Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju

Klienta panelis
Jūsu grozā

Reklamācijas

Ja jums ir piezīmes par pirktiem produktiem vai sniegtiem TME pakalpojumiem, lūdzu, aizpildiet un nosūtiet šo reklamācijas veidlapu. Pēc nosūtīšanas uz savu e-pasta adresi jūs saņemsiet pieteikuma apstiprinājumu.

* obligāta rubrika

Reklamācijas pieņemšanas un izskatīšanas kārtība

Reklamācija tiek realizēta saskaņā ar likumu normām un pārdevēja sadarbības noteikumiem.

  • Nenoņemiet no precēm mūsu identifikācijas marķējumus.
  • Palieciet preci oriģinālā iepakojumā un to glabājiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
  • Aizpildiet sūtījumam pievienoto reklamācijas protokolu un nosūtiet to kopā ar reklamētajām precēm pa pastu uz mūsu adresi (mēs nepieņemam sūtījumus ar pēcmaksu).
  • Ja esat individuāls klients (patērētājs), pirms reklamētās preces nosūtīšanas, lūdzu, sazinieties ar Reklamācijas nodaļu pa tālruni +48 42 645 55 65.

Informācija par personas datiem

  1. Jūsu dati tiks apstrādāti ar mērķi realizēt jūsu tiesību, kas izriet no spēkā esošām likumu normām, sakarā ar noslēgtu pirkuma līgumu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, 6. panta 1. punkta c burtu.

  2. Par jūsu datu saņēmējiem var būt datu pārstrādājoši subjekti pēc administratora pasūtījuma sakarā ar reklamācijas procesa realizāciju, tostarp. IT pakalpojumu piegādātāji, kurjera firmas, maksājumu operatori, un tie subjekti pārstrādā datus saskaņā ar līgumu, noslēgtu ar administratoru un tikai pēc administratora rīkojuma.

  3. Jūsu personas dati tiks glabāti līdz glabāšanas pienākuma beigām, t.i. vienu gadu laikā pēc reklamācijas pabeigšanas.

  4. Jūsu datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama reklamācijas paziņošanai un izskatīšanai.