You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

UDALOSTI

2019-09-06

TME členom obchodnej komory SHENZHEN ELECTRONIC CHAMBER OF COMMERCE

SHENZHEN ELECTRONIC CHAMBER OF COMMERCE (SECC) je nezisková organizácia založená v roku 2003. Pôsobí v oblasti podpory rozvoja malých a stredných podnikov pôsobiacich v Shenzen v elektronike a v priemysle, napríklad prostredníctvom vytvárania širokej škály služieb, ktoré uľahčujú spoločnostiam fungovanie na medzinárodného trhu. V SECC je združených viac ako 1600 spoločností, medzi ktorými sú výrobcovia, distribútori, výskumné centrá a spoločností poskytujúce služby pre obchodnú sféru. Za svoju činnosť bola v roku 2018 komore udelená cena „Shenzhen Small and Medium-sized Enterprises Public Service Demonstration Platform".

Dcérska spoločnosť TME, TME Electronic Shenzhen Trading Company Ltd, pôsobí už rok na miestnom trhu. Členstvo v SECC umožní posilniť spoluprácu s ostatnými členmi a zakladateľmi organizácie a umožní ďalší rozvoj v tejto oblasti.

TME_czlonkiem_SECC_2
TME_czlonkiem_SECC_1

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať