Przegledate stranicu za klijente iz: Croatia. Predlažemo za vas web stranicu USA / US
Panel kupca
U vašoj košarici
Registriraj se

RoHS

Označavanje znakom RoHS na našim stranicama: proizvodi s oznakom RoHS zadovoljavaju zahtjeve RoHS direktive EU. Uz pomoć tražilice treba pronaći traženi artikal. Nakon pronalaska artikala koji zadovoljavaju standarde RoHS direktive, u rubrici "Artikal, simbol i opis", pojaviti će se oznaka u obliku napisa RoHS.Sve informacije o sukladnosti s RoHS direktivom, dajemo na temelju podataka dobivenih od naših dobavljača.

Sve brži razvoj tehnike i tehnologije u području električne i elektroničke opreme, ogleda se u nastanku, u sve kraćem periodu novih generacija uređaja, koji dovode do stvaranja značajnh količina otpada, pošto se stalno smanjuje vijek trajanja opreme kaoaktivnog proizvoda. Budući da takva oprema sadrži i mnogo opasnih tvari, poput teških metala, posebno žive, kadmija, olova, šesterovalentni krom i retardanti požara, čine to da otpad od takve opreme predstavlja opasnost za okoliš. Iz tog razloga, Europska unija je poduzela korake u zakonodavstvu kako bi primorala na mjere za smanjenje rizika koji nastaje zbog navedenih činjenica. U tu svrhu nastala je odgovarajuća RoHS direktiva o ograničenju određenih opasnih tvari u odabranim proizvodima.

Tvrtka Transfer Multisort Elektronik još od početka 2005. uvodi u svoju ponudu komponente koji ispunjavaju zahtjeve RoHS. Nastojimo osigurati punu dostupnost ekološki prihvatljivih elemenata. Međutim, to ovisi o sposobnosti proizvođača električne i elektroničke opreme. Izlazeći u susret našim kupcima tvrtka TME je uvela sustav za praćenje usklađenosti komponenata s RoHS direktivom. To omogućava besprijekornu suradnju s našim klijentima. Želimo naglasiti da želimo pružiti pomoć našim klijentima, posjedujemo materijale s kojima možemo približiti teme, organizirati savjetovanja i osigurati punu dostupnost informacija o RoHS sukladnosti komponenti pojedinih proizvođača.

U nastavku je predstavljeno razjašnjenje pravne situacije u vezi s RoHS direktivom.

RoHS – uvod

Prvog srpnja 2006. stupila je na snagu EU direktiva RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) koja se odnosi na zaštitu okoliša. Ona zabranjuje uporabu u električnim i elektroničkim proizvodima, šest opasnih tvari (iznad dopuštene maksimalne vrijednosti), kao što su:

 • živa,
 • kadmij,
 • olovo,
 • 6-valentni krom
 • srestva za zaštitu od plamena PBB i PBDE.

RoHS direktiva izravno proizlazi iz druge EU direktive, a to je WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), tzv. direktive otpada i usko je vezana s njom. Obje direktive usmjerene su na smanjenje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja, eliminirajući tako rizik od zagađenja okoliša u tom području.

Maksimalna vrijednosti koncentracije

Dopuštena je maksimalna koncentracija od 0,1% po težini, homogenog materijala za svaku tvar, osim kadmija, za kog ta brojka iznosi 0,01%. Pri tome se koncentracije ne odnose se na krajnji proizvod ili pojedini element, nego samo do težine čestica homogenog materijala – homogena tvar koja teoretski može biti mehanički odvojena od drugih tvari. To je jasna definicija Europske unije.

Grupe proizvoda obuhvaćenih direktivom

Sukladnost s RoHS obuhvaća skupine proizvoda, kao što su:

 • veliki kućanski aparati,
 • mali kućanski aparati
 • IT i telekomunikacijska oprema,
 • potrošački uređaji,
 • rasvjetna oprema,
 • električni i elektronički alati (osim velikih stacionarnih alata),
 • igračke, rekreacijska i sportska oprema,
 • automati.

Teritorijalna pokrivenost

RoHS direktiva odnosi se na tržište Europske unije, međutim brzo je postala standard na svjetskim tržištima zbog globalizacije u elektroničkoj industriji. Posebno djelovanje uvjetovano RoHS direktivom se provode u mnogim zemljama koje nisu članice Europske Unije

Više informacija

Nakon 1. srpnja 2006. svaki konačni proizvod obuhvaćen direktivom, koji je uveden na europsko tržište će morati zadovoljiti zahtjeve RoHS direktive. To se odnosi na proizvode koji se uvoze u Europsku uniju i proizvoda koji se prodaju, a proizvedeni su u EU. Svojim opsegom RoHS uključuje gotove proizvode, a ne uključuje komponente i poluproizvode, koji čine gotove proizvode. U praksi, međutim, proizvođači će trebati sastavne komponente usklađene s RoHS direktivom kako bi konačni proizvod zadovoljavao zahtjeve ove direktive.

Ograničenja

Pravilnu provedbu Direktive RoHS osigurava izvršno tijelo koje može poduzeti potrebne korake, kako bi se utvrdilo ispravnost ispunjavanja zahtjeva ove direktive od strane proizvođača. Svaka nedosljednost može dovesti do nametanja sankcija kao i potpuno povlačenje proizvoda s tržišta EU.

Tvari koje su uvjetno odobrene za proizvodnju

Direktiva predviđa niz ustupaka od ograničavanja uporabe opasnih tvari zbog nedostatka tehničkih mogućnosti zamjene tih tvari.

Glavne iznimke su olovo i živa. Olovo – se može koristiti:

 • u legurama za lemljenje s visokom temperaturom taljenja (> 85% sadržaja olova),
 • u piezoelektrici,
 • u kineskopskim staklima,
 • u leguram koje su određene direktivom.

Međutim živa je dopuštena za uporabu-u fluorescentnim svjetiljkama i drugim vrstama svjetiljki. Direktiva također omogućava, po posebnim uvjetima, korištenje kadmija i šesterovalentnog kroma. Za posebne zahtjeve, Europska unija može uvjetno dopustiti druge štetne tvari, ali to će biti samo privremena odluka.

Oznake proizvođača

Proizvodi koju ulaze u djelokrug Direktive (osim komponenata) moraju biti označeni znakom CE, a dodatno su proizvođači uveli vlastite oznake kako bi olakšali nedvojbenu identifikaciju tih proizvoda od strane kupaca.

Utjecaj direktive na tržištu EU i globalnom tržištu

Direktiva ima veliki utjecaj, ne samo izravno na proizvođače i trgovce, nego i na logistiku, kontrolu kvalitete, zalihe roba, prijevoz, pa i na krajnjeg kupca. Direktiva RoHSP utječe također na proizvode koji nisu izravno uključeni u nju, pošto proizvođači trebaju predvidjeti niz različitih mogućnosti uporabe njihovih proizvoda od strane krajnjeg kupca, čiji je interes zaštićen direktivom.

Izjava o sukladnosti s direktivom RoHS

EU zahtjeva izjavu o usklađenosti sa RoHS za proizvode koji ulaze u djelokrug Direktive (osim komponenata). Dodatno kupci mogu zahtjevati dostavu dokumenata koji potvrđuju usuglašenost u obliku cjelokupne dokumentacije. Prakticira se jednako tako i označavanje elemenata RoHS-a na zbirnim i pojedinačnim pakiranjima, na fakturama kao i na prijevoznim listovima.

Označavaje oznakom green i Pb free

Mogu se susresti također i oznake proizvođača kao što su green odnosno Pb free. Takve naljepnice nisu sukladne s RoHS direktivom. Oznaka green znači isključivo ograničavanje upotrebe štetnih tvari, a nije prilagođeno za bezolovni postupak lemljenja (viša temperatura lemljenja), dok drugo Pb free, označava proizvod bez olova.

Povećani troškovi proizvodnje zbog usklađenja s RoHS direktivom

Ograničavanje uporabe štetnih tvari podrazumijeva uvođenje novih, skupljih obojenih metala i njihovih legura u procesu proizvodnje. Sam proces će također biti promijenjen tako da se može prilagoditi proizvodnji usklađenoj s zahtjevima direktive RoHS. Sve ove promjene uključuje značajno povećanje troškova izrade komponenata u skladu s direktivom RoHS.

Nove legure za lemljenje

Postojeće legure za lemljenje treba eliminirati iz procesa proizvodnje. Najvažniji element koji je zabranjen direktivom je olovo. Unija, međutim, nije jednoznačno odlučila što je alternativa u tom pogledu. Najpopularnija bezolovna legura, koja može zamijeniti olovne legure, izrađena je na bazi legura od kositra, srebra i bakra (SAC). Međutim, takve legure traže veću temperaturu topljenja.

Potpuna usklađenost s RoHS

Potpuno poštivanje RoHS zahtijeva, ne samo ograničenje tvari zabranjenih direktivom, nego i da se prilagode dijelovi za proces bezolovnog lemljenja, odnosno da su same komponente otporne na visoke temperature kakve zahtjeva lemljenje. Nažalost, bezolovne legure za lemljenje tope se na temperaturi višoj za oko 40 ° C nego u slučaju olovnih legura. Produžava se vrijeme lemljenja, što nepovoljno utječe na kvalitetu samog lemljenog spoja. Moguća alternativa u ovoj temi su električki vodljiva ljepila, ali za sada nisu ušla u široku upotrebu. Navedene informacije nisu dovoljne da mogu potpuno pokriti takvu široku temu kao što je RoHS direktiva.

Nadamo se da su naše informacije barem pomogle približiti probleme i moguća rješenja za naše klijente.

DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 2011/65/EU od 8. lipnja 2011,
u predmetu ograničavanja uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
(prerađena verzija) ​(verzija EN)

Vaš preglednik više nije podržan, preuzmite novu verziju

Chrome Chrome Preuzmi
Firefox Firefox Preuzmi
Opera Opera Preuzmi
Internet explorer Internet Explorer Preuzmi