You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Udalosti

2019-09-23

Ako skontrolovať elektroinštaláciu?

Pri rozhodovaní o stavbe alebo rekonštrukcii bytových domov, dielní a priemyselných budov je potrebné myslieť na správne fungovanie rôznych inštalácií. Okrem vodovodnej sústavy, vykurovania a vetrania je jednou z najdôležitejších inštalácií elektroinštalácia, ktorá privádza a distribuuje elektrickú energiu nevyhnutnú pre prevádzku viacerých zariadení. Pozrite si, ako ju správne skontrolovať.

V tomto článku sa dozviete:

Z čoho pozostáva elektroinštalácia?

Názvom elektroinštalácia nazývame sústavu, cez ktorú preteká prúd s nízkym napätím (1000 V AC a 1500 DC). V súvislosti s elektroinštaláciou sa často hovorí o sieti vodičov, ale treba pripomenúť, že sa skladá aj zo zariadení do nej pripojených. Všetky druhy domácej elektroniky a spotrebičov, ako sú počítače sú tiež súčasťou elektrickej inštalácie.

Takmer každá elektroinštalácia sa skladá z rovnakých komponentov a prípadné rozdiely vyplývajú z konkrétneho účelu. Dôležitou otázkou je spôsob, akým je budova pripojená do elektrickej siete, čo je často stanovené dodávateľom elektriny. Priemyselné stavby sa väčšinou nachádzajú v komplexoch, takže sú napájané niekoľkými rozvodňami. Rodinné domy majú jeden rozvádzač a elektromer, ktoré sú zvyčajne umiestnené vedľa seba, čo uľahčuje čítanie a rýchlu opravu, napríklad v prípade preťaženie siete.

Ďalším dôležitým prvkom sú samozrejme aj vodiče, ktoré sú zložené z žíl, zvyčajne z medi, a izolácia, ktorá je vybraná na základe konkrétnych prevádzkových podmienok elektrickej inštalácie. Často sa stáva, že káble vhodné pre domáce elektrické inštalácie nebudú vhodné pre hospodárske alebo priemyselné objekty.

Káble v elektrických inštaláciách

Veľkým problémom týkajúcim sa trvácnosti elektrickej inštalácie sú atmosférické podmienky, ako je napríklad vlhkosť, ktorá môže viesť ku skratom alebo iným poruchám. To je dôvod, prečo je dôležité prispôsobiť vodiče konkrétnemu objektu alebo dokonca konkrétnej miestnosti. V rodinných domoch sú aj vlhkejšie miesta, napríklad kúpeľňa. Pre tieto miesta sa odporúčajú vodiče HELUKABEL 371359, ktorých izolácia je vyrobená z vodovzdorného PVC.

Okrem toho majú káble rôzny priemer žíl, ktorý sa najčastejšie volí na základe menovitého napätia alebo zaťaženia. Elektrické vodiče, ktoré sú zaťažené napätím s intenzitou do 14 ampérov majú zvyčajne profil 1,5 mm2. Pre 19 ampérové inštalácie majú vodiče profil 2,5 mm2. Samozrejme, že veľa závisí od materiálu, z ktorého sú vyrobené žily - vyššie uvedené hodnoty sa vzťahujú na vodiče z medi.

Typy elektrických inštalácií

Medzi typmi elektroinštalácií môžeme rozlíšiť veľa rozličných skupín, ktoré sa líšia spôsobom montáže, typom pripojeného elektrického prijímača alebo miestom, kde sa daná inštalácia nachádza.

Umiestnenie elektrickej inštalácie

Dôležitým faktorom pre výber elektrickej inštalácie je účel budovy, kde bude umiestnená. Preto rozlišujeme:

 • Priemyselné elektroinštalácie, ktoré nájdeme vo všetkých druhoch hál, tovární a skladov. Sú charakterizované viacerými rozvádzačmi a sú vystavené poveternostným vplyvom, ako je napríklad znížená teplota (chladiarne) alebo zvýšená vlhkosť. Zariadenia na takýchto miestach zvyčajne pracujú s vysokým napätím a s vysokou intenzitou elektrického prúdu, takže jednotlivé komponenty systému musia byť v prípade väčších záťaží správne vybrané.

 • Domáce elektrické inštalácie, ktoré zahŕňajú všetky inštalácie nachádzajúce sa v obytných domoch. Majú zvyčajne jeden rozvádzač a nevyžadujú prvky s príliš vysokou výdržou (napr. vodiče).

Typ prijímačov

V závislosti na tom, aký veľký odber potrebuje dané zariadenie sa používajú:

 • Osvetľovacie zariadenia medzi ktoré patria všetky druhy žiaroviek a iných zariadení, ktoré sú svetelnými zdrojmi,

 • Pripájacie inštalácie, teda tie, ktoré napájajú energeticky náročné zariadenia, napríklad priemyselné stroje alebo vykurovacie kotly.

Domáce elektroinštalácie

Veľká časť užívateľov každý deň využíva domácu elektroinštaláciu. V bytových domoch je stále viac a viac zariadení napájaných elektrickou energiou, a preto je dôležité zvoliť optimálny počet zásuviek a usporiadať ich podľa individuálnych potrieb. Rovnako dôležitý je aj spôsob montáže, ktorý môže byť rozdelený na tri typy:

 • Podomietková inštalácia sa používa hlavne v rodinných tehlových domoch. Pred inštaláciou káblov sa v stenách vysekajú špeciálne drážky, do ktorých sa potom montujú ochranné rúrky. Keď omietka vyschne, káble sa pretiahnu skrz trubicu a namontujú sa prijímače. Takýto spôsob inštalácie káblov ich dobre chráni pred poškodením, je však časovo náročný, a výmena je zložitá.

 • Omietková inštalácia spočíva na montáži kábla pred aplikáciou vrstvy omietky (minimálne 5 mm). Káble sa kladú priamo na hrubú stenu a upevnia sa k nej klincami, svorkami, drôtmi alebo sa nelepia. Pre tento účel slúžia samolepiace držiaky KSS WIRING AP-0810. Ide o jednoduchý spôsob montáže, aj keď v prípade nehody alebo inštalačných modifikácií bude potrebné odstránenie časti omietky.

 • Nadomietková inštalácia sa používa všade tam, kde nie je potrebný dobrý vzhľad steny. Všetky vlhké priestory ako sú pivnice, technické miestnosti a práčovne, rovnako ako priestory mimo budovu. Pred montážou káblov je potrebné najskôr zabezpečiť klince alebo kolíky, ktoré sa namontujú priamo na omietnuté murivo. Až potom je možné pripojiť káble.

Stojí za zmienku, že pri navrhovaní elektrických inštalácií musia byť prípojky a osvetlenie zoskupené do obvodov, z ktorých každý musí byť pripojený samostatne. Tým sa zabráni situácii, v dôsledku ktorej výsledkom zlyhania jednej časti inštalácie prestane prúd tiecť v celom byte. V závislosti na podlahovej ploche domu domu je vybraný optimálny počet obvodov, ale je vhodné namontovať viacej pripojení, ktoré bude možné použiť v budúcnosti.

Kontrola elektroinštalácií

Je niekoľko dôvodov, prečo kontrolujeme kvalitu alebo správnosť pôsobenia elektrických inštalácií. Vodiče s časom podliehajú opotrebovaniu, čo môže viesť k výpadku napájania alebo prerušeniu dodávok elektrického prúdu. Preto je dôležité, v závislosti od charakteru prevádzky danej inštalácie, občas skontrolovať, či je napätie dodávanej elektrickej sústavy na zodpovedajúcej úrovni. Čím je obvod viac vystavený vonkajších prvkov, tým častejšie je potrebné vykonať takúto kontrolu.

Používajú sa na to rôzne typy testerov, meracie parametre, ako je kvalita energie (vrátane energie z trojfázových inštalácií, teda takých, ktoré sú umiestnené v domácich elektroinštaláciách), izolačný odpor alebo uzemnenie alebo kontinuita obvodov. Príkladom takéhoto multifunkčného testovacieho zariadenia je KYORITSU KEW6010B.

Meranie takýmto zariadením sa vykonáva v niekoľkých krokoch:

 1. Meracie sondy musia byť pripojené k príslušným vstupným svorkám merača, ak sú k dispozícii.

 2. Prepínač funkcií/rozsah je potrebné nastaviť do požadovanej polohy, alebo tak, aby bol v príslušnom rozsahu. Ak je hodnota meraného signálu neznáma, vyberte najvyšší rozsah.

 3. Druhý koniec sondy je potrebné priložiť k meraciemu bodu a nainštalovať meracie upínacie svorky a stlačením príslušného tlačidla alebo prepnutím prístroja (len pre bezkontaktné meranie) odmerať daný parameter.

 4. Ak sa výsledky meraní líšia od normy, tester bude o tom informovať. V takom prípade je potrebné odstrániť poruchu a zopakovať meranie pre účely overenia.

Zariadenia tohto typu umožňujú aj menej skúseným užívateľom overiť si správnosť domácej inštalácie a tí zdatnejší (elektrikári) ich využívajú každý deň vo svojej práci. Medzi tie druhé patria čoraz populárnejšie upínacie posuvné testery, ktoré sú menšie, ergonomickejšie a meranie je s nimi oveľa jednoduchšie. Odporúčame napríklad FLUKE 1630-2 FC.

Prehľad problémov elektroinštalácie

Jednou z najčastejších chýb pri navrhovaní elektrických inštalácií počas navrhovania elektroinštalácií (elektrických zásuviek) je zapojenie zdrojov svetla do jedného obvodu. K jednému obvodu je možné pripojiť až 10 pripojení alebo 20 svetelných zdrojov, ale odporúča sa rozložiť celú sústavu na menšie súčasti. V prípade poruchy nebude prúd pretekať len cez časť zariadení.

Ďalším závažným problémom je pripojenie všetkých elektrických prijímačov do jednej fázy, aj keď máme k dispozícii len tri - domáce elektroinštalácie sú napájané trojfázovým napätím.

Symbol Opis
CLEAN-CABLE4X1.50 Vodič; Clean Cable; kábel; Cu; 4x1,5mm2; sieťový polyetylén
AP-0810 Samolepiaci držiak; 7,9÷10,3mm; polyamid; čierna; UL94V-2
KEW6010B Elektromer; LCD 3,5 palcový (1999); IP40
FLK-1630-2FC Posuvný tester slučky uzemnenia; LCD (9999)

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať