Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NEWSLETTERU (Bulletin TME)

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NEWSLETTERU (Bulletin TME)

Datum vstupu v platnost: 30. března 2012
Poslední aktualizace: 25. května 2018

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Objednání služby zasílání Bulletinu TME
 3. Zpracovávání osobních údajů odběratelů
 4. Podmínky poskytování služby Bulletin TME
 5. Ukončení služby Bulletinu TME
 6. Reklamační řád
 7. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

 1. Vydavatelem newsletteru s názvem „Bulletin TME” je Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. se sídlem v Lodži, (Polsko) adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, zaregistrovaná u Okresního soudu pro Lodž – Śródmieście v Lodži, XX. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem 0000165815, výše základního kapitálu 3 300 000,00 PLN, DO4 729-010-89-84, REGON 473171710 (dále jen TME).
 2. Předmětem služby Bulletin TME je zasílání firmou TME prostřednictvím elektronické pošty, bezplatně, periodicky, maximálně jednou týdně, se souhlasem uživatele, na jeho určenou emailovou adresu internetový Bulletin obsahující informace o nabídce TME a jeho dceřiných společností, o událostech a veškeré ostatní informace, které souvisí s obchodní činností TME a jeho dceřiných společností (dále Bulletin TME), za podmínek uvedených v předmětných Podmínkách a v souladu s aktuálními právními předpisy.
 3. Odběratelem Bulletinu TME může být každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou (dále Uživatel služby nebo Odběratel).

2. Objednání služby zasílání Bulletinu TME
Přihlášení se ke službě Bulletinu TME je možné z úrovně:

 1. registračního formuláře
 2. hlavní stránky portálu TME
 3. záložky „Váš účet”-> „Bulletin TME”

Objednávání služby Bulletinu z úrovně registračního formuláře
Pro objednání Bulletinu je potřeba:

Objednávání služby Bulletinu z úrovně úvodní stránky
Pro objednání Bulletinu je potřeba:

Objednávání služby Bulletinu z úrovně záložky „Váš účet”
Pro objednání Bulletinu je potřeba:

Závazky TME týkající se poskytování služby Bulletin TME plynou výlučně z předmětných Podmínek a všeobecně platných právních předpisů.

3. Zpracování osobních údajů předplatitelů
Pokud se Uživatel zaregistruje jako odběratel Bulletinu TME, což současně znamená, že objednává službu Bulletinu TME, souhlasí se zpracováním osobních údajů (e-mailové adresy) firmou TME jako správcem údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a svobodného toku takových údajů a o zrušení direktivy 95/46/WE (GDPR)

 1. Osobní údaje poskytované předplatitelem Bulletinu TME (e-mailová adresa) nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma správci informačního systému, prostřednictvím kterého bude služba Bulletin TME poskytována, ani využívány pro jakékoliv jiné účely než pouze pro poskytování služby Bulletin TME.
 2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatele služby firmou TME současně znamená rezignaci z využívání služby Bulletin TME uvedené v těchto Podmínkách. Odstranění e-mailové adresy ze seznamu e-mailových adres je nutno provést způsobem popsaným v bodu 5.
 3. TME pečuje o vysoký standard poskytovaných služeb a proto zpracovalo Politiku ochrany soukromí, ve které jsou uvedeny informace mimo jiné o podmínkách zpracovávání osobních údajů firmou TME.

4. Podmínky poskytování služby Bulletin TME

 1. TME zasílá korespondenci odběrateli Bulletinu TME, spojenou s poskytováním služby, na emailovou adresu, kterou uvedl pro zasílání Bulletinu.
 2. Pro používání služby Bulletin TME musí uživatel vlastnit aktivní schránku elektronické pošty, která je správně nakonfigurována, a také počítač připojený k internetu.
 3. Každý Bulletin TME obsahuje:
  • Informaci o TME jako vydavateli
  • Obsah
  • Informaci o způsobu rezignace na službu Bulletin TME

Uživatel internetové služby, který se rozhodne se zapsat do seznamu odběratelů, kteří dostávají Bulletin TME, souhlasí, že bude dostávat marketingové materiály elektronickou cestou v souladu s odst. 8 par. 1 Zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, částka č. 144 pol. 1204 z roku 2002) ve formě Bulletinu TME.
Obsah Bulletinu TME je právně chráněn, Odběratelé nemají právo využívat obsah Bulletinu TME k jinému účelu, než pouze k seznámení se s jeho obsahem.

5. Ukončení služby Bulletinu TME

 1. Odběratel má právo kdykoliv ukončit službu Bulletin TME.
 2. Odstoupení od smlouvy na poskytování služby Bulletin TME následuje, když:

a) odběratel samostatně odstraní adresu elektronické pošty ze seznamu e-mailových adres
Za tím účelem je potřeba:

 1. Vstoupit na některou ze stránek internetového portálu dostupného na adresách: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. Přejít z hlavní stránky nebo po přihlášení se v záložce „Váš účet” do sekce Bulletinu TME
 3. Do pole „Váš e-mail” zadat e-mailovou adresu, která má být odstraněna
 4. Kliknout na tlačítko „zapsat” a následně na odkaz, který se nachází v e-mailu, který obdržíte, tím se vymaže uvedená e-mailová adresa z databáze odběratelů Bulletinu TME

b) Odběratel požádá o odstranění emailové adresy odesláním požadavku na adresu internet@tme.pl. následně klikne na odkaz pro odstranění adresy, který obdrží ve zpětném emailu. Podmínkou pro odstranění e-mailové adresy z databáze odběratelů Bulletinu TME je odeslání požadavku rezignace z poštovní adresy, která má být odstraněna.

6. Reklamační řád

 1. Odběratel Bulletinu TME má právo na reklamaci v záležitostech souvisejících s poskytováním služby Bulletin TME.
 2. Reklamaci je potřeba uplatňovat prostřednictvím elektronické pošty na adresu internet@tme.pl ve lhůtě 7 dní od data vzniku skutečnosti odůvodňující uplatnění reklamace. TME nebude brát zřetel na reklamace, které budou podány po uplynutí této lhůty.
 3. Reklamace musí obsahovat: emailovou adresu osoby podávající reklamaci (na tuto adresu bude odeslána odpověď na reklamaci), obsah reklamace spolu s odůvodněním a návrh vyřešení situace, na kterou se reklamace vztahuje.
 4. Reklamace je řešena během 14 dní od data doručení reklamace. Odpověď na reklamaci je odesílána na emailovou adresu, prostřednictvím které byla reklamace uplatněna.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají platnost v okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce TME.
 2. TME může provádět změny v předmětných Podmínkách, a to kdykoliv, zejména za účelem jejich aktualizace v případě změn procedur přijatých firmou TME. Při každém zveřejnění změn Podmínek na internetové stránce TME se tyto stávají závazné.
 3. TME si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb uvedených v Podmínkách vůči odběrateli Bulletinu TME se sedmidenní výpovědní lhůtou.
 4. V případě, že odběratel Bulletinu TME poruší ustanovení předmětných Podmínek nebo platných právních předpisů, TME má právo okamžitě zastavit poskytování služby Bulletin TME.
 5. Rozhodným právem pro všechny právní vztahy vyplývající z Podmínek je polské právo. Veškeré spory budou řešeny příslušnými všeobecnými soudy.
 6. V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se poskytování služby Bulletin TME nás prosím kontaktujte na emailové adrese internet@tme.pl nebo písemně na: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi