Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US
Klienta panelis
Jūsu grozā
Reģistrēties

Kvalitātes vadība

Augsta kvalitāte ir vērtība, kas mums ir svarīga ne tikai saistībā ar piedāvātajiem produktiem, bet arī ar sniegto pakalpojumu līmeni.
Mums ir ļoti svarīga mūsu darba efektivitāte, pasūtījumu apstrādes ātrums, kā arī produktu uzglabāšanas un izplatīšanas veids.

To apstiprina šādi sertifikāti:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Mūsu kvalitātes vadības augstākos standartus apstiprina PN-EN ISO 9001:2015-10 sertifikāts.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

PN-EN ISO 14001:2015 sistēma tiek ieviesta uzņēmumos, kuriem vides aizsardzība ir svarīga uzņēmējdarbības sastāvdaļa. TME līdz minimumam ierobežo negatīvo ietekmi uz dabisko vidi, novērš piesārņojumu un ievieš ekoloģiskus risinājumus.

Kvalitātes un vides politika

Vissvarīgākie Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. darbības kritēriji ir vadošās pozīcijas sasniegšana Centrāleiropas, Austrumeiropas un Ziemeļeiropas tirgū elektronisko, elektromehānisko elementu un darbnīcu aprīkojuma izplatīšanā, kā arī tās pastāvīgā stiprināšana. TME cenšas sasniegt “pirmās izvēles uzņēmuma” pozīciju, piedāvājot arvien plašāku produktu un pakalpojumu klāstu, kas atbilst mūsu pašreizējo un nākamo klientu vajadzībām.

Īstenojam balansētas attīstības politiku, pieņemot apzinātas un pareizi veidotas attiecības starp ekonomisko izaugsmi, rūpēm par vidi un cilvēku veselību.

Noteiktā mērķa īstenošanu atbalsta Integrētās kvalitātes un vides vadības sistēmas, kas balstīta uz procesa vadību, lai optimizētu darba organizāciju sniedzot gandarījumu mūsu klientiem un darbiniekiem, ieviešana, uzturēšana un nepārtraukta uzlabošana, saskaņā ar PN-EN ISO 9001:2015-10 un PN-EN ISO 14001:2015-09 standartiem. Sertifikācijas jomā ietilpst elektronisko, elektromehānisko un mehānisko daļu un komponentu, vadības-mērīšanas un rūpnieciskās automātikas iekārtu, instrumentu un aprīkojuma, kā arī ķīmisko preparātu izplatīšana. Viss vadības kolektīvs apzinās savu atbildību par efektīvu Integrētās vadības sistēmas darbību, un mūsu kvalificēts un motivēts darbinieku kolektīvs garantē procesu ieviešanu atbilstoši prasībām.

Mēs īstenojam savu politiku ar šādiem pasākumiem:

 • Visaptverošas pieejas ieviešana pozitīvas Customer Experiences veidošanai visos procesos un visos organizācijas struktūras līmeņos;
 • Nepārtraukta risku, draudu un iespēju analīze, kas var veicināt Organizācijas turpmāku attīstību, un to ievērošana procesu plānošanā un optimizācijā;
 • Ilgstošu partneru biznesa kontaktu nodibināšana ar klientiem un piegādātājiem, ļaujot apmierināt klientu prasības;
 • Tiešo kontaktu pastiprināšana ar klientiem konferenču, gadatirgu un mārketinga braucienu laikā, lai uzzinātu par pašreizējo un nākamo klientu vajadzībām, ņemot vērā tirgus specifiku;
 • TME sortimenta piedāvājumu specializēšana un pielāgošana pašreizējo un nākotnes tirgu vajadzībām;
 • Uzņēmuma organizācijas uzlabošana pasūtījumu savlaicīgas izpildes ziņā;
 • TME noliktavas realizējamības saglabāšana sasniegtajā līmenī;
 • Augsta procesu kvalitāte, kuru mērķis ir sasniegt pozitīva ekonomiskā rezultāta stratēģisko mērķi un paplašināties vietējos un ārējos tirgos;
 • Atbildīga un efektīva izejvielu un enerģijas izmantošana un radīto atkritumu un emisiju gaisā samazināšana, kā arī piesārņojuma novēršana;
 • Atbilstība juridiskajām un citām prasībām, kas attiecas uz vides aspektiem, kas piemērojami mūsu darbībai, korelācijā ar nepārtrauktu sistēmas pilnveidošanu, lai uzlabotu mūsu darbību vides jomā;
 • Ķīmisko vielu un bīstamo produktu pārvaldības un uzraudzības ieviešana;
 • TME darbinieku motivēšana un pastāvīga viņu kvalifikācijas uzlabošana, lai viņu veiktās darbības attiecībā uz kvalitāti un vidi būtu apzinātas, atbildīgas un profesionālas, un informācija par vides aizsardzību mudinātu viņus rīkoties proekoloģiski.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Valdes Prezidents

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju