You are browsing the website for customers from Latvia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Reklamācijas

Klients
Produktipievienot nākošu produktu

Ja Jūs reklamējat preces tehnisku defektu, lūdzam informēt, kā, pēc Jūsu uzskata, prece neatbilst ražotāja katalogam (specifikācijai) vai aprakstīt defektu, vai pievienot pielietošanas aprakstu. Programmētu elementu gadījumā lūdzam noteikt, kā tika pielietots programmators vai programmēšanas metode.

Reklamācijas rīcība:

  • Reklamācija tiek uzskatīta pēc piegādātāja tirdzniecības nosacījumiem.
  • Nedrīkst izņemt no precēm mūsu identifikācijas etiķetes.
  • Preci jāatstāj oriģinālā iepakojumā un jāglabā pēc ražotāja norādījumiem.
  • Precīzi aizpildiet reklamācijas protokolu un sūtiet to ar reklamētām precēm pa pastu uz mūsu adresi (bet ne ar pēcmaksu).

1. Jūsu dati tiks apstrādāti ar mērķi realizēt jūsu tiesību, kas izriet no spēkā esošām likumu normām, sakarā ar noslēgtu pirkuma līgumu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, 6. panta 1. punkta c burtu.

2. Par jūsu datu saņemējiem var būt datu pārstrādājoši subjekti pēc administratora pasūtījuma sakarā ar reklamācijas procesa realizāciju, tostarp. IT pakalpojumu piegādātāji, kurjera firmas, maksājumu operatori, un tie subjekti pārstrādā datus saskaņā ar līgumu, noslēgtu ar administratoru un tikai pēc administratora rīkojuma.

3. Jūsu personas dati tiks glabāti līdz glabāšanas pienākuma beigām, t.i. vienu gadu laikā pēc reklamācijas pabeigšanas.

4. Jūsu datu sniegšana ir brīvpratīga, bet nepieciešama reklamācijas paziņošanai un izskatīšanai.

linecard

Lūdzam izvēlēt ražotāju un/vai kategoriju

Quick Buy

?
produkta simbols daudzums
Pārskatīšana

Citas opcijas Quick Buy

paypal_help

Šī mājaslapa izmanto cookie failus. Klikšķiniet šeit, lai uzzināt vairāk par cookie failiem un iestatīšanu pārvaldīšanu.

Neparādīt atkārtoti