You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Udalosti

2019-08-12

Optický kábel – všetko, čo by ste mali vedieť

Optický kábel – všetko, čo by ste mali vedieť

Optický kábel využíva optické vlákno umiestnené v jeho vnútri. Fyzikálne vlastnosti dátového prenosu pomocou modulovanej svetelnej vlny (namiesto elektrického prúdu) umožňujú, aby prenos nebol rušený žiadnymi externými faktormi. V súčasnosti sa takéto riešenie najčastejšie používa pre digitálny prenos zvukového signálu a obrazu, ale aj na prenos iných dát. Čo o ňom treba vedieť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.

V tomto článku sa dozviete:

Čo je to optický kábel?

Optický kábel je druh vodiča, v ktorom je nosičom v rámci dátového prenosu svetelná vlna. Preto je tento druh kábla nazývaný aj optický vlnovod. Hlavná žila je zvyčajne zo skla alebo plastu s veľmi rozdielnymi optickými vlastnosťami – na rozdiel od všeobecne používaných vodičov, v ktorých je nosičom dát elektrický impulz a jadro je najčastejšie z vodivého materiálu. Optický vlnovod sa vyrába predovšetkým z dielektrických vláken, cez ktoré sa informácie prenášajú veľkou rýchlosťou vo forme zloženej svetelnej vlny (svetelného lúča). Údaje zasielané týmto spôsobom prichádzajú do cieľa v nezmenenej podobe, preto sa v teórii tento druh prenosu informácií považuje za úplne bezstratový.

Používanie optických káblov zaručuje úplnú odolnosť zasielaného signálu proti deformáciám spôsobeným atmosférickým podmienkami a vplyvu susediacich elektrických zariadení (tie sú zdrojom elektromagnetického rušenia) a nízkemu útlmu prenosu. Na kvalitu signálu nemá vplyv ani vzdialenosť – funkčný optický kábel si zachováva nezmenené vlastnosti aj pri oveľa väčších vzdialenostiach medzi začiatkom a koncom kábla. Ďalšou výhodou optického kábla je absolútne negenerovanie elektromagnetického pôsobenia na blízke zariadenia a absencia rozdielu potenciálov v kábli.

Druhy optických káblov

Optické káble môžeme deliť podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené (sklo, plast, polovodič), vnútornej geometrie (planárny, plochý, vláknový), vidovej štruktúry (jednovidový alebo viacvidový), indexu lomu (skokový, gradientný), a tiež štandardu konektora.

Vnútorná geometria

Planárny optický vlnovod je zložený z troch vrstiev. Vnútorná vrstva má najväčší index lomu a svetlo je v nej uväznené následkom úplného vnútorného odrazu. Optický rebrový vlnovod umožňuje propagáciu svetelného lúča v dvoch smeroch. Vláknový optický kábel má jadro zložené z mnohých nezávislých vláken.

Materiál

Najúčinnejšie optické vlnovody sú sklenené. Umožňujú prenos dát vysokou rýchlosťou a na veľkú vzdialenosť. Optické káble s plastovým a polovodičovým jadrom sa používajú predovšetkým pre lokálny prenos dát medzi zariadeniami.

Vidová štruktúra

Jednovidové a viacvidové optické vlákna sa líšia predovšetkým hrúbkou jadra. V prípade jednovidových optických vláken sa štandardná hrúbka pohybuje v rozmedzí 8-10 μm, a vlna sa šíri rovnobežne (alebo skoro rovnobežne) s osou kábla. Priemer jadra u viacvidových káblov je zvyčajne 50 alebo 62,5 μm, a vlna sa šíri súčasne vo viacerých módoch.

Index lomu

Optické káble so skokovým indexom lomu sa vyznačujú skokovou zmenou indexu lomu medzi jadrom a jeho plášťom. V gradientných vláknach dochádza k tejto zmene plynulým spôsobom (postupný prechod od najvyššej hodnoty na osi jadra po najnižšiu na hranici s plášťom).

Konektor

V súčasnosti sú najpopulárnejšie druhy optických káblov ukončené konektorom TOSLINK alebo Mini TOSLINK.

TOSLINK

TOSLINK je štandard, ktorý umožňuje prenos digitálneho audio signálu v podobe svetelnej vlny pomocou optického vlnovodu s priemerom cca 1 mm. Používa sa v zostavách domáceho kina, počítačoch, zvukových kartách, herných konzolách pre videohry a v mnohých iných všeobecne používaných zariadeniach. TOSLINK bol podrobne vypracovaný a patentovaný v roku 1983 známou japonskou spoločnosťou Toshiba. Odtiaľ sa berie aj charakteristický názov: TOS od Toshiba a LINK z anglického slova „spojenie“.

Technológia zabezpečuje prenos dát pomocou impulzov červeného svetla, ktorého dĺžka vlny je približne 660 nm. V začiatkoch bol dátový tok pre Fast Ethernet a FireWire približne 3,1 Mb/s. Dnes sa dosahujú rýchlosti až 125 Mb/s. Maximálna rýchlosť pre verziu audiokábla je stanovená na 25 Mb/s – takáto úroveň poskytuje skvelý prenos zvukových dát.

Mini TOSLINK

Populárny je tiež aj druhý typ štandardu optických káblov – Mini TOSLINK, napr. CLIFF FM65010. Konektor k tomuto káblu vznikol na báze populárneho minijacku 3,5 mm. Pôvodne sa toto riešenie používalo iba v mobilných zariadeniach (vzhľadom na menší rozmer, čo je pohodlnejšie pre použitie v prenosnom zaradení). V súčasnosti výrobcovia elektroniky používajú stále častejšie káble Mini TOSLINK v svojich RTV zariadeniach. Konektor optického kábla Mini TOSLINK má v sebe umiestnené ukončenie optického vlnovodu.

Optický kábel – použitie

Vzhľadom na svoje osobité vlastnosti sa optické káble používajú v mnohých oblastiach – napríklad v audio systémoch, telekomunikáciách, medicíne či priemyselnej automatizácii. Dokonalo sa hodia do náročných podmienok, ktoré často diskvalifikujú používanie bežných káblov. Umožňujú riadne používanie vysoko umiestnených zariadení, v limitných teplotách a v prítomnosti silného elektromagnetického rušenia. Optické káble sú perfektné pre bezstratový prenos zvuku a obrazu – namiesto tradičného HDMI kábla sa skvelo hodí optický kábel pre domáce kino.

Aký optický kábel vybrať?

Na trhu je dostupných mnoho optických káblov. Samozrejmou podmienkou je správny výber konektora pre dané zariadenie. Existujú však aj iné dôležité kritériá, ktoré pomáhajú určiť, aký optický kábel by mal byť použitý v danom prípade.

Dĺžka kábla

Najdôležitejšie je prispôsobiť dĺžku kábla jeho budúcemu využitiu. V prípade káblov využívajúcich elektrické signály ako nosiče informácií však spolu s nárastom dĺžky kábla dochádza k poklesu kvality dátového prenosu. Optický kábel poskytuje vždy rovnakú kvalitu signálu bez ohľadu na dĺžku kábla. Treba však zohľadniť aj to, že Toshiba (tvorca štandardu TOSLINK) určila v oficiálnej špecifikácii, že kábel nemá byť dlhší ako 10 m. Ak je táto podmienka splnená, kvalita spojenia závisí iba od triedy a funkčnosti zariadení odosielajúcich a prijímajúcich svetelný signál.

Pásmo

Optimálne hodnoty sa pohybujú v intervale 9 MHz až 11 MHz. Producenti odvodzujú cenu produktu od použitého materiálu, ktorý plní úlohu vlnovodu. Materiály s lepšími vlastnosťami umožňujú používať vyššie prenosové frekvencie, avšak použitie plastu pre vytvorenie jadra optického kábla zníži maximálne frekvencie prenosu. Také káble sú lacnejšie a teoreticky menej kvalitné, no môžu sa ukázať ako ekonomickejšie a pre niektoré aplikácie úplne postačujúce riešenie (napríklad v prípade, ak limity cieľového zariadenia nivelujú význam hodnoty prenosovej frekvencie).

Ako zapojiť optický kábel?

Ak má optický kábel fungovať správne, je potrebné správne ho zapojiť. Optická technológia je odolná proti vonkajším vplyvom, ale veľmi citlivá na spôsob, akým ju používa užívateľ. Jadro kábla je často vyrobené zo skla alebo plastu, ktorý nie je odolný proti deformácií tak ako napríklad koaxiálne káble. Pri inštalácii audio zariadení s káblami TOSLINK v žiadnom prípade nie je možné kábel deformovať. Takéto konanie môže prerušiť jadro a tým úplne znefunkčniť kábel. Výdavky na opravu poškodeného optického kábla môžu byť výrazne vyššie ako kúpa nového. Preto je potrebné manipulovať týmto typom káblov opatrne a veľmi citlivo.

Samotný proces zapájania konektorov namontovaných na kábloch do konektorov na zariadeniach nie je komplikovaný. Každý konektor má clony chrániace pred nečistotami – pred zapojením je potrebné odňať ich. V zariadení, ktoré signál vysiela, je potrebné umiestniť jeden konektor do zásuvky označenej OPTICAL OUT, druhú do zariadenia, ktoré prijíma dáta – do zásuvky OPTICAL IN. Netreba zabúdať, že aj najlepší prenos audio dát nezlepší kvalitu zvuku, ak zariadenie, ktoré dáta odosiela (napríklad DVD prehrávač) a prijíma (domáce kino s reproduktormi) nie je dostatočne dobré.

HDMI kábel, optický kábel alebo RCA?

Digitálny signál je binárny sled, v ktorom je zakódovaný sled znakov. Na odosielanie digitálneho audio signálu sa používajú optické káble s konektormi TOSLINK a Mini TOSLINK alebo koaxiálne s konektormi RCA (tzv. cinche). Digitálny audio signál môže byť prenášaný v koaxiálnej alebo optickej podobe. Signál v optickom kábli má podobu svetelnej vlny. V audio-video prehrávači (napríklad DVD) musí byť zvukový signál konvertovaný do podoby svetelnej vlny, aby sa v optickom konektore mohol objaviť signál, ktorý bude odoslaný do zostavy domáceho kina optickým káblom.

Po zapojení kábla do optického vstupu v domácom kine sa na miesto dostane svetelná vlna, ktorá bude musieť byť zariadením prekonvertovaná do digitálnej podoby – do elektrického impulzu. Kvalita použitého konvertora stanovuje kvalitu prenášaného signálu (analogickým spôsobom ako kvalita použitého materiálu v kábli na prenos elektrických signálov). Použitie optického kábla pre domáce kino (namiesto HDMI alebo RCA) umožní dátový prenos medzi zariadeniami prakticky bez strát.

Koľko stojí optický kábel?

Cena závisí od materiálu, z ktorého je kábel vyrobený, od jeho dĺžky a vnútornej konštrukcie, od druhu a kvality použitých konektorov. Dobrý optický kábel môže stáť od niekoľko eur po niekoľko desiatok eur za meter. Pred nákupom je vhodné oboznámiť sa s podrobnou špecifikáciou zariadení, ktoré majú byť zapojené a podľa ich parametrov zvoliť správny optický kábel.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať