You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

UDALOSTI

2020-03-19

Spoločné opatrenia v záujme bezpečnosti

Spoločné opatrenia v záujme bezpečnosti

Spoločnosť TME, čeliac hrozbe, ktorú predstavuje epidémia koronavírusa COVID-19, vynakladá maximálne úsilie, aby našim klientom poskytla konzistentnú kvalitu služieb. Predaj prebieha obvyklým spôsobom, hoci v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov a zákazníkov zaviedlo TME osobitné postupy v súlade s usmerneniami a nariadeniami WHO a vlády Poľskej republiky, ktoré majú minimalizovať riziko ďalšieho rozvoja epidémie.

Kľúčové otázky:

  • Obchodné oddelenie pracuje na diaľku, ale v nezmenených hodinách. Všetky existujúce formy kontaktu (e-mailové schránky a telefónne čísla) zostávajú nezmenené a komunikácia prebieha priebežne.
  • Všetky zahraničné pobočky pracujú nepretržite (v režime home office) a naďalej poskytujú svoje služby. Kontaktné údaje zostávajú nezmenené.
  • Všetky služobné cesty a stretnutia s dodávateľmi boli pozastavené až do odvolania.
  • Účasť TME na všetkých veľtrhoch bola pozastavená až do odvolania.
  • Vzhľadom na neustále sa meniacu sa situáciu v medzinárodnej doprave a zavedené hraničné kontroly existuje riziko predĺženia dodacích lehôt.
  • TME zaviedla špeciálne pracovné podmienky pre distribučné centrum, ktoré majú minimalizovať epidemiologické riziko a zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov.
  • V záujme zachovania bezpečnosti a kontinuity služieb zamestnanci TME neustále monitorujú situáciu súvisiacu s vývojom epidémie.

Kontinuita práce

Ako zodpovedný distribútor vieme o hrozbe epidémie, ako aj o potrebe neustáleho zásobovania potrebnými komponentmi. Preto sme podnikli kroky, ktoré nám umožnili zaručiť kontinuitu procesu objednávok. Celý predajný tím je našim zákazníkom nestále k dispozícii. Súčasné formy kontaktu a pracovný čas zostávajú nezmenené. Emailové schránky sú obsluhované a telefónne čísla sú aktívne.

Vzdialená práca

V záujme bezpečnosti našich zamestnancov sme obmedzili ich prítomnosť v pobočkách a distribučných centrách na nevyhnutné minimum. Poskytli sme tiež prístup k osobným ochranným prostriedkom, ako sú dezinfekčné prostriedky. Zamestnanci v Poľsku aj v zahraničných pobočkách sú im stále k dispozícii, hoci v súčasnosti pracujú z domu. Kontaktné údaje zostávajú nezmenené.

Z toho istého dôvodu bolo prijaté rozhodnutie o pozastavení všetkých služobných ciest. To platí aj pre účasť našich zástupcov na veľtržných podujatiach a konferenciách. Tieto obmedzenia zostávajú v platnosti až do odvolania.

Riziko oneskoreného doručenia

Neustále monitorujeme globálnu situáciu a rozhodnutia jednotlivých vlád v boji proti epidémii. Obmedzenia týkajúce sa medzinárodnej dopravy, prepravy v jednotlivých regiónoch a hraničných kontrol môžu ovplyvniť dodací čas alebo dokonca zabrániť doručeniu. Odporúčame vám sledovať správy, ktoré sa objavujú na našej webovej stránke, aby ste na túto tému získali najnovšie informácie. Prosíme o pochopenie a akceptovanie možných oneskorení.

Silnou stránkou TME bola vždy dostupnosť širokého sortimentu produktov. Napriek zložitým podmienkam a obmedzeniam našich dodávateľov sa snažíme udržiavať čo najvyšší možný stav skladových zásob a dostupnosť ponúkaných produktov.

Distribučné centrum

Distribučné centrum je srdcom TME a pilierom činnosti našej spoločnosti. V záujme bezpečnosti všetkých zamestnancov sa zaviedol nový systém práce, ktorý zohľadňuje osobitné prestávky na dezinfekciu priestoru. K dispozícii je tiež vybavenie na osobnú ochranu, ako napríklad dezinfekčný prostriedok na ruky.

Veríme, že spoločné kroky nám umožnia prekonať túto hrozbu, ktorej rozsah je dosiaľ nevídaný.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať