You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

UDALOSTI

2019-12-18

Všetko o signalizátoroch

Signalizátory a signalizačné systémy sa používajú na vydávanie nekomplikovaných správ týkajúcich sa prevádzky strojového parku, výrobných liniek alebo jednotlivých priemyselných zariadení. Je ťažké si predstaviť správne fungujúci priemyselný podnik bez riadneho systému nízkoúrovňovej optickej a akustickej komunikácie.

Z tohto článku sa dozviete:

Priemyselná signalizácia a právna úprava

Priemyselná signalizácia a jej rámec sú presne definované vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Výrobcovia aj používatelia priemyselných strojov sú povinní používať signalizačné prvky podľa ich nariadení. Musia zabezpečiť spoľahlivú výstražnú (zvukovú alebo optickú) signalizáciu v situáciách, ktoré ohrozujú zdravie a život osôb v blízkosti strojov, v prípade ich porúch a havárií, ako aj informujú o stave prevádzky stroja. Vydávané správy musia byť zreteľne viditeľné a jednoznačné.

Národné smernice zvyčajne definujú typy optických a zvukových signálov, ktoré sú vhodné na prenos konkrétnych informácií. Z tohto dôvodu sú signalizačné stĺpce a ďalšie signalizačné zariadenia prispôsobené vnútroštátnym normám.

Každé signalizačné zariadenie na pracovisku musí byť inštalované takým spôsobom, aby informácie o nebezpečenstve boli viditeľné odkiaľkoľvek v systéme. Táto požiadavka často vedie k potrebe ďalších signálnych svetiel.

Národné normy tiež upravujú situácie, keď sa na výrobnej linke alebo stroji používajú výstražné a výstražné signály. V tomto prípade a v prípade, že zamestnanci nevidia výstražné signály (napr. v dôsledku práce v bezpečnostných okuliaroch s filtrom alebo vo zváracej maske), musí výstražný signál generovať dvojnásobnú intenzitu ako výstražný signál.

Farby signalizačných stĺpcov a signalizačných zariadení sú presne definované. Odchýlka od normy je možná, ale iba pre informačné správy v súlade s postupmi spoločnosti alebo výrobcu stroja.

Aké typy signalizátorov existujú?

Na trhu sú optické, akustické a opticko-akustické signalizačné zariadenia. Nižšie je uvedený popis každého z nich.

Optické signalizačné zariadenia

18-980500 Svietidlá a signálne stĺpce (tiež nazývané signálne veže) patria medzi najbežnejšie používané optické signalizátory. Žiarovky aj stĺpy sa môžu použiť nielen ako súčasť priemyselnej signalizácie vo výrobných závodoch, ale aj v logistickom priemysle, doprave, športe alebo vo verejných zariadeniach, napríklad v systémoch kontroly vstupu.

Signalizačné zariadenia vo forme signalizačných svetiel sú jednoduché optické výstražné zariadenia vybavené dostatočne silným svetelným zdrojom - zvyčajne vo forme LED žiaroviek, halogénových alebo xenónových žiaroviek. Príkladom takého riešenia môže byť model KLAXON SIGNALS PSC-0002.

Signalizačné stĺpce sú rozdelené do dvoch konštrukčných typov: modulárne a kompaktné. Modulárne signalizačné stĺpce umožňujú flexibilný výber vhodnej verzie inštalácie presne prispôsobenej potrebám a špecifickosti pracoviska. Umožňujú vám slobodne si vybrať farbu signálnych svetiel a pridať alebo odobrať prvky. Modulárne signalizačné stĺpce navyše uľahčujú rýchlu montáž, demontáž a možné rozšírenie. 69811075

Kompaktné signalizačné stĺpce sú hotové riešenia s preddefinovanými funkciami. Príkladom funkčného kompaktného stĺpca je model WERMA 69811075.

Medzi najobľúbenejšie typy signalizačných stĺpcov patria stĺpce s priemerom 30, 50 a 70mm. Pri výbere stĺpca venujte pozornosť nielen počtu farieb optických prvkov, ale aj typu krytu, jeho triede IP, rozsahu prevádzkovej teploty alebo riešeniam montáže - a predovšetkým elektrickým vlastnostiam.

Akustické signalizátory

14015050 Akustické signalizátory informujú o výskyte nehody prostredníctvom akustického signálu primeranej intenzity a modulácie. Správa môže byť vydaná v rôznych formách, napríklad bzučiak, siréna, nepretržitý alebo prerušovaný signál alebo zvonček. Pre výstražné systémy na všeobecné použitie sú povolené zvuky do 90 dB alebo dokonca 130 dB, ak sú výstražné systémy implementované vo výrobných halách a iných priemyselných aplikáciách. Príkladom by mohlo byť akustické signalizačné zariadenie vo forme sirény WERMA 14015050.

Pri výbere akustického signalizačného zariadenia by sa mala venovať pozornosť nielen intenzite emitovaného zvuku a spôsobu jeho signalizácie, ale aj - ako je to v prípade optických signalizačných zariadení - triede tesnosti a prevádzkovej teplote. Pri výbere zariadenia budú dôležité parametre napájacieho napätia a spotreby energie.

Opticko-akustické sirény

Používajú sa v signalizačných systémoch, technických zariadeniach, priemysle a špeciálnych aplikáciách pre ďalšie priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú použitie dvojitej signalizácie.

Opticko-akustické sú vybavené dvoma prevodníkmi (zvyčajne piezokeramickými), ktoré umožňujú nezávislú činnosť zvukového a optického signálu.

Ako sa implementuje riadenie signalizácie?

Ovládanie signalizačného modulu musí byť kompatibilné s ovládacími výstupmi, ktoré máme k dispozícii v danej aplikácii alebo automatizačnom systéme.

V signalizačných stĺpcoch je štandardne implementované analógové riadenie v odporovej alebo napäťovej verzii. Výrobcovia používajú digitálne riadenie v najmodernejších riešeniach (nízkonapäťové signály s dvoma logickými úrovňami sa privádzajú do vstupov do stĺpcov).

Riadenie signalizačných zariadení je bežná funkcionalita implementovaná takmer vo všetkých riadiacich jednotkách pohybu alebo riadiacich jednotkách PLC, čo umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu stĺpcov do výrobných liniek.

Symbol: Opis:
18-980500 Signalizátor: svetelno-zvukový; 17÷60VDC; Farba: červená; IP21
69811075 Signalizátor: vežový; nepretržité svetlo; Unap: 24VDC; LED; IP65
14015050 Signalizátor: zvukový; siréna; 9÷28VDC; 115dB; Rad: 140; IP65

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať