Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Politika jakosti

Vysoká jakost je hodnota, která je pro nás důležitá nejen ve vztahu k nabízeným výrobkům, ale také k úrovni poskytovaných služeb.
Klademe velký důraz na efektivitu naší práce, rychlost vyřizování objednávek a způsob skladování a distribuce výrobků.

Potvrzením toho jsou certifikáty, které máme:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Naše nejvyšší standardy řízení jakosti potvrzené certifikátem PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Systém PN-EN ISO 14001:2015 je implementovaný ve firmách, pro které je ochrana životního prostředí důležitou součástí činnosti. TME omezuje na minimum negativní vliv na přírodní prostředí, zabraňuje znečištění a zavádí ekologická řešení.

Politika jakosti a životního prostředí

Nejdůležitějším cílem činnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je dosažení vedoucí pozice na trhu střední, východní a severní Evropy v oblasti distribuce elektronických a elektromechanických součástek a dílenského vybavení a jejího neustálého posilování. Firma TME usiluje o dosažení pozice „firmy první volby” nabídkou stále širšího sortimentu výrobků a služeb v kvalitě uspokojující potřeby našich současných i budoucích zákazníků.

Realizujeme politiku udržitelného rozvoje, která je založena na předpokladu vědomých a vhodně formovaných vztahů mezi hospodářským růstem, péčí o životní prostředí a zdraví člověka.

Realizaci stanoveného cíle podporuje zavedení, udržování a stále zdokonalování Integrovaného systému řízení jakosti a správy životního prostředí podle PN-EN ISO 9001:2015-10 a podle PN-EN ISO 14001:2015-09, založeného na správě procesů, dovolujícího optimalizovanou organizaci práce, která uspokojuje naše zákazníky a zaměstnance. Rozsah certifikace zahrnuje distribuci elektronických, elektromechanických a mechanických dílů a komponent, kontrolní a měřicí techniky a průmyslové automatizace, nářadí a vybavení a chemických prostředků. Celý manažerský tým si je vědom své zodpovědnosti za účinnost fungování Integrovaného systému řízení a náš kvalifikovaný a motivovaný tým zaměstnanců je zárukou realizace procesů v souladu s požadavky.

Naši politiku realizujeme prostřednictvím:

 • Zavádění komplexního přístupu k budování pozitivního Customer Experience ve všech procesech a na všech úrovních organizační struktury;
 • Průběžné analýzy rizik, hrozeb a příležitostí, které mohou přispět k dalšímu rozvoji organizace, a jejich zohledňování při plánování a optimalizaci procesů;
 • Navázání se zákazníky a také dodavateli trvalých partnerských obchodních kontaktů, umožňujících plnění požadavků zákazníků;
 • Zlepšení bezprostředních kontaktů se zákazníky během konferencí, veletrhů a marketingových cest za účelem seznámení se s potřebami současných i budoucích zákazníků, se zohledněním specifik trhů;
 • Specializace a přizpůsobení sortimentu nabídky TME potřebám současných a budoucích trhů;
 • Zdokonalení organizace firmy z hlediska včasné realizace objednávek;
 • Udržení realizovatelnosti ze skladu TME na dosažené úrovni;
 • Vysoké jakosti procesů sloužících dosažení strategického cíle, jakým je kladný ekonomický výsledek a expanze na vnitrostátní a zahraniční trhy;
 • Zodpovědného a efektivního využívání surovin a energie a minimalizací vytvářených odpadů a emisí do ovzduší a také předcházení znečištění;
 • Dodržování a právních a jiných požadavků, které se týkají aspektů životního prostředí majících uplatnění v námi prováděné činnosti, v korelaci s průběžným zdokonalováním systému za účelem zlepšení environmentálních efektů činnosti;
 • Zavádění správy a dohledu nad chemickými látkami a nebezpečnými výrobky;
 • Motivace pracovníků TME a stálé zvyšování jejich kvalifikace, aby jejich činnosti ohledně jakosti a životního prostředí byly vědomé, zodpovědné a profesionální, a informace na téma ochrany životního prostředí je povzbuzovaly k proekologickému jednání.

Předseda představenstva Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi