUR) zabezpečuje odolnosť proti vysokej teplote a olejom. Dve optické vlákna s priemerom P980/1000 sú pokryté polyetylénovou ochrannou vrstvou (PE).
 • DUPLEX-HY-PE-PUR - oranžový bezhalogénový kábel so zvýšenou pevnosťou v ťahu. Polyuretánový plášť zabezpečuje dodatočnú odolnosť proti teplote a olejom. Použitie dvoch umelých optických vláken chránených plášťom umožňuje odosielanie a prijímanie signálu v oboch smeroch.
 • DUPLEX-FD-PE-PUR - oranžový bezhalogénový kábel určený pre zvýšenú mechanickú záťaž umožňujúci obojsmerný tok dát. Polymérové optické vlákna s ochranou z polyetylénu (PE) ako doplnková ochrana. Vonkajší plášť z polyuretánu zabezpečuje odolnosť proti vysokým teplotám a olejom.
 • DUPLEX-PNB-PA-PUR - zelený kábel pre aplikácie PROFINET typ B, pre pevné uloženie. Vďaka využitiu dvoch vláken z PMMA s priemerom P980/1000 umožňuje odosielanie a prijímanie signálu v oboch smeroch. Vonkajší polyuretánový plášť (PUR) chráni kábel pred olejmi a dodáva káblom odolnosť proti vysokej teplote.
 • DUPLEX-PNB-PA-PVC - kábel pre aplikácie PROFINET typ B, zelený, s vonkajším plášťom z PVC. Určený pre aplikácie v priemyselnom prostredí. Dve optické vlákna s priemerom P980/1000 umožňujú odosielanie a prijímanie signálu v oboch smeroch.
 • DUPLEX-PNC-PA-PUR - zelený kábel určený pre aplikácie PROFINET typ C, s pre flexibilné použitie v lištách. Špeciálnou vlastnosťou v rámci tejto série HITRONIC® POF je vysoká flexibilita pri zachovaní možnosti práce pri veľkom mechanickom zaťažení. Vlastnosti do veľkej miery zaisťuje polyuretánový vonkajší plášť, ktorý navyše chráni kábel pred olejmi.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať