Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju

Klienta panelis
Jūsu grozā

Kvalitātes vadība

Augsta kvalitāte ir vērtība, kas mums ir svarīga ne tikai saistībā ar piedāvātajiem produktiem, bet arī ar sniegto pakalpojumu līmeni.
Mums ir ļoti svarīga mūsu darba efektivitāte, pasūtījumu apstrādes ātrums, kā arī produktu uzglabāšanas un izplatīšanas veids.

To apstiprina šādi sertifikāti:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Mūsu kvalitātes vadības augstākos standartus apstiprina PN-EN ISO 9001:2015-10 sertifikāts.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

PN-EN ISO 14001:2015 sistēma tiek ieviesta uzņēmumos, kuriem vides aizsardzība ir svarīga uzņēmējdarbības sastāvdaļa. TME līdz minimumam ierobežo negatīvo ietekmi uz dabisko vidi, novērš piesārņojumu un ievieš ekoloģiskus risinājumus.

Kvalitātes un vides politika

Vissvarīgākie TME darbības kritēriji ir vadošās pozīcijas sasniegšana Centrāleiropas, Austrumeiropas un Ziemeļeiropas tirgū elektronisko, elektromehānisko komponentu un darbnīcu aprīkojuma izplatīšanā, kā arī tās pastāvīgā stiprināšana. Uzņēmums cenšas sasniegt “pirmās izvēles uzņēmuma” pozīciju, piedāvājot arvien plašāku produktu un pakalpojumu klāstu, kas atbilst mūsu pašreizējo un nākamo klientu vajadzībām. TME īsteno balansētas attīstības politiku, pieņemot apzinātas un pareizi veidotas attiecības starp ekonomisko izaugsmi, rūpēm par vidi un cilvēku veselību.

Svarīgs elements procesos, kas notiek visās Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. uzņēmumā ir kvalitātes nodrošināšana un pastāvīga uzlabošana.

Mēs īstenojam savu politiku ar šādiem pasākumiem:

 • Integrētās kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pastāvīga pilnveidošana saskaņā ar ISO 9001:2015-10 un vides sistēmas saskaņā ar ISO 14001:2015-09, kas ļauj labi organizēt darbu, sniedzot gandarījumu mūsu klientiem un darbiniekiem;

 • Atbildīga un efektīva izejvielu, enerģijas izmantošana un radīto atkritumu un izmešu samazināšana līdz minimumam, kā arī piesārņojuma novēršana;

 • Atbilstība juridiskajām un citām prasībām, kas attiecas uz vides aspektiem, kas piemērojami mūsu darbībai;

 • Ķīmisko vielu pārvaldības un uzraudzības politikas ieviešana un īstenošana;

 • Pastāvīgu, partneru biznesa kontaktu nodibināšana ar klientiem un piegādātājiem, lai apmierinātu klientu prasības;

 • Tiešo kontaktu paplašināšana ar klientiem, izmantojot mārketinga braucienus, konferences un gadatirgus, lai apmierinātu pašreizējo un nākamo klientu vajadzības, ņemot vērā tirgus īpatnības;

 • TME produktu klāsta pielāgošana un specializācija pašreizējo un turpmāko tirgu vajadzībām;

 • Uzņēmuma organizācijas uzlabošana pasūtījumu savlaicīgas piegādes ziņā;

 • Uzturēt TME noliktavas realizēšanu sasniegtajā līmenī;

 • Reklamācijas pieteikumu analīze, lai novērstu kļūdu cēloņus, kas ir šo reklamāciju iemesls;

 • Kvalitāte, lai sasniegtu stratēģisko mērķi - pozitīvu ekonomisko rezultātu un paplašināšanos vietējos un ārvalstu tirgos;

 • Pastāvīga integrētās kvalitātes un vides vadības sistēmas efektivitātes uzlabošana;

 • TME darbinieku motivēšana un pastāvīga viņu kvalifikācijas uzlabošana, lai viņu kvalitatīvās darbības būtu apzinātas un atbildīgas, un informācija par vides aizsardzību mudinātu viņus izturēties draudzīgi videi.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Valdes Prezidents