Ország, amelynek oldalán vagy: Hungary. Számodra javasolt verzió USA / US
Vevői fiók
A TE kosaradban
Regisztráció

SZABÁLYZAT

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (TME Hírlevél)

Életbelépés időpontja: 2012. március 30.
Utolsó aktualizálás: 2018. május 28

 1. Általános rendelkezések
 2. TME Értesítő szolgáltatás megrendelése
 3. Felhasználók személyi adatainak kezelése
 4. TME Értesítő terjesztési szolgáltatásának feltételei
 5. TME Értesítő szolgáltatás lemondása
 6. Reklamációs eljárás
 7. Záró rendelkezések

1. Általános rendelkezések

 1. A „TME Értesítő” című hírlevél kiadója a Transfer Multisort Elektronik Kft., melynek székhelye: Łódź (Lengyelország); címe: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź; a Lódź-i Területi Bíróság – Lódź Śródmieście XX. Gazdasági Főosztályon bejegyzett KRS cégjegyzékszáma: 0000165815; alaptőkéje: :3.300.000,00 PLN; Adószáma: NIP 729-010-89-84; REGON száma: 473171710; (továbbiakban TME).
 2. A TME Értesítő hírlevél szolgáltatás tárgyát a TME által a felhasználó számára térítésmentesen, az ő belegyezésével, az általa megadott internetes szolgáltató e-mail címére elektronikus posta közreműködésével ciklikusan, de maximum heti egy alkalommal megküldött internetes bulletin képezi, mely információkat tartalmaz a TME-ről és leányvállalatairól, valamint az azoknál lejátszódó olyan eseményekről, melyek összefüggenek a TME és leányvállalatainak kereskedelmi tevékenységével. Ezen szolgáltatás (továbbiakban TME Hírlevél) biztosítása a jelen Szabályzatban foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően valósul meg.
 3. A TME Értesítő nevű hírlevélre bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység (továbbiakban Felhasználó vagy Feliratkozó) feliratkozhat.

2. A TME Hírlevél megrendelése
A TME Hírlevélre történő feliratkozás az alább szintekről lehetséges:

 1. Regisztrációs űrlap
 2. TME szolgáltatás internetes honlap kezdőoldal
 3. „saját fiók” menüpont-> „TME Hírlevél”

Hírlevél megrendelése információs űrlap segítségével
A Hírlevélre való feliratkozás céljából az alábbi lépéseket kell követni:

Hírlevél megrendelése internetes honlap kezdőoldalról
A Hírlevélre való feliratkozás céljából az alábbi lépéseket kell követni:

Hírlevél megrendelése „Saját fiók” menüpontból
A Hírlevélre való feliratkozás céljából az alábbi lépéseket kell követni:

A TME Hírlevél-küldés szolgáltatásra vonatkozó, TME-t érintő kötelezettségek kizárólag jelen Szabályzatból valamint az abszolút értelemben alkalmazandó, kötelező jogszabályokból eredeztethetőek.

3. Felhasználók személyi adatainak kezelése
A Felhasználó TME szolgáltatásra történő hírlevél előfizetői regisztrációja egyenértékű annak tudomásulvételével, mely szerint a Felhasználó kifejezi belegyezését abba, hogy a TME, mint adatkezelő a személyi adatait (e-mail címét) kezelje, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül szóló rendelete szerint.

 1. A TME Hírlevélre feliratkozó személy adatai (e-mail cím) nem kerülnek átadásra harmadik személy számára, kivéve az informatikai rendszer azon működtetőjét, akinek a közreműködésével realizálódik a TME Hírlevél szolgáltatás, és ezen adatok semmilyen egyéb – a TME Hírlevél szolgáltatástól eltérő – egyéb célból nem lesznek felhasználva.
 2. A Felhasználó személyi adatainak TME általi kezeléséhez való beleegyezés visszavonása egyenértékű azzal, hogy a Felhasználó lemond a jelen Szabályzatban meghatározott TME Hírlevél-szolgáltatás igénybevételéről. Az e-mail cím levelező listáról való törlését az 5. pontban leírtak szerint kell végrehajtani.
 3. A szolgáltatás magas minőségének biztosítása érdekében a TME kidolgozta a Személyi Adatok Védelmének Politikáját, melyben többek között tájékoztatást ad a TME által kezelt személyi adatok kezelésének feltételeiről.

4. TME Hírlevél terjesztési szolgáltatásának feltételei

 1. TME a Hírlevél terjesztési szolgáltatását az előfizető által megadott e-mail címre teljesíti, elektronikus levelezési formában.
 2. A TME Értesítő szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen aktív elektronikus postafiókkal, valamint megfelelően konfigurált, internet hálózathoz kapcsolódó számítógéppel.
 3. Az Értesítő minden száma tartalmaz:
  • Információkat a TME-ről, mint feladóról;
  • Tartalomjegyzéket;
  • Információt a hírlevél-szolgáltatás lemondásának módjáról.

Az internetes szolgáltatás azon Felhasználója, aki a TME Értesítő hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás mellet dönt, beleegyezését adja ahhoz, hogy a 2002. július 18-i, Elektronikus Szolgáltatásokról szóló 1. Trv. 8 cikkelye szerint, elektronikus úton eljuttatott marketing anyagokat kapjon a TME Értesítő formájában.
A TME Hírlevél tartalma a szerzői jog hatálya alá esik, ezért a Hírlevélre feliratkozott személyek jogai kizárólag a Hírlevél tartalmának megismerésére korlátozódnak.

5. A TME Hírlevél-szolgáltatás lemondása

 1. A Vevőnek bármikor jogában áll a TME Hírlevél-szolgáltatásról lemondani.
 2. A TME Hírlevél szolgáltatási szerződés az alábbi módokon bontható fel:

a) a felhasználó önállóan eltávolítja elektronikus postacímét a levelezési listáról, mely úgy történik, hogy:

 1. A Felhasználónak fel kell mennie a www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn internetes címen található szolgáltatók egyikének honlapjára.
 2. A főoldalról vagy felhasználói belepését után a „saját fiók” menüpontból át kell menni a TME Hírlevél szekcióba
 3. a „Te e-mail címed” mezőben meg kell adni azt az e-mail címet, amit töröltetni kívánunk a szolgáltatásból.
 4. a „leiratkozás” gombra való klikkeléssel majd, a visszaigazoló e-mailben küldött linkre történő kattintással az adott cím törlődik a TME Hírlevél szolgáltatás megrendelőinek címlistájáról.

b) A Felhasználó az internet@tme.pl elektronikus postacímre írva levélben kéri saját e-mail címének eltávolítását a levelezési listáról. Az e-mail cím listáról történő törlésének feltétele, hogy a lemondási igényt tartalmazó kérelem arról az e-mail címről legyen megküldve,a melynek a törlését kérik.

6. Reklamációs eljárás

 1. A TME Hírlevél előfizetőjét megilletik a TME Hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos reklamációs jogok.
 2. Reklamációt elektronikus postai úton az internet@tme.pl e-mail címen kell bejelenteni a reklamációra okot adó esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül. A határidőn túl benyújtott reklamációkat a TME nem vizsgálja ki.
 3. A reklamációs bejelentésnek tartalmaznia kell: a bejelentő e-mail címét (erre a címre kerül kiküldésre a reklamációs válasz), a reklamáció tartalmát és indoklását, valamint javaslatot az előállt reklamációs szituáció megoldására.
 4. A reklamáció a bejelentés kézhezvételétől számított 14 napon belül kivizsgálásra kerül. A reklamációra elkészülő választ arra az e-mail címre küldjük, amelyikről a reklamáció bejelentése megtörtént.

7. Záró rendelkezések

 1. Jelen szabályzat akkor lép életbe, amikor az a TME internetes honlapján megjelenik.
 2. A TME jelen Szabályzatot bármikor módosíthatja, különösképp annak aktualizálása céljából olyan estekben, amikor a TME által elfogadott procedúrákban változások állnak be. Minden egyes alkalommal, amikor a szabályzat módosítása a TME honlapján megjelenik, akkor az egyben kötelező érvényűvé is válik.
 3. A TME fenntartja magának jogot, hogy 7 napos felmondási határidő betartásával, az előfizető felé felmondja a jelen Szabályzatban meghatározott TME Értesítő hírlevél-szolgáltatást.
 4. Amennyiben a TME Hírlevél előfizetője jelen Szabályzat előírásait vagy a vonatkozó jogszabályokat megsérti, a TME-nek jogában áll a TME Hírlevél szolgáltatást azonnali hatállyal megszakítania.
 5. A Szabályzattal összefüggő jogviszony tekintetében a lengyel jog az illetékes jog. Mindennemű jogvita elbírálásában az általános bíróságok illetékesek.
 6. A TME Értesítő hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel kérjük lépjenek velünk kapcsolatba az internet@tme.pl e-mail címen, vagy forduljanak hozzánk levélben az alábbi címen: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

A Te böngésződ már elavult, tölts le egy újabb verziót

Firefox Firefox Letöltés
Internet explorer Internet Explorer Letöltés