Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Politika jakosti

Vysoká jakost je hodnota, která je pro nás důležitá nejen ve vztahu k nabízeným výrobkům, ale také k úrovni poskytovaných služeb.
Klademe velký důraz na efektivitu naší práce, rychlost vyřizování objednávek a způsob skladování a distribuce výrobků.

Potvrzením toho jsou certifikáty, které máme:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Naše nejvyšší standardy řízení jakosti potvrzené certifikátem PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Systém PN-EN ISO 14001:2015 je implementovaný ve firmách, pro které je ochrana životního prostředí důležitou součástí činnosti. TME omezuje na minimum negativní vliv na přírodní prostředí, zabraňuje znečištění a zavádí ekologická řešení.

Politika jakosti a životního prostředí

Nejdůležitějším kritériem činnosti TME je dosažení vedoucí pozice na trhu střední, východní a severní Evropy v oblasti distribuce elektronických a elektromechanických součástek a dílenského vybavení a jejího stálého posilování. Firma se snaží dosáhnout pozice „firmy první volby" nabízením rozšiřujícího se sortimentu výrobků a služeb v kvalitě uspokojující potřeby našich současných a příštích zákazníků. TME realizuje politiku udržitelného rozvoje, předpokládající vědomé a vhodně vytvářené vztahy mezi hospodářským růstem, dbalostí o životní prostředí a zdravím člověka.

Důležitým prvkem procesů probíhajících ve všech organizačních jednotkách Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je zajištění jakosti a její neustálé zdokonalování.

Naši politiku realizujeme prostřednictvím:

 • Implementace a průběžného zdokonalování integrovaného systému řízení jakosti podle ISO 9001:2015-10 a ochrany životního prostředí podle ISO 14001:2015-09 umožňujícího dobrou organizace práce, která uspokojuje naše zákazníky a pracovníky;

 • Zodpovědného a efektivního využívání surovin, energií a minimalizace vytvářených odpadů a emisí do ovzduší a také předcházení znečištění;

 • Dodržováním právních a dalších požadavků, které se týkají aspektů životního prostředí a aplikují se v činnosti, kterou provádíme;

 • Uvedení a implementace politiky řízení a dohledu nad chemickými látkami;

 • Navazování trvalých, partnerských obchodních kontaktů se zákazníky a také dodavateli, které umožňují splnit požadavky zákazníků;

 • Posílení bezprostředních kontaktů marketingovými cestami, účastí na konferencích a veletrzích za účelem zjištění potřeb současných a budoucích zákazníků, se zohledněním specifik trhů;

 • Přizpůsobení a specializace nabídky sortimentu TME potřebám současných a příštích trhů;

 • Zdokonalování organizace firmy z hlediska dodržování termínů vyřizování objednávek;

 • Udržení realizovatelnosti ze skladu TME na dosažené úrovni;

 • Analýzy nahlášených reklamací za účelem odstranění příčin vzniku chyb, které jsou důvodem těchto reklamací;

 • Jakosti sloužící pro dosažení strategického cíle, jakým je kladný ekonomický výsledek a expanze na tuzemské a zahraniční trhy;

 • Průběžného zdokonalování účinnosti integrovaného systému řízení jakosti a životního prostředí;

 • Motivace a stálého zvyšování kvalifikace pracovníků TME, aby jejich činnosti v záležitostech jakosti byly vědomé a zodpovědné a aby informace o ochraně životního prostředí povzbuzovaly k ekologickému chování.

Předseda představenstva Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.